intTypePromotion=1

Ca sĩ Thanh Lam

Chia sẻ: Pham Minh Tân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
77
lượt xem
10
download

Ca sĩ Thanh Lam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thanh Lam (sinh ngày 19 tháng 6 năm 1969) là một nữ ca sĩ nhạc nhẹ nổi tiếng của Việt Nam. Cô đã được phong danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú. Thanh Lam, tên khai sinh là Đoàn Thanh Lam, quê gốc ở tỉnh Quảng Nam, sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, cha là nhạc sĩ Thuận Yến, mẹ là nghệ sĩ âm nhạc dân tộc Thanh Hương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ca sĩ Thanh Lam

 1. Ban D án Hà N i Tôi Yêu www.100hanoi.com NSƯT Thanh Lam ® HDINVESTMENT.JSC Đ i L 1000 năm Thăng Long – Hà N i Ch u trách nhi m: Đinh Ti n Hoàng | Biên t p: Tr n Th Hư ng | Hi u ñính: Nguy n Vũ Hoàng Linh 1 www.100hanoi.com 2010 Hà N i Tôi yêu
 2. www.100hanoi.com NSƯT Thanh Lam Hà N i luôn là m t ñ a danh văn hóa, kinh t , chính tr c a c nư c. Tìm hi u các thông tin v kinh t , văn hóa, gi i trí….c a Hà N i luôn là m t nhu c u thi t y u c a nhi u t ng l p nhân dân. Bên c nh ñó, năm 2010 là năm quan tr ng, v i r t nhi u nh ng d p l k ni m l n, ñ c bi t là ñ i l 1000 năm Thăng Long. Đây là m t c t m c văn hóa, l ch s ñư c quan tâm c a c trong và ngoài nư c. Đó chính là lí do chúng tôi l a ch n ch ñ v Hà N i ñ ñ nh hư ng n i dung cho d án chu i website Hà N i. D án chu i website v Hà N i mang tên Hà N i Tôi Yêu ñư c công ty CP ĐT Hoàng Đ t tri n khai th c hi n t tháng 2 năm 2010. V i nh ng n l c, tâm huy t và tình yêu dành cho Hà N i, các thành viên ban d án ñã cho ra nh ng s n ph m văn hóa gây ñư c n tư ng v i ñ c gi yêu Hà N i. Đ i L 1000 năm Thăng Long ñang ñ n r t g n, d án cũng ñang ñi vào giai ño n g p rút hoàn thành ñ hòa chung không khí c a ngày Đ i L . D án là m t b c tranh t ng th , ñi t nh ng s ki n g n v i Đ i L , cũng như nh ng góc sâu trong tâm h n Hà N i, nh ng n p s ng, nh ng c m xúc c a ngư i Hà N i. Bên c nh vi c xây d ng và hoàn thi n chu i website v Hà N i, Ban d án còn cho ra m t nh ng n ph m v Hà N i. Chúng tôi ñã dành nhi u tâm huy t ñ xây d ng T sách Hà N i v i nh ng n ph m ñi n t ñư c t ng mi n phí cho quý b n ñ c. Chúng tôi hi v ng nh ng tâm huy t này s mang l i cho quý b n ñ c yêu Hà N i nh ng ñi u thú v . Tư li u chúng tôi s d ng ñ th c hi n nh ng n ph m này hoàn toàn ñư c sưu t m và biên t p t các ngu n trên Internet nên không tránh ñư c nh ng thi u sót. M t s tư li u do l y các ngu n th c p, nên chúng tôi không th trích d n ngu n ñ y ñ . Chúng tôi mong nh n ñư c s thông c m t các tác gi . Xin chân thành c m ơn và mong nh n ñư c nh ng góp ý t phía b n ñ c! Ban d án 2 www.100hanoi.com Hà N i Tôi yêu
 3. www.100hanoi.com NSƯT Thanh Lam Ti u s ca sĩ Thanh Lam Thanh Lam (19 tháng 6 năm 1969 - ) là m t trong nh ng n ca sĩ nh c nh n i ti ng c a Vi t Nam. Cô ñã ñư c phong danh hi u Ngh sĩ ưu tú. Cu c ñ i Thanh Lam, tên khai sinh là Đoàn Thanh Lam, quê g c t nh Qu ng Nam, sinh ra trong m t gia ñình ngh thu t, cha là nh c sĩ Thu n Y n, m là ngh sĩ âm nh c dân t c Thanh Hương. Năm 1978, cô theo h c ñàn tỳ bà t i Nh c vi n Hà N i h 11 năm, ñ ng th i b t ñ u tham gia ca hát trong ñ i Chim Sơn Ca c a ñài Ti ng nói Vi t Nam và ñ i H a Mi c a Cung Văn hoá Thi u nhi Hà N i. Cô thu ñư c nh ng thành công ñ u tiên trong s nghi p ca hát nh nh ng bài do cha cô sáng tác như Chia tay hoàng hôn, Tình yêu không l i, Màu hoa ñ ... Năm 1989, Thanh Lam ñã ño t gi i Ca s ñư c yêu thích nh t t i Festival âm nh c Lahavan - Cuba. Năm 1991, v i bài hát Chia tay hoàng hôn, cô ñã ño t gi i thư ng L n cu c thi ñơn ca chuyên nghi p toàn qu c l n I. 3 www.100hanoi.com Hà N i Tôi yêu
