intTypePromotion=1
ADSENSE

CakePHP Framework: Thao tác trên cơ sở dữ liệu

Chia sẻ: Eef Sff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

169
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CakePHP Framework: Thao tác trên cơ sở dữ liệu .Ở bài trước, chúng ta đã có dịp đề cập về thao tác cài đặt và tìm hiểu các quy tắc cơ bản trong CakePHP Framework. Trong bài này, chúng tôi tiếp tục hưỡng dẫn các bạn thao tác với mô hình cơ sở dữ liệu. Từ đó, chúng ta có thể tiến tới viết ứng dụng thực tế trên nền CakePHP Framework. Để dễ dàng cho việc tương tác với cơ sở dữ liệu (CSDL). Trước tiên chúng ta cần cấu hình theo đường dẫn app/config/database.php thông tin kết nối vào hệ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CakePHP Framework: Thao tác trên cơ sở dữ liệu

 1. CakePHP Framework: Thao tác trên cơ sở dữ liệu
 2. Ở bài trước, chúng ta đã có dịp đề cập về thao tác cài đặt và tìm hiểu các quy tắc cơ bản trong CakePHP Framework. Trong bài này, chúng tôi tiếp tục hưỡng dẫn các bạn thao tác với mô hình cơ sở dữ liệu. Từ đó, chúng ta có thể tiến tới viết ứng dụng thực tế trên nền CakePHP Framework. Để dễ dàng cho việc tương tác với cơ sở dữ liệu (CSDL). Trước tiên chúng ta cần cấu hình theo đường dẫn app/config/database.php thông tin kết nối vào hệ thống. (Xem lại bài CakePHP Framework cho người mới bắt đầu). Sau khi đã kết nối vào hệ thống, tiếp đến ta tiến hành thực hiện các câu truy vấn sau để tiến hành tạo bảng dữ liệu mẫu, để phục vụ cho những đoạn code test bên dưới. 01 CREATE TABLE books ( 02 id int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT, isbn varchar(13) NOT 03 NULL, 04 title varchar(64) NOT NULL, 05 description text NOT NULL,
 3. 06 PRIMARY KEY (id) 07 ) 08 09 INSERT INTO `books` VALUES ('1', 'abc', 'Kĩ thuật lập trình', 'abc'); 10 INSERT INTO `books` VALUES ('2', 'c,c++', 'Lập trình C', 'lap trinh c'); INSERT INTO `books` VALUES ('3', 'C++', 'Cấu trúc dữ liệu và giả 11 thuật', 'abc'); INSERT INTO `books` VALUES ('4', 'php', 'PHP căn bản', 'php, lap trinh 12 php'); INSERT INTO `books` VALUES ('5', 'php nc', 'PHP Nâng cao', 'php,php 13 nang cao'); INSERT INTO `books` VALUES ('6', 'php fw', 'PHP Framework', 'php, 14 php framework'); Tiếp tục, trong thư mục app/models ta tiếp tục tạo file tên book.php với nội dung sau: 1
 4. 3 var $name = "Book"; // tên cua Model Book 4} Có thể hiểu ý nghĩa của những đoạn code trên như sau: - Tên file và class Model được đặt ở dạng số ít. - Tên Model đặt giống với tên table tương ứng nhưng ở dạng số ít. - VD tôi có table users . Tên file Model dùng cho table users là :§ user.php Tên class là : User§ - Như trong ví dụ này tôi có table books thì Tên file Model dùng cho table books là :§ book.php Tên class là : Book§ Kế tới trong thư mục app/controllers/ ta tạo file books_controller.php với nội dung sau:
 5. 5 $data = $this->Book->find("all"); 6 $this->set("data",$data); 7 } 8 9}
 6. - Hàm : $this->Book->find("all") Gọi Model Book , Model Book sẽ tự động lấy tất cả dữ liệu trong table books và trả về kết quả dạng mãng như sau: - Hàm : $this->set("data",$data) gán giá trị vào biến $data để hiển thị tương ứng Trong thư mục app/view/tạo file thư mục books tương ứng với Controller
 7. Bookstrên Trong thư mục books, tạo fileexam01.cpt: 01 02 03
 8. echo "".$item['Book']['title'].""; 17 echo ""; 18 } 19 } 20 ?> 21 22 Sau khi đã hoàn tất các công đoạn trên. Chạy thử kết quả theo đường dẫn sau ta sẽ có: http://localhost/cakephp/books/exam01
 9. Truy vấn có điều kiện : Thêm vào Controller Book với function exam02 : 01
 10. “0,2” 16 ); 17 $data = $this->Book->find("all",$sql); 18 $this->set("data",$data); 19 } 20 21 } -Tham số“conditions”ơ đây ý nói điều kiện lọc . Ở đây tôi lọc “những title chuỗi bắt đầu là PHP và phía sau là gì cũng được” - Bạn có thể thêm điều kiệu lọc như “lấy tất cả ngoại trừ id có giá trị là 4” - Vậy Controller Books bây giờ là : 01
 11. 07 $this->set("data",$data); 08 } 09 10 function exam02(){ 11 $sql = array( 12 "conditions"=> array( 13 "title LIKE"=> "PHP%", 14 “id !=” => 4, 15 ), 16 “limit” => “0,2” 17 ); $data = $this->Book->find("all",$sql); 18 $this->set("data",$data); 19 } 20 21 } Trong app/views/booksTạo file exam02.ctp: 01
 12. 02 03
 13. 18 } 19 } 20 ?> 21 22 Chạy kiểm tra thử :http://localhost/cakephp/books/exam02 Truy vấn theo cách bình thường: - Bình thường ở đây là ta viết 1 câu truy vấn hoàn chỉnh và thực thi nó, không dùng các hàm Hổ trợ sẵn của CakePHP , bởi đôi lúc ta cần thực thi những câu truy vấn dài và phức tạp mà lại không nhớ cách viết của CakePHP thì dùng phương pháp này
 14. Thêm vào Controller Book function exam03 : 1
 15. 09 10 id 11 Title 12 "; 13 foreach($data as $item){ 14 echo ""; 15 echo "".$item['books']['id'].""; 16 echo "".$item['books']['title'].""; 17 echo ""; 18 } 19 } 20 ?> 21 22
 16. Chạy kiểm tra thử :http://localhost/cakephp/books/exam03 Vậy qua bài này ta cần lưu ý các điểm sau : - Tên table đặt dạng số nhiều , Model tương ứng cùng tên và ở dạng số ít . Vd : table users -> Moldel User - Các hàm truy vấn CSDL : + $this->Book->find("all"); + $this->Book->find("all",dieu_kien); + $this->Book->query(cau_truy_van_sql); + $this->Book->getNumRows();
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2