intTypePromotion=1
ADSENSE

Chọn phương pháp nào khi tính lương theo thời gian?

Chia sẻ: Bacsi Bacsi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

544
lượt xem
145
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay, khi doanh nghiệp áp dụng tính lương đối với nhân viên dựa theo ngày làm việc thưc tế trong tháng. Một yếu tố quyết định đến tiền công cuả nhân viên là Ngày công chuẩn đươc chọn để làm căn cứ tính lương. Thông thường có hai phương pháp để tính ngày công này và tương ứng theo đó là cách tính tiền công cho nhân viên như sau: 1.Phương pháp 1: Tính căn cứ theo Ngày làm việc thực tế trong tháng Hằng tháng, tùy theo tháng dương lịch và ngày nghỉ hằng tuần mà Doanh...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chọn phương pháp nào khi tính lương theo thời gian?

  1. Chọn phương pháp nào khi tính lương theo thời gian? Hiện nay, khi doanh nghiệp áp dụng tính lương đối với nhân viên dựa theo ngày làm việc thưc tế trong tháng. Một yếu tố quyết định đến tiền công cuả nhân viên là Ngày công chuẩn đươc chọn để làm căn cứ tính lương. Thông thường có hai phương pháp để tính ngày công này và tương ứng theo đó là cách tính tiền công cho nhân viên như sau: 1.Phương pháp 1: Tính căn cứ theo Ngày làm việc thực tế trong tháng Hằng tháng, tùy theo tháng dương lịch và ngày nghỉ hằng tuần mà Doanh nghiệp tính đươc ngày công chuẩn trong tháng.
  2. Ví dụ: Giả sử doanh nghiệp quy định ngày nghỉ hằng tuần là Chiều thứ bảy và Ngày Chủ nhật.. Kỳ lương đươc tính từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc cuả tháng lương đó -Tháng 06/2008: trừ đi ngày nghỉ hằng tuần, DN tính được ngày công chuẩn là 23 công. -Tháng 07/2008: trừ đi ngày nghỉ hằng tuần, DN tính được ngày công chuẩn là 25 công. Lương cuả nhân viên được tính như sau: (Lương + Các khoản phụ cấp khác nếu có)*Ngày công làm việc trong tháng/Ngày công chuẩn 2.Phương pháp 2: Cố định ngày công chuẩn cho các tháng tính lương Hằng tháng, khi tính lương doanh nghiệp không quan tâm tới tháng dương lịch có bao nhiêu ngày và cố định ngày công chuẩn là một giá trị bất biến. Ví dụ: ngày công chuẩn quy định trong tháng để tính lương thông thường hiện nay các Doanh nghiệp chọn là 24công Lương cuả nhân viên được tính như sau: (Lương + Các khoản phụ cấp khác nếu có) – [(Lương + Các khoản phụ cấp khác nếu có)*Ngày nghỉ không hưởng lương/Ngày công chuẩn] Vậy mỗi phương pháp tính có khác nhau gì không? Chúng ta cùng phân tích: 1.Với phương pháp 1: Lương cuả nhân viên sẽ biến động tùy theo từng tháng làm việc do ngày công chuẩn thay đổi nếu giả sử trong mỗi tháng họ đều có nghỉ một ngày không hưởng lương. Theo ví dụ trên lương cuả nhân viên trong tháng 06/2008 sẽ nhiều hơn tháng 07/2008. Nếu so sánh tháng 02/2008 với tháng 07/2008 thì tiền lương của nhân viên sẽ càng chênh lệch lớn do tháng hai số ngày công chuẩn là nhỏ nhất trong trường hợp tháng hai nhân viên có nghỉ một ngày không hưởng lương dù lương hưởng theo quy định không thay đổi. 2.Với phương pháp 2: Lương của nhân viên sẽ không biến động trong mọi tháng khi có số ngày nghỉ bằng nhau nếu lương hưởng theo quy định không thay đổi