 4. www.100hanoi.com NSƯT Thanh Lam Cô l p gia ñình v i nh c sĩ Qu c Trung, anh ñã sáng tác nhi u ca khúc phù h p v i ch t gi ng c a Thanh Lam và hoà âm ph i khí cho album Mây tr ng bay v c a cô. Album này ñư c ñánh giá cao v i nhi u bài hát ñư c nhi u ngư i yêu thích như Đ tình, G i anh, H trên núi, L i tôi ru... Thanh Lam ñư c xem là m t trong b n diva c a nh c tr Vi t Nam, cùng v i M Linh, H ng Nhung, Hà Tr n. Nh c sĩ Lê Minh Sơn cho r ng Thanh Lam là diva s 1 , còn v i nh c sĩ Tu n Khanh thì cô là diva duy nh t. Năm 2004, sau khi ly hôn v i Qu c Trung và gây ra m t vài s ki n n ào trên báo chí liên quan ñ n vi c s h u bài hát c a Qu c Trung, Thanh Lam b t ñ u h p tác v i nh c sĩ Lê Minh Sơn. S h p tác này ñem ñ n cho Thanh Lam các album như N ng lên, Em và ñêm, Thanh Lam - Tr ng T n, Gi t...Lam. Các album này ñã có ñư c nhi u s quan tâm c a các khán gi nghe nh c, ñư c c s ng h và s ph n ñ i... M i quan h c a cô v i Lê Minh Sơn cũng thu hút s chú ý c a báo chí và là ñ tài bàn tán c a nhi u forum. Ngày 11 tháng 1 năm 2007, Thanh Lam là ca s hát t do ñ u tiên ñư c phong t ng danh hi u Ngh sĩ ưu tú. Ca sĩ Thanh Lam còn h p tác làm album v i m t s ca sĩ khác như Hà Tr n, Tr ng T n và s p t i là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. 4 www.100hanoi.com Hà N i Tôi yêu
 5. www.100hanoi.com NSƯT Thanh Lam Album 1. G i Tên B n Mùa 2. Ru Đ i Đi Nhé 3. Nghe Nh ng Tàn Phai 4. 1997 - Bài Hát Ru Cho Anh 5. 1998 - Em Và Tôi 6. 1998 - Lá Thư 7. 1998 - Nơi Mùa Thu B t Đ u 8. 2000 - Khát V ng 9. 2001 - Đ i Ch 10. 2001 - Mây Tr ng Bay V 11. 2004 - T S 12. 2004 - Thanh Lam & Hà Tr n 13. 2005 - Này Em Có Nh 14. 2005 - Ru Mãi Ngàn Năm 15. 2005 - N ng Lên 16. 2005 - Em & Đêm 17. 2005 - Này Em Có Nh 18. 2006 - Thanh Lam - Tr ng T n 19. 2007 - Lam Blue Ta 20. 2007 - Gi t...Lam 21. 2009 - Nơi Bình Yên 22. 2009 - Thanh Lam Acoustic Ngh sĩ Ưu tú Thanh Lam sinh ngày 19 tháng 6 năm 1969 t i Hà N i, quê g c t nh Qu ng Nam, cha là nh c sĩ Thu n Y n, m là ngh sĩ âm nh c dân t c Thanh Hương. Thanh Lam là m t trong nh ng n ca sĩ nh c nh n i ti ng c a Vi t Nam ñư c báo gi i không chính th c công nh n là m t trong b n gi ng hát phía B c v i danh hi u Diva bên c nh H ng Nhung, M Linh và Tr n Thu Hà. Thanh Lam cũng là ca s t do ñ u tiên ñư c Nhà nư c phong t ng danh hi u Ngh sĩ ưu tú vào ngày 11 tháng 1 năm 2007. 5 www.100hanoi.com Hà N i Tôi yêu
 6. www.100hanoi.com NSƯT Thanh Lam Đôi m t sáng và gi ng hát truy n c m, tr n ñ y s c s ng, Thanh Lam bao gi cũng ñ m th m trong các nh c ph m th hi n c a mình. Là con gái c a nh c sĩ Thu n Y n, thành danh cũng t bài hát c a cha vi t t ng, cho ñ n bây gi nh c ñ n Thanh Lam ngư i ta không th không nh c t i " Chia tay hoàng hôn". T ng c m bút t ho , t ng ñóng phim, ch luôn ñem ñ n nh ng ñi u b t ng cho ngư i nghe. Tu i thơ Sinh ra trong m t gia ñình ngh thu t, 3 tu i, Thanh Lam ñã ñư c cha d y hát và nghe ñàn piano. 7 tu i, m d y cô chơi ñàn th p l c, hát dân ca Vi t Nam. Năm 1978, 9 tu i, Thanh Lam ñư c tuy n ch n vào Nh c vi n Hà N i theo h c môn ñàn tỳ bà h 11 năm. Cùng lúc ñó, Thanh Lam cũng b t ñ u tham gia ca hát trong ñ i Chim sơn ca c a Đài ti ng nói Vi t Nam và ñ i H a Mi c a Cung văn hóa thi u nhi Hà N i. Cô thu ñư c nh ng thành công ñ u tiên trong s nghi p ca hát nh nh ng ca khúc c a cha mình như Chia tay hoàng hôn, Tình yêu không l i, Màu hoa ñ , .. Năm 1985, Thanh Lam chuy n sang h c thanh nh c t i Nh c vi n Hà N i. Đây là m t bư c ngo t quan tr ng có tính ch t quy t ñ nh cho con ñư ng ngh thu t c a cô sau này. S nghi p 1984, Thanh Lam tham gia bi u di n t i Festival Thanh niên th gi i. 1989, Thanh Lam ño t gi i ca s ñư c yêu thích nh t t i Festival âm nh c Lahavan, Cuba. 1991, v i bài hát Chia tay hoàng hôn, Thanh Lam ño t gi i thư ng L n cu c thi ñơn ca chuyên nghi p toàn qu c l n 1. Trong kho ng th i gian này, Thanh Lam l p gia ñình v i nh c sĩ Qu c Trung, con trai c a NSND Trung Kiên. Năm 1997, Thanh Lam phát hành album "Bài hát ru cho anh" Năm 1998, Thanh Lam phát hành album "Em và tôi", "Lá thư", "Nơi mùa thu b t ñ u" Năm 2000, Thanh Lam phát hành album "Khát v ng" Năm 2001, Thanh Lam phát hành album "Đ i ch " và "Mây tr ng bay v ". "Mây tr ng bay v " là album ñư c báo gi i và công chúng ñánh giá là ñ nh cao không ch c a s h p tác Qu c Trung - Thanh Lam mà còn là ñ nh cao c a chính Thanh Lam. 6 www.100hanoi.com Hà N i Tôi yêu
