intTypePromotion=1
ADSENSE

Câu hỏi và bài tập phần: HÓA KEO

Chia sẻ: Phạm Thu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

1.013
lượt xem
76
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Hệ keo được phân loại theo trạng thái tập hợp của pha phân tán và môi trường phân tán như thế nào? Cho một số ví dụ về hệ keo. 2. Keo ưa lỏng và keo kỵ lỏng là gì? Cho ví dụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi và bài tập phần: HÓA KEO

  1. Câu hỏi và bài tập phần: HÓA KEO. 1. Hệ keo được phân loại theo trạng thái tập hợp của pha phân tán và môi trường phân tán như thế nào? Cho một số ví dụ về hệ keo. 2. Keo ưa lỏng và keo kỵ lỏng là gì? Cho ví dụ. Tại sao keo kỵ nước dễ bị keo tụ? 3. Giải thích hiện tượng xảy ra khi chiếu tia sáng qua hệ keo. 4. Giải thích hiện tượng xảy ra khi cho dung dịch NaCl vào hệ keo hydroxit sắt (III) 5. Nhũ tương là gì? Có những loại nhũ tương nào? Cho ví dụ. 6. Chất nhũ hóa là gì? Cho ví dụ. 7. Những chất điện ly nào sau đây sẽ keo tụ hệ keo AgI/Ag+ (keo dương) hiệu quả nhất? (a) Na2S (b) Na3PO4 (c) K2SO4 (d) CaCl2 8. Viết công thức mixen keo AgCl được điều chế từ phản ứng: AgNO3 + KCl = AgCl + KNO3 Nếu: a. KCl dư b. AgNO3 dư 9. Viết công thức mixen keo Al(OH3) có AlCl3 là chất ổn định. 10. Nhỏ từ từ từng giọt dung dịch lưu huỳnh trong rượu vào dung dịch nước chứa Na2S. Viết sơ đồ cấu tạo mixen của hạt keo tạo thành. Nếu đem thẩm tích dung dịch keo đó thì những ion nào được lọt qua màng bán thấm. 11. Tính ngưỡng keo tụ của keo AgI biết rằng phải dùng 0,45.10-3 lít dung dịch Ba(NO)3, 0,015M thì làm keo tụ rõ 0,01 lít keo trên. 12. Xác định ngưỡng keo tụ của dung dịch K2Cr2O7 nồng độ 0,01M đối với dung dịch keo Al2O3 biết rằng để keo tụ 1 lít dung dịch keo đó thì phải thêm vào hệ 0,0631 lít dung dịch K2Cr2O7. 13. Để keo tụ 10.10-6 lít dung dịch keo AgI cần 0,45.10-6 lít dung dịch Ba(NO3)2 0,05M. Tính ngưỡng keo tụ. 14. Tính thể tích tối thiểu dung dịch Al2(SO4)3 0,01M cần dùng để có thể keo tụ 1 lít dung dịch keo As2S3. Cho biết ngưỡng keo tụ của chất điện ly là γ = 9,6.10-5 mol/lit.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2