Chapter 4 Quick Reference

Chia sẻ: Nghia Tuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
3
download

Chapter 4 Quick Reference

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 Quick Reference Để Xác định hai giá trị tương đương So sánh giá trị của hai biểu thức Khai báo một biến Boolean

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chapter 4 Quick Reference

  1. Chapter 4 Quick Reference To Do this Example Determine whether two values are Use the == or != answer == 42 equivalent operator. Compare the value of two Use the = age >= 21 expressions operator. Use the bool keyword Declare a Boolean variable as the type of the bool inRange; variable. Create a Boolean expression that is inRange = (lo
Đồng bộ tài khoản