 7. www.100hanoi.com NSƯT Thanh Lam Âm nh c c a album ph ng ph t nét hi n ñ i pha l n nét ch t phác c a âm nh c dân t c c ng thêm gi ng hát kh e kho n c a Thanh Lam ñang ñ chín mu i ñã t o nên hi u ng ñ c bi t c a album. Tuy nhiên mãi t n g n 10 năm sau khi phát hành giá tr c a album m i ñư c xác ñ nh. Năm 2004, Thanh Lam phát hành album "T s " c a riêng mình và "Thanh Lam & Hà Tr n" cùng v i Tr n Thu Hà. Cũng trong th i gian này, Thanh Lam chia tay Qu c Trung sau th i gian dài chung s ng. 2005, Thanh Lam k t h p cùng nh c sĩ Lê Minh Sơn phát hành hàng lo t album "Này em có nh ", "Ru mãi ngàn năm", "N ng lên", "Em & ñêm". Các album này thu hút ñư c nhi u s quan tâm c a báo gi i và công chúng và cũng g t hái ñư c r t nhi u l i khen bên c nh nh ng l i ph n ñ i. Đ c bi t là hai album nh c Tr nh "Này em có nh " và "Ru mãi ngàn năm", nhi u ý ki n cho r ng nh ng th nghi m m i c a b ñôi Thanh Lam - Lê Minh Sơn ñã làm h ng nh c Tr nh. Năm 2006, Thanh Lam phát hành album "Thanh Lam - Tr ng T n" cùng Tr ng T n Năm 2007, Thanh Lam ti p t c h p tác cùng Lê Minh Sơn phát hành album "Lam blue ta" v i nh ng ca khúc n i ti ng ñư c ph i l i và hát theo phong cách blue r t riêng c a Vi t Nam. Cu i năm 2007, Thanh Lam phát hành "Gi t... Lam" v i nh ng ca khúc m t th i cùng liveshow riêng c a mình ñã thu hút ñư c s quan tâm c a công chúng. Năm 2009, Tu n Trinh Production cũng phát hành album "Thanh Lam acoustic" v i chu n âm thanh th c Audiophile. V i album này Thanh Lam nh n ñư c nhi u ph n h i tích c c do nh ng gì Lam th hi n là m t Lam c a ngày xưa, r t quen thu c v i khán gi yêu m n gi ng hát c a cô. Tháng 7-2009, Thanh Lam cho ra m t album riêng mang tên "Nơi Bình Yên", v n h p tác v i nh c sĩ Lê Minh Sơn. Liveshow "Tình Yêu Không L i" di n ra vào hai ñêm 28 và 29/09/2009 là Liveshow Thanh Lam dành t ng cho cha mình - nh c sĩ Thu n Y n. V i phong cách gi n d , Thanh Lam ñã hát các ca khúc n i ti ng c a ông và th hi n nó m t cách m c m c. Ngày 5/12 Thanh Lam mang ñêm di n này vào Đà N ng ñ th c hi n ư c nguy n c a cha mình, nh c sĩ Thu n Y n "hát ca khúc c a ông trên chính quê hương ông. 7 www.100hanoi.com Hà N i Tôi yêu
 8. www.100hanoi.com NSƯT Thanh Lam Thanh Lam - ngư i ñàn bà ch n ng nh ng thăng tr m Cơn mưa rào tháng 5 làm cho kho nh sân nhà nh c sĩ Thu n Y n như l ñi, l p lánh ánh sáng c a nư c mưa ñ m ư t dư i ánh hoàng hôn cu i ngày. Diva nh c Vi t - Thanh Lam, qu n l a, áo ñen, tóc tém ñang lúi húi dư i b p làm cơm chi u cùng gia ñình. Đã lâu l i nhìn th y "Ngư i ñàn bà hát" v i m t dung nhan th t l . Mái tóc tém sát ñ u trông ch tr l i ch ng 10 tu i, xinh tươi và ăm p s c s ng c a m t ngư i ñàn bà ñã ñ m mùi ñàn bà. Đã m y tháng nay, Lam d n v nhà v i b m và gia ñình em trai. Căn phòng nh trên t ng 3 dành cho Lam ñã ñư c b và em trai s a l i hoàn t t và k lư ng như m t phòng c a khách s n sang tr ng ñ Lam b ng lòng. Và nh ng khi m i m t sau ñêm di n, sau nh ng ngày dài ñi công tác, Lam tr v và th mình vào không khí chan hòa yêu thương ru t rà c a gia ñình. Nh c sĩ Thu n Y n sung sư ng khi ñón con gái yêu tr v . Ông nói: "Thương l m, s a cho con căn phòng này th t ñ p như ý nó mu n, v i l i kêu con v ñ nó ñ xài ti n thuê nhà hoang quá. Ch ng y năm thuê nhà ñ ñ xây m t cái nhà ñ p ñàng hoàng c a mình r i, v y mà nó có tính toán ñư c ñâu. Năm ngoái m nó b t mua m t mi ng ñ t ngoài ñê sông H ng, năm nay tính góp ti n xây cho nó, ng t n i thi công ñư c b c tư ng rào thì b ñ p vì chưa có s ñ . M nó l i 8 www.100hanoi.com Hà N i Tôi yêu
