Cấu hình Exchange Virtual Server

Chia sẻ: Dao Huong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
155
lượt xem
81
download

Cấu hình Exchange Virtual Server

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bài viết này tôi sẽ trình bày với các bạn các bước cần thiết để tạo một Exchange Virtual Server cho Exchange Server Clustering với Windows Server 2003. Bài viết này tôi chỉ trình bày những quá trình cơ bản nhất khi làm việc với Exchange 2003 Cluster. Đầu tiên Trong bài viết này sẽ bắt đầu tạo Exchange Virtual Server cho Exchange Cluster dành cho các ứng dụng khác nhau. Mô hình Cluster Server .Trước khi thực hiện quá trình này bạn phải hoàn thành các bước: - Cài đặt và cấu hình Windows Server 2003 Enterprise. - Triển khai...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cấu hình Exchange Virtual Server

 1. Cấu hình Exchange Virtual Server Trong bài viết này tôi sẽ trình bày với các bạn các bước cần thiết để tạo một Exchange Virtual Server cho Exchange Server Clustering với Windows Server 2003. Bài viết này tôi chỉ trình bày những quá trình cơ bản nhất khi làm việc với Exchange 2003 Cluster. Đầu tiên Trong bài viết này sẽ bắt đầu tạo Exchange Virtual Server cho Exchange Cluster dành cho các ứng dụng khác nhau. Mô hình Cluster Server
 2. Trước khi thực hiện quá trình này bạn phải hoàn thành các bước: - Cài đặt và cấu hình Windows Server 2003 Enterprise. - Triển khai hệ thống Storage (SAN, NAS) cho Quorum và Exchange Databases. - Tạo một Cluster với Cluster Administrator. - Cài đặt Exchange Server 2003 Enterprise với Service Pack 2 trên mỗi Cluster Node. Sau khi cài đặt Exchange Server 2003 trên mỗi Cluster Node bạn sẽ nhìn thấy trong phần Cluster Resources của Cluster Administratỏ có phần Exchange Server Setup.
 3. Hình 1: Exchange Cluster Resources - Xuất hiện trong Cluster Administrator Tạo mới một Cluster Group Bước đầu tiên tạo một Cluster Group. Một Cluster Group sẽ sử dụng để nhóm các tài nguyên và các thiết lập cần thiết khi tạo Exchange Cluster. Nếu trong quá trình hoạt động của hệ thống nếu có một lỗi xảy ra trên một Node thì Cluster Group sẽ được chuyển sang Cluster Node khác. Bạn sẽ phải gán tên và lựa chọn miêu tả cho Cluster Group.
 4. Hình 2: Tạo mới Cluster Group Wizard Trong bước tiếp theo bạn sẽ phải lựa chọn quyền sở hữu cho Resource Group. Khi lỗi xảy ra nó chỉ có thể chuyển giữa các Node có quyền sở hữu (Preferred Owners).
 5. Hình 3: Lựa chọn - Preferred Owners Tạo một Cluster IP Sau khi hoàn tất việc tạo mới một Cluster Group bạn sẽ phải tạo một Cluster IP. Cluster IP sẽ được sử dụng để gán địa chỉ IP cho Exchange Virtual Server. Mạng cho Cluster IP là LAN. Hình 4: Tạo Cluster IP Tạo một Cluster Name Bây giờ việc cần thiết chúng ta phải tạo Cluster Name. Cluster Name sẽ được sử dụng làm tên của Cluster. Cluster Name Resource bắt buộc phải tạo trong Cluster Group cho Exchange.
 6. Hình 5: Tạo mới Cluster Name Quyền sở hữu thuộc về: NODE1 và NODE2. Cluster Name sẽ phụ thuộc vào Cluster IP.
 7. Hình 6: Tài nguyên phụ thuộc - Resource Dependency Tên của Cluster tôi đặt là DECCLUS. Thiết lập Cluster sẽ tạo ra những Records trong máy chủ DNS. Với Exchange Server 2003 hỗ trợ quá trình xác thực Kerberos khi bạn lựa chọn checkbox Enable Kerberos Authentication.
 8. Hình 7: Cluster Name Properties Cluster Disk Và bây giờ là quá trình tạo tài nguyên Cluster Disk. Cluster Disk từ Physcial Disk trong Resource Type.
 9. Hình 8: Cluster Disk Cluster Disk phụ thuộc vào Cluster IP và Cluster Name.
 10. Hình 9: Cluster Disk Cluster Disk cho Cluster trong bài viết này có tên là Disk E: Hình 10: Lựa chọn Cluster Disk cho Exchange Tạo Exchange Virtual Server Và bây giờ là thời điểm để tạo Exchange Virtual Server. Chuột phải vào Cluster Group và lựa chọn New à Resrource và lựa chọn Microsoft Exchange System Attendant cho dạng của tài nguyên mới này. Sau đó nó sẽ tạo ra Exchange Virtual Server.
 11. Hình 11: Tạo Exchange Virtual Server. Quyền sở hữu của Exchange Virtual Server lựa chọn Node 1 và Node 2. Hình 12: Possible Owners – cho Exchange Virtual Server
 12. Exchange Virtual Server sẽ phụ thuộc vào các tài nguyên: Cluster IP, Cluster Name và Physical Disk. Hình 13: Exchange Virtual Server phụ thuộc các tài nguyên Lựa chọn Exchange Administrative Group, khi Virtual Exchange Server cài đặt. Nếu trong Exchange Organization chi có một Administrative Group bạn sẽ không có lựa chọn Administrative Group.
 13. Hình 14: Lựa chọn Administrative Group cho Exchange Virtual Server. Lựa chọn Routing Group Cài đặt Exchange Virtual Server trong Exchange Routing Group nơi các Cluster Node. Mặc định đường dẫn của Exchange Databases là tại Cluster Disk và phía trước với đường dẫn là \EXCHSRVR cũng tương tự như cài đặt Exchange Server.
 14. Hình 15: Lựa chọn Routing Group cho Exchange Virtual Server. Đọc lại toàn bộ quá trình một cách cẩn thận và xem lại các cấu hình rồi nhấn nút Finish.
 15. Hình 16: Tổng hợp các cấu hình của Exchange Virtual Server. Sau khi hoàn tất quá trình tạo Cluster Group và Exchange Virtual Server, chuột phải vào Cluster Group và lựa chọn Bring Online. Nó sẽ mang toàn bộ các tài nguyên dựa trên các cái nó phụ thuộc trong Cluster Group Online. Hình 17: Cluster Group Online Quá trình này sẽ mất một thời gian và kết quá sẽ như chúng ta nhìn thấy dưới đây. Hình 18: Resources Online Exchange Virtual Server trong Exchange System Manager Exchange Virtual Server (EVS) được hiển thị như một đối tượng bìnht hường trong Exchange System Manager (ESM).
 16. Hình 19: EVS trong ESM Exchange Virtual Server được hiển thị như một máy tính bình thường. Exchange Virtual Server cũng được xuất hiện trong Active Directory User and Computers. Đây là các bước tôi giới thiệu với các bạn để hoàn tất quá trình thiết lập Exchange Virtual Server. Chúc các bạn thành công!  
Đồng bộ tài khoản