Cách cài đặt Windows Virtualization Role trên Windows 2008?

Chia sẻ: Nhan Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
70
lượt xem
13
download

Cách cài đặt Windows Virtualization Role trên Windows 2008?

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đầu tiên là kích Start - All Programs- Administrative Tools - Server Manager.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách cài đặt Windows Virtualization Role trên Windows 2008?

  1. Cách cài đặt Windows Virtualization Role trên Windows 2008? 1. Đầu tiên là kích Start -> All Programs- > Administrative Tools -> Server Manager. Hình 1: Server Manager 2. Sau khi mở Server Manager, kích Roles tại phần panel bên trái 3. Sau đó kích Add Roles tại phần trên bên phải của màn hình. Hình 2: Nút Add Roles
  2. 4. Sau khi đã kích vào Add Roles sẽ xuất hiện Add Roles Wizard Hình 3: Add Roles Wizard 5. Kích vào nút Next. 6. Chọn Windows Server Virtualization.
  3. Hình 4: Select Server Roles 7. Kích Next.
  4. Hình 5: Màn hình cài đặt Windows Virtualization 8. Kích Next 9. Chọn Network card mà bạn muốn sử dụng cho các máy ảo, sau đó kích Next.
  5. Hình 6: Chọn Windows 2008 Virtual Network
  6. Hình 7: Màn hình xác nhận cài đặt 10. Kích Install.
  7. Hình 8: Màn hình các kết quả cài đặt 11. Kích Close sau đó Reboot máy chủ  
Đồng bộ tài khoản