 9. www.100hanoi.com NSƯT Thanh Lam ch y ngư c ch y xuôi. Tôi nói v i bà y, mình chưa có gi y t , ph i làm cho ñ m i xây ñư c ch . Con Lam thì m c k . Nó b o ñ con ñi hát dành d m ti n tr m nhé. Hơn n a cu c ñ i r i, làm m c a 3 ñ a con ñã l n, ñ a l n nh t ñ n tu i trư ng thành r i, th mà bây gi nó m i nh ra ñi hát dành d m ti n ñưa m ñ làm nhà". Nh c sĩ Thu n Y n nói v y r i cư i, n cư i c a m t ngư i cha ñã già su t ñ i cưng con. Cũng có th khi tr v căn nhà c a cha m sinh thành, tr v v i nơi ch n mình sinh ra và l n lên, Lam tr nên bé nh l i, tr ra và d u dàng hơn khi th nh tho ng l i ñi ch xu ng b p cùng gia ñình. "Ngư i ñàn bà hát" v i ham mu n luôn cháy r ng r c trong con ngư i ch là hát, là sáng t o, ch ng th mà Lam luôn là ngư i ñi tiên phong trong nh ng phong cách hát m i, luôn tìm tòi, th nghi m m t mình t tìm và ñi trên con ñư ng riêng c a mình ch không ph i b t c l i mòn nào. Cũng b i th mà Lam luôn ñ i di n v i khó khăn, luôn chênh vênh gi a ñư c và m t, luôn mu n là ngư i ñ u tiên ñ n v i khán gi b ng con ñư ng chinh ph c gian nan nh t. T t c bài hát, dù ñã cũ, hay m i, qua Lam ñ u khác l ñi, và ñ n v i ngư i nghe b ng m t hơi th khác, phong cách khác. Có th s khác l m i m y không ph i lúc nào cũng ñư c ñón nh n. Lam là ngư i luôn nương nh vào th i gian ñ minh ch ng cho con ñư ng âm nh c c a mình, mong m i th i gian s thuy t ph c ñư c khán gi ch p nh n mình trong nh ng th nghi m m i. Chi u mưa Hà N i, nơi căn phòng cha m dành cho mình, Lam ng i bó g i trò chuy n trong m t n i bu n mơ h , ñ y d c m. Lam nói không bi t mình có o tư ng không khi luôn mong mu n và khao khát ñóng góp vào âm nh c ñương ñ i Vi t Nam nh ng phong cách m i, hơi th m i, b i khán gi bây gi hình như không còn m n mà v i âm nh c chính th ng. Dòng nh c th trư ng ñang chi m ưu th , v i nh ng bài hát v i âm nh c ca t ñơn gi n, th m chí vô nghĩa và ph n c m. Ca sĩ tr bây gi ch m t chút nhan s c và gi ng hát, không c n h c hành trư ng l p bài b n, không c n k thu t gì h t, ñi cùng m t êkíp qu ng cáo và d ng th n tư ng, th là nghi m nhiên tr thành sao, tr thành ăn khách và hái ra ti n. Nh ng lo l ng bu n bã c a Lam không ph i mơ h n a mà dư ng như ñã thư ng tr c m t r i. Th nhưng v i "Ngư i ñàn bà hát", ngư i t ng ñư c vinh danh là "N hoàng nh c nh Vi t Nam" không vì th mà b t ñi ñam mê nhi t huy t. Ch v n kiên trì, b n b v i con ñư ng c a mình b ng t t c n l c b t phá. Trong ch ng 5 năm l i ñây, và hơn 2 năm cùng c ng tác v i nh c sĩ tr Lê Minh Sơn, Lam ñã ch ng minh s sáng t o không m t m i. 9 www.100hanoi.com Hà N i Tôi yêu
 10. www.100hanoi.com NSƯT Thanh Lam Lam tâm s : "Tôi dám th thách con ñư ng riêng c a mình, khát khao tìm ñ n cái m i và c n có th i gian ch ñ is ch p nh n c a khán gi . Trư c nh ng lu ng khen chê khác nhau c a dư lu n, tôi không quá áp l c, m t m i. Tôi s ng có lý tư ng, luôn khát khao sáng t o. Tôi t hào vì ñư c m nh danh là 'N hoàng nh c nh Vi t Nam'. Tôi quý tr ng, gìn gi nh ng gì khán gi ñã dành cho tôi và luôn c g ng ñ n ñáp". Trư c nh ng nh ng khó ch u c a khán gi nh ng lúc ch l m d ng quá nhi u s c m nh c a mình trong nh ng bài hát, Lam cư i, Lam nói mà th y thương, r ng tâm h n Lam như th nào thì Lam hát như v y. Nhi u lúc khi ra sân kh u, Lam t d n mình ph i ti t ch b t c m xúc, và cái ñó cũng là m t áp l c ñ i v i ca sĩ "th a năng lư ng" như Lam. Gi ñây, Lam ñã là m t ngư i ñàn bà ñ y tr i nghi m, ñã qua nh ng v p váp, ñư c m t trong cu c s ng, làm sao tìm l i ñư c Lam v i s trong tr o như su i ngàn. Ti ng hát c a Lam bây gi cũng khác xưa l m. V i m t ngư i ñàn bà ch n ng nh ng thăng tr m, ñ v c a cu c ñ i mình, Lam bây gi kh c kho i hơn, ñ m sâu hơn, và