intTypePromotion=3

Cài đặt và cấu hình PFSense

Chia sẻ: Nguyen Van Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

1
388
lượt xem
113
download

Cài đặt và cấu hình PFSense

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cho các bạn học chuyên ngành công nghệ thông tin có tư liệu ôn thi tốt đạt kết quả cao trong các kì thi giữa kì và cuối kì.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cài đặt và cấu hình PFSense

 1. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com ĐẶT VÀ CẤU HÌNH PFSENSE                            CÀI Mô hình LAB (nhóm 2 máy) Máy 200 LAN Internet Loopback CROSS ` LAN Client PFSense Máy 200 (Máy ảo ) NAT Server       Client        PFSense      NAT Server       LoopB IP: 192.168.30.X IP: 192.168.30.1 ack SM: 255.255.255.0 SM: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.30.1 Gateway: để trống Pre.DNS:203.162.4.191 Pre.DNS: để trống   LAN IP: 111.111.111.X IP: 192.168.P.X IP: 192.168.P.Y SM:255.255.255.0 SM: 255.255.255.0 SM: 255.255.255.0 Gateway:để trống Gateway:192.168.P.200 Gateway:192.168.P.200 Pre.DNS: để trống Pre.DNS:để trống Pre.DNS:203.162.4.191             CR IP: 222.222.222.X IP: 192.168.20.X IP: 192.168.20.Y OSS SM:255.255.255.0 SM: 255.255.255.0 SM: 255.255.255.0 Gateway:để trống Gateway:192.168.20.Y Gateway: để trống Pre.DNS: để trống Pre.DNS:203.162.4.191 Pre.DNS:để trống Lưu ý:  ­Địa chỉ Router : 192.168.20.Y ­Địa chỉ IP máy 200 : 192.168.P.200 ­P là số phòng        X,Y : là số máy.   *Chuẩn bị :   Để có 2 line truy cập Internet :  ­Cấu hình NAT server cho PFsense có thể truy cập Internet bằng card Cross.  ­Kiểm tra đường truyền cho PFSense truy cập Internet bằng card LAN I. Tạo card mạng Loopback (thực hiện trên máy thật) Start  Settings  Control Panel  Add Hardware 1 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 2. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com    Welcome Next. Chọn Yes.I have already…  Next Chọn Add a new hardware device  Next 2 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 3. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Install the hardware that ….  Next  Chọn Network adapters  Next.  Chọn Microsoft Loopback Adapter  Next. 3 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 4. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Next  Finish. II. Cấu hình máy ảo: Start  Programs  Microsoft Virtual PC  Tạo 1 Máy ảo mới 4 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 5. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Lưu tại thư mục gốc ổ đĩa C: Next. Chọn lại thêm Ram nếu cần thiết. 5 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 6. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Chọn A new virtual hard disk. Virtual hard disk size 2000MB Finish. 6 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 7. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Màn hình máy ảo chọn Setting  Networking  Chọn 3 card mạng Theo thứ tự ­Adapter 1 : Microsoft Loopback                    ­Adapter 2 : Card Cross                    ­Adapter 3 : Card Lan III. Cài đặt PFSense (thực hiện trên máy ảo) Start máy ảo lên. 7 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 8. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Menu CD chọn Capture ISO Image.. Chọn File pfSense­1.2­RC….  Open. 8 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 9. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Chương trình khởi động để chạy mặc định. Do you want to setup VLANs now  gõ n  Enter. 9 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 10. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Cấu hình các Interface  LAN interface  gõ de0  Enter. WAN interface  gõ de1  Enter. 10 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 11. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Optional 1  gõ de2  Enter. 11 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 12. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Optional 2  Enter  D you want to proceed  nhập y  Enter. Enter an option 2  Enter. Nhập vào địa chỉ IP 192.168.30.1  Enter. 12 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 13. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Nhập vào 24  Enter. 13 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 14. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Chọn n  Enter. Sau khi hiện lên Enter to continue chọn Enter IV. Cấu hình PFSense (thực hiện trên máy thật) Mở IE  Nhập địa chỉ 192.168.30.1  Enter. Username: admin , Password : pfsense  Enter. 14 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 15. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Menu Interfaces  Chọn WAN Type Chọn Static 15 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 16. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com IP address  Thông số IP card Cross  Save Settings. Menu Interfaces chọn OPT1. 16 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 17. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Check vào khung Enable Optional 1 interface.Description sửa lại WAN2. Phần IP configuration nhập vào thông số card Lan. Menu Services  Chọn Load Balancer  17 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 18. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com  Chọn Add Pools. Name : Can Bang Tai Type : Gateway Behaviour : Load Balancing. Monitor IP Chọn WAN’s Gateway  Interface Name Chọn WAN  Add to pool 18 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 19. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Monitor IP Chọn WAN2’s Gateway  Interface Name Chọn WAN2   Add to pool  Save. Apply changes 19 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
 20. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO MẠNG MÁY TÍNH NHẤT NGHỆ ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO CỦA MICROSOFT TẠI VIỆT NAM 105 Bà Huyện Thanh Quan, Q3, TP. HCM Tel: 9.322.735 – 0913.735.906 Fax: 9.322.734 www.nhatnghe.com Menu Firewall  Rules Chọn WAN  Add a new rule. Phần Gateway chọn Can bang Tai  Save. 20 Phiên Bản Thử Nghiệm – Lưu Hành Nội Bộ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản