Chapter 3 Quick Reference

Chia sẻ: Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
43
lượt xem
2
download

Chapter 3 Quick Reference

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 Để tham khảo nhanh Làm điều này Viết phương pháp bên trong một lớp học. Ví dụ: int addValues (leftHandSide int, int rightHandSide) (... ) Viết một tuyên bố quay trở lại bên trong phương pháp này. Ví dụ: trở về rightHandSide leftHandSide +; Viết báo cáo về phương pháp bên trong.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chapter 3 Quick Reference

  1. Chapter 3 Quick Reference To Do this Write the method inside a class. For example: int addValues(int leftHandSide, int rightHandSide) Declare a method { ... } Write a return statement inside the method. For example: Return a value from inside a method return leftHandSide + rightHandSide; Write a return statement inside the method. For example: Return from a method before the end of the method return; Write the name of the method, together with any arguments between parentheses. For example: Call a method addValues(39, 3); Use the Generate Method Stub Highlight a call to the method, and then click Generate Wizard Method Stub on the IntelliSense menu. On the View menu, point to Toolbars, and then click Display the Debug toolbar Debug. On the Debug toolbar, click Step Into. Step into a method or On the Debug menu, click Step Into. On the Debug toolbar, click Step Out. Step out of a method or On the Debug menu, click Step Out.
Đồng bộ tài khoản