cũng ñau kh hơn. R i như s may r i ñ i mình, không ph i Lam không mu n làm m t ngư i ñàn bà nguyên th y, b ng ch ng là Lam có t i 3 ñ a con, hai l n k t hôn và ch ng y l n ñ v . "Tôi không bao gi ñư c bình yên trong cu c s ng c a riêng mình, và ñi kèm v i s bình yên y là nh ng m t mát không ño ñ m n i. Khi chia tay v i Qu c Trung, tôi dành quy n nuôi con cho anh y, ñó là s hy sinh l n nh t c a m t ngư i m . Tôi hi u r ng s ng v i gia ñình anh y, các con tôi s l n t t hơn, s có m t n n t ng v ng ch c và tương lai t t. Cu c s ng c a tôi nay ñây mai ñó, không có ñi u ki n chăm 10 www.100hanoi.com Hà N i Tôi yêu
 11. www.100hanoi.com NSƯT Thanh Lam sóc con, bên nó t sáng ñ n t i. Không ai có th chăm sóc con t t hơn chính m ho c b ñ . Su t m t th i gian dài sau ly hôn, tôi ch ng ch nh tư ng không th cân b ng n i vì ph i r i xa các con. M c cho ai ñó nói l i th phi tôi không ch u nuôi con, b con b cái, tôi hi u nh ng gì tôi ñã ph i ch u ñ ng và tôi bi t mình ñã hy sinh r t nhi u vì các con". Còn v tình yêu, v nh ng ngư i ñàn ông, Lam b o: "Trong tình yêu, tôi yêu mãnh li t và luôn luôn ñánh m t b n thân mình. Tôi ñ t h t nh ng năng lư ng tinh th n cho ngư i mình yêu. Tôi cưng chi u h thái quá và cũng kỳ v ng h quá nhi u, vì th m i ñ v . Tôi có l i vì tôi kỳ v ng ñàn ông, ñó là lý do ñ tôi không tr n v n trong hôn nhân. Tôi nghĩ ñàn ông ph i ñ l n, ñ m nh và ñ bao dung ñ che ch , bao b c cho mình, và làm mình kính tr ng. Tôi là ngư i mù quáng trong tình yêu. S thi v tuy t v i nh t, lãng m n nh t ñó là mù quáng và ñánh m t chính b n thân mình khi yêu. Vi c m t s ph n bây gi sinh con không c n k t hôn là m t d u h i l n cho ñàn ông Vi t. Tôi nghĩ, ñàn ông Vi t Nam hình như ngày càng ít yêu ph n hơn yêu chính b n thân mình. Đó là m t ñi u r t bu n". Lam tâm s r ng, ñ i mình ñã có hai tình yêu l n nh t, chung th y nh t, vô ñi u ki n nh t. Đó là tình yêu c a ngư i cha dành cho con gái, và tình yêu con trai dành cho m . Không có b t kỳ m t ñi u ki n nào, tình yêu ñó ch có dâng hi n và cho ñi t t c . Khi Lam nhìn vào m t con trai, ch th y c m t ñ i dương tình yêu trong ñó ñang v v phía mình. Và v i cha m , quá n a ñ i phiêu d t, Lam l i tr v trong vòng tay c a gia ñình. Cha m Lam là nh ng ngư i luôn âm th m ñi phía sau các con, ñ c bi t v i Lam h luôn là ngư i nh t nh nh thu vén cho ch cái cu c s ng ngh sĩ b a b n và vương vãi. Cha ch , nh c sĩ Thu n Y n là ngư i ñã c t ñ t và gìn gi t cái b ng khen th i còn h c sinh cho ñ n nh ng huân chương, huy chương, nh ng th mà Lam v t v c ñ i ñ ñ t ñư c, ñ r i khi có nó trong tay r i, Lam l i h n nhiên ñ quên ñâu ñó trong nh ng l n chuy n nhà... Lam nói nhi u v s ph n tình yêu, và s may r i. Không ph i c xinh ñ p, tài năng là sung sư ng và giàu có, và dư ng như thân ph n c a nh ng ngư i ph n Vi t v n ph i ph thu c ít nhi u vào may r i c a s ph n. Ng m th t thương mà cũng th t bu n. Lam cũng khát khao yêu, mong m i h nh phúc, nhưng theo Lam tình yêu và h nh phúc còn trông ch vào s bí n c a duyên ph n. Hãy ñ tình yêu ñ n và ñi như s ph n v y. Và Lam luôn là ngư i bư c nh ng bư c th n nhiên bên s tranh ch p và gi ng xé c a cu c ñ i, như b n năng hoang dã c a mình t khi sinh ra ñã v y. 11 www.100hanoi.com Hà N i Tôi yêu
 12. www.100hanoi.com NSƯT Thanh Lam Thanh Lam thích s ngông cu ng c a tu i tr L i là m t Thanh Lam tóc ng n, v n tr trung trong t ng n cư i, ánh m t, dù sau lưng ch tu i 40 ñang ng p ng ng gõ c a. Quá nhi u vui bu n c a m t ngư i ñàn bà ñã qua nhi u sóng gió ñ ñ ng v ng trong cu c ñ i và t a sáng trên sân kh u. - Làm m t cu c t ng k t nho nh v 20 năm ca hát ñã qua, ch có th nói gì v mình? - Tôi th y r ng, mình ñã ñóng góp ñư c m t ph n nào ñó cho âm nh c b ng s c sáng t o c a riêng mình, và tôi ñã ñư c th a mãn khát v ng làm ngh . Nói là t hào v b n thân thì chưa th , vì tôi v