Chapter 1 Quick Reference

Chia sẻ: Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
45
lượt xem
4
download

Chapter 1 Quick Reference

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Quick tham khảo để tạo một ứng dụng giao diện điều khiển mới Làm điều này Trên menu File, chọn New, và sau đó nhấp vào dự án để mở hộp thoại New Project. Đối với loại dự án, chọn Visual C #. Đối với các mẫu, chọn Console Application.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chapter 1 Quick Reference

  1. Chapter 1 Quick Reference Key To Do this combination On the File menu, point to New, and then click Project to Create a new open the New Project dialog box. For the project type, console select Visual C#. For the template, select Console application Application. Select a directory for the project files in the Location box. Choose a name for the project. Click OK. On the File menu, point to New, and then click Project to Create a new open the New Project dialog box. For the project type, Windows select Visual C#. For the template, select Windows application Application. Select a directory for the project files in the location box. Choose a name for the project. Click OK. Build the On the Build menu, click Build Solution. F6 application Run the On the Debug menu, click Start Without Debugging. Ctrl+F5 application  
Đồng bộ tài khoản