n ñang ti p t c vươn lên trong ñ i s ng âm nh c, nhưng tôi t tin vì mình ñã lao ñ ng tâm huy t, nh c nh n t ng ngày, t ng ngày ñ có hôm nay. - S có nhi u cái m c quan tr ng trên con ñư ng ngh thu t dài như v y. Ch có th ñi m l i nh ng cái m c quan tr ng nh t? - Cái m c quan tr ng ñ u tiên ñánh d u s trư ng thành c a tôi là năm 19 tu i, khi ñ a con ñ u lòng c a tôi m i 1 tu i, tôi ñi d Liên hoan âm nh c t i Cuba. Có t i 10.000 trong s 15.000 khán gi t i Liên hoan b phi u cho tôi và tôi tr thành ca sĩ ñư c yêu thích nh t. Thành công y ñem l i c m giác sung sư ng, choáng ng p ñ i v i tôi, m t ca sĩ tr m i vào ngh . Năm 21 tu i tôi giành gi i thư ng L n t i cu c thi nh c nh ñ u tiên c a Vi t Nam, khi ñang là ca sĩ c a Đoàn ca múa nh c nh Trung ương. Đó là nh ng d u son ñ u tiên khích l tôi trên con ñư ng ngh thu t. Sau này cũng có nhi u cái m c khác, nhưng tôi nghĩ nh ng d u n ñ u tiên là quan tr ng nh t. 12 www.100hanoi.com Hà N i Tôi yêu
 13. www.100hanoi.com NSƯT Thanh Lam - Có m t kho ng th i gian tương ñ i dài, ch ng 4 năm, ch rơi vào im l ng. Kho ng th i gian ñó ch v a tr i qua nh ng ñ v , m t mát c a ñ i s ng riêng. "Ngư i ñàn bà hát" Thanh Lam ñã vư t qua nh ng ngày tháng ñó như th nào? - Có th t m t h l y c a nh ng m t mát trong ñ i s ng riêng, trong m t th i gian r t dài tôi th y mình b r ng hoàn toàn, không còn nhi u h ng thú v i âm nh c. Bây gi nghĩ l i tôi th y ñó l i là nh ng kho ng l ng quan tr ng ñ i v i ngư i làm ngh thu t. Nó giá tr ch , giúp mình n p thêm nh ng năng lư ng c a ñ i s ng, ñ r i sau ñó khi tình yêu, lòng ñam mê tr l i, mình có th vươn cao hơn, xa hơn. - Tu i ngh c a ca sĩ thư ng ng n, vì ca hát là ngh thanh và s c. Riêng Thanh Lam thì v n gi ñư c s lôi cu n v i khán gi , cho dù tu i ñ i c a ch không còn tr n a. V y, ñâu là bí quy t c a ch ? - Trong l n ñi làm giám kh o Sao Mai - Đi m h n g n ñây, nh c sĩ Tô H i có nói v i tôi r ng: “Đi u ñáng yêu nh t c a cháu là ñã luôn gi ñư c s trong sáng c a tâm h n”. Tôi nghĩ ñó cũng có th là m t bí quy t ñ i v i ngư i ca sĩ. Vì gi ng hát là t m gương ph n chi u tâm h n ngư i ngh sĩ. Khi mình có s bi u c m xu t phát t trong tâm h n thì mình s tr nên ñ p hơn, và gi ng hát cũng ñ p hơn. - Th hình dung n u không hát, Thanh Lam ngày hôm nay s tr thành m t ngư i ñàn bà như th nào? - R t có th tôi s là m t ngư i ñàn bà có m t ñ i s ng bình l ng, m t ñ i s ng mà bây gi tôi ñang r t mong mu n có ñư c. 13 www.100hanoi.com Hà N i Tôi yêu
 14. www.100hanoi.com NSƯT Thanh Lam Tôi thích s ngông cu ng c a tu i tr - Là ngư i ñã ñi qua nhi u sóng gió, ch th y hai ch "b n lĩnh" có ý nghĩa như th nào ñ i v i m t ngư i ph n làm ngh thu t? - Tôi nghĩ cái g i là "b n lĩnh" c a tôi, m t ph n làm ngh thu t, dư ng như ñư c ch t l c m t cách t nhiên ngay t khi tôi còn nh . Có nhi u ngư i l n r i, trư ng thành r i m i thích hát và ñôi khi hát ñ ñ t t i m t m c ñích nào ñó trong cu c ñ i. Nhưng ñ i v i tôi, hát là ñi u gì ñó xu t phát t trong vô th c. Tôi không l a ch n nó, mà ngư c l i, tôi ñư c l a ch n. Tôi cho r ng m i con ngư i sinh ra ñ u ñư c gánh m t s m nh nào ñó. Vi c tr thành ca sĩ c a tôi n m ngoài mong mu n c a gia ñình. Cha m tôi cho h c ñàn tì bà vì th y gi ng tôi tr m và khàn, không th theo ngh hát. Nhưng tôi ñã ñi theo ni m ñam mê c a mình và tr thành tôi ngày hôm nay. Và tôi nh n th y r ng, th c ra tài năng c a m i ngư i ch chi m kho ng 40%, còn l i 60% ph i là khát v ng. Sau ñó m i là s kh công, n l c... Nhưng ch c ch n ph i có khát v ng thì m i ñi lâu dài v i ni m ñam mê c a mình ñư c. T t c nh ng th ñó c ng l i s làm nên b n lĩnh c a m t ngư i ngh sĩ. 14 www.100hanoi.com Hà N i Tôi yêu
 15. www.100hanoi.com NSƯT Thanh Lam - Nhân nói v câu chuy n b n lĩnh ngh sĩ, nhìn l i phía sau mình, ch th y gì qua nh ng l a ch n c a các ca sĩ tr hôm nay? - L a ch n âm nh c cũng như l a ch n m t món ăn. Ch khác ñây là món ăn tinh th n. M i ngư i sinh ra trong th i th khác nhau s có nh ng l a ch n khác nhau. Đ i v i riêng tôi, âm nh c gi ng như m t ư c mơ, m t gi c mơ, m t cái gì mình không ch m t i, ñ y mê ho c và bí n. Âm nh c không nên là th cơm ăn nư c u ng h ng ngày. Nó ph i cao hơn th . Và ti ng hát chính là cách ñ ngư i ca sĩ “gi i trình” cu c s ng c a mình v i ngư i nghe. S ng th nào thì s hát như v y, ñó là ñi u tôi tin. Tôi r t thích s "ngông cu ng" c a tu i tr . Ch m thi m t vài cu c thi, tôi r t thèm ñư c nhìn th y s ngông cu ng, n i lo n (trong ngh thu t) c a các thí sinh. Nhưng qu th t là tôi r t ít ñư c ch ng ki n ñi u này. Các em bây gi làm ngh thu t ít s "ngông cu ng" quá, nó có gì ñó v a khôn ngoan v a nh t nh t, d dãi trong ngh thu t, d th a mãn v i nh ng thành công bư c ñ u. Tôi không thích ñi u này. Đ i v i tôi, ngh thu t là ph i nghiêm kh c v i chính mình. Tôi chưa bao gi c m th y th a mãn v i nh ng cái mình ñã và ñang làm c . - Ca sĩ tr hôm nay d a d m nhi u vào cái g i là công ngh . Ch nghĩ sao? - Hát ñ u tiên là ñ th a mãn ni m ñam mê ñư c ca hát c a chính mình, ch không ph i k thu t. Khi ngư i ca sĩ ham mu n th a mãn nhu c u hát c a chính mình, h s truy n c m xúc, rung ñ ng ñ n v i khán gi . L p tr hôm nay b thúc bách b i công ngh nhi u quá. Khát v ng danh ti ng ñã làm lu m ñi s ñáng yêu c a tâm h n, c a tu i tr . - Đã ñi bi u di n nhi u nơi trên th gi i, và ñư c xem là “ngư i ch c ” c a làng nh c nh Vi t Nam, ch nhìn th y b c tranh âm nh c c a chúng ta ñang có màu s c như th nào? - Tôi ñã tham gia r t nhi u chương trình âm nh c nư c ngoài v i tư cách là m t ca sĩ Vi t Nam và tôi nh n th y r ng, có m t thi t thòi l n cho nh ng ngư i làm âm nh c nư c mình, là chúng ta chưa có cái g i là văn hóa yêu ngh thu t. Hay nói khác ñi, chúng ta chưa có th hi u nghe nh c. 15 www.100hanoi.com Hà N i Tôi yêu
 16. www.100hanoi.com NSƯT Thanh Lam Vì th ngư i làm âm nh c luôn ph i ñ ng trư c nhi u th thách và ñôi khi h không có ñư c s th a thuê trong khát v ng c a mình. Nhi u nh c sĩ, ca sĩ, nh c công r t nh c nh n ñ s ng b ng ngh . Âm nh c là con ñư ng ñ y chông gai. Ngay c tôi cũng r t lo khi quy t ñ nh làm chương trình, vì kéo ñư c khán gi ñ n v i mình cũng không d dàng gì. Ph i xa các con ñ g n khán gi - Trong r t nhi u l n tr l i ph ng v n, ch thư ng nh c v mong mu n có ñư c s bình yên trong cu c s ng. V y ch ñã ñi ñ n ñâu trên con ñư ng tìm ki m nó? - R t nhi u khi tôi b i r i trư c ñ i s ng c a mình và tôi thư ng tìm ñ n b n bè làm vi c nhi u lĩnh v c khác nhau ñ trò chuy n. Và tôi nh n ra r ng, không bình yên là m t cái gì ñó n m trong b n ngã c a nh ng ngư i làm ngh thu t. Nó chính là ñ ng l c ñ thúc ñ y nh ng tìm ki m, nh ng sáng t o. Nó v a là m t t t, v a là m t trái c a cu c ñ i ngư i làm ngh thu t. Vì th mà m i có nh ng ư c mơ. M t ñ i s ng bình yên có th mãi ch là khao khát không ch c a riêng tôi, mà còn là c a nhi u ngư i làm ngh thu t khác. - Có câu “Gieo tính cách, g t s ph n”. Câu nói ñó n u áp d ng v i riêng ch s ra sao? - Tôi nghĩ nh ng vui bu n c a cu c s ng có m t ph n c a ñ nh m nh và có m t ph n do mình “sơ s nh” mà t o ra. Tôi cũng là m t ngư i ñàn bà bình thư ng, có lúc ñúng và cũng có lúc sai. 16 www.100hanoi.com Hà N i Tôi yêu
 17. www.100hanoi.com NSƯT Thanh Lam N u mình dám dũng c m nhìn th ng vào s th t, thì nh ng v p ngã cũng là m t tr i nghi m thú v , giúp mình trư ng thành hơn trong cu c ñ i. - Ch t ng thú nh n r ng, cũng có khi mình ñã không ñ ng v ng trư c m t “s cám d r t quy n rũ” nào ñó. M t cách c th , trong tình yêu ch ng h n, ñi m nào ngư i ñàn ông có kh năng làm ch run r y, m t kh năng ki m soát chính mình? - Tôi quan sát th y, trong ñ i s ng hi n ñ i, ngư i ñàn bà không nh t thi t ph i có ñàn ông bên c nh. H có th s ng ñ c l p. Và h tìm ñ n v i ngư i ñàn ông ch ñ cùng nhau chia s nh ng phút giây nào ñó trong cu c ñ i. Nhưng tôi thì khác m t chút. Tôi là ngư i mơ m ng. Ngư i ñàn ông ñ i v i tôi (có m t vai trò) r t to l n. Tôi thư ng kỳ v ng vào h r t nhi u. Tôi mu n h t a sáng và tin c y. Tôi thích ngư i ñàn ông tài và hay. S thông tu c a ngư i ñàn ông cũng là ñi u khi n tôi b “g c ngã”. - Ch có con trai, và l i là ngư i mang nhi u kỳ v ng vào ngư i ñàn ông. Ch thư ng nói v i con ñi u gì và mong mu n con mình s tr thành ngư i ñàn ông như th nào trong tương lai? - Tôi thư ng nói v i con trai tôi r ng, m luôn luôn ñòi h i con nhi u hơn và cao hơn ñòi h i các ch . Con có th làm b t c vi c gì con mu n, nhưng con ph i gi i. Và tôi cũng nói v i con r ng, tôi không thích ngư i ñàn ông c u th . - Nh ng ngư i m thư ng c m th y quên ñi m i ưu phi n khi c nh nh ng ñ a con. Còn Thanh Lam, vì sao nh ng lúc bên con, ñư c chúng cư i ñùa, âu y m, vu t ve thì l i th y cô ñơn? - Tôi là m t ngư i m ngh sĩ. Tôi luôn ph i xa các con ñ g n khán gi . Các con tôi ít có th i gian ñư c bên m , ñó là m t thi t thòi. Nh ng lúc ñư c bên các con tôi th y mình thư giãn nh t. Tôi cũng c m th y mình h nh phúc tr n v n nh t lúc ñó. Còn cô ñơn là c m giác thư ng tr c c a ngư i làm ngh thu t. Đôi khi mình mu n tr n tránh n i cô ñơn. Nhưng cũng có khi càng tr n tránh l i càng ph i ñ i di n v i nó. - Ngư i ta nói nh ng ngư i n ng nàn trong tình c m thư ng nhi u khát v ng trong ñ i s ng. Mà ngư i nhi u khát v ng thì d g p nhi u th t v ng. Vì ñ i s ng có nhi u khi “tr n tr i” hơn chúng ta tư ng. Cho ñ n gi , th t v ng l n nh t ñ i v i Thanh Lam là ñi u gì? 17 www.100hanoi.com Hà N i Tôi yêu
 18. www.100hanoi.com NSƯT Thanh Lam - Tôi là ngư i mơ m ng trong cu c s ng và tình yêu. Trong tình yêu tôi là ngư i cho ñi r t nhi u. Nhưng tôi nghĩ, c ngư i cho ñi và ngư i ñư c nh n ph i h nh phúc thì s cho m i có ý nghĩa. Còn trong cu c s ng, n u cái gì ta cũng bóc tr n ra thì s m t h t ñi s thú v . Có nh ng ñi u ph i ñư c n m khu t ít nhi u trong bóng t i thì m i hay. M t ngư i mơ m ng như tôi, g p nhi u th t v ng là ñi u t t y u. Nhưng tôi ñã quen v i ñi u này r i, gi thì tôi nghĩ, th t v ng cũng chính là m t ph n c a cu c s ng. - Th t v ng trong tình yêu, li u ch có còn ý ñ nh ti p t c tìm ki m tình yêu? - Tôi nghi m ra m t ñi u r ng, tình yêu không th tìm ki m ñư c. N u mình càng b thúc bách b i vi c tìm ki m m t ngư i ñàn ông thì s càng b “l ng c ng”. Đương nhiên là ñ i v i ngư i ngh sĩ, tình yêu s chi ph i r t nhi u ñ n sáng t o ngh thu t c a h . Nhưng n u không may g p ph i th t v ng thì kinh nghi m c a tôi là hãy bình tĩnh. Trư c tiên hãy tìm s bình yên trong chính mình. R i có th , mình s l i b t g p tình yêu... ( n ph m s d ng tư li u sưu t m trên Internet) 18 www.100hanoi.com Hà N i Tôi yêu
 19. www.100hanoi.com NSƯT Thanh Lam - Thanh Lam ñã tu i x p x 40 r i, và cũng ñang ñ nh cao c a s nghi p mà phía bên kia, có th ch là m t con d c. Ch ñang hình dung mình ra sao trong tương lai? - Tôi không th nói gì v tương lai, vì tương lai là th không th ñoán ñ nh. Tôi ch có th nói r ng, cha m ñã cho mình m t cái “kh i” nào ñó, mình ñã bóc tách ñ n t n cùng ñ s ng h t mình m i ngày, m i tháng qua ñi. Tôi ñã n l c không ng ng ñ tr thành tôi ngày hôm nay. Tôi cũng luôn c g ng ñ tr thành m t ngư i ñàn bà bình thư ng, bi t c m nh n h nh phúc t nh ng ñi u nh nh t xung quanh mình, t vi c chăm sóc các con, n u m t b a ăn ngon, c m m t bình hoa ñ p. Tôi t hào vì mình dám s ng th t v i nh ng mong mu n, suy nghĩ c a mình và luôn hư ng ñ n cái thi n. Trong lao ñ ng ngh thu t, tôi trung thành v i ý nghĩ, s ng ñ p thì m i hát ñ p. Tôi ñã tr i qua nhi u bão t c a ñ i s ng và tôi luôn bi t mình c n ph i làm gì. 19 www.100hanoi.com Hà N i Tôi yêu
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2