  3. Xét về mặt tổng quỹ lương doanh nghiệp phải chi thì cả hai phương pháp này đều bù trừ qua lại và dẫn tới kết quả như nhau. Tuy nhiên chúng ta đều thấy: 1.Với Phương pháp 1: khi nghỉ không hưởng lương người lao động cần cân nhắc nên nghỉ tháng nào để làm sao thu nhập của họ ít ảnh hưởng nhất, điều này có thể ảnh hưởng tới tình hình sản xuất cuả doanh nghiệp khi nhiều nhân viên cùng chọn nghỉ vào những tháng có ngày công chuẩn lớn nhằm giảm thiểu tiền công bị trừ. 2.Với Phương pháp 2: rõ ràng hơn, người lao động không hề boăn khoăn vì mức thu nhập cuả mình trong mỗi tháng bởi số tiền trừ cho mỗi ngày công không lương là cố định, nghỉ bao nhiêu ngày thi họ bị trừ bấy nhiêu tiền trong trường hợp không có biến động về lương và ngươc lại tháng nào làm đi làm đủ ngày theo quy định thì hưởng đủ mức tiền lương. Lựa chọn phương pháp nào là tuỳ theo Doanh nghiệp, tuy nhiên khi mà chi phí dành cho Quỹ lương là không khác biệt lắm giữa hai phương pháp trên, thì tính ổn định, rõ ràng trong thu nhập sẽ làm tăng mức độ hài lòng cuả nhân viên và góp phần tạo nên năng suất lao động mà doanh nghiệp mong đợi.
  4. Tiền đề của mô hình quản trị nhân sự tổng thể Trong một công trình nghiên cứu về hoạt động quản trị nhân sự của doanh nghiệp, người ta đã khám phá ra những nhược điểm và ưu điểm của nó, cụ thể như sau : Nhược điểm của các doanh nghiệp không thành công bao gồm các yếu tố sau đây: 1.Giữa các thành viên trong ban lãnh đạo doanh nghiệp thường có những cuộc tranh giành quyền lực chính trị trong nội bộ khốc liệt. Ngoài ra thay vì họ hợp tác với nhau để trở thành một nhóm lãnh đạo ưu tú (star team), thì mỗi cá nhân trong số họ lại tự cho mình là những nhà lãnh đạo ưu tú (team of stars). 2.Trong doanh nghiệp có bầu không khí thiếu tin tưởng lần nhau ở các tầng lớp (nặng về mặt kiểm soát). 3.Trong tổ chức thường xuyên có hiện tượng “lãn công” ở cấp dưới. Những nhân viên này cho rằng việc làm của họ không có ý nghĩa, họ không có sự thoải mái trong công việc và họ không có cảm hứng làm việc nữa. 4.Doanh nghiệp thiếu hẳn một viễn cảnh tổng thể. Thay vào đó, doanh nghiệp chỉ có một bộ phận kế hoạch trung ương. Ngược lại, một số ít các doanh nghiệp thành công thường có những điểm mạnh sau đây: 1.Các thành viên của ban lãnh đạo làm gương cho mọi người và hình thành một ban lãnh đạo ưu tú (star team). 2.Doanh nghiệp có một bầu không khí tin tưởng lẫn nhau ở mọi tầng lớp (hàng dọc cũng như hàng ngang). 3.Cơ cấu tổ chức mang hình thức “phối hợp”, nghĩa là theo hình thức mạng nối theo chiều ngang giữa các nhân viên có tinh thần làm chủ và tin tưởng lẫn nhau cao (thay vì chỉ kiểm soát nhau). 4.Viễn cảnh doanh nghiệp theo quan điểm tổng thể được phát triển qua sự nhất trí giữa các nhóm được hưởng quyền lợi theo nguyên tắc tất cả đều tham gia nhằm tạo điều kiện cho mọi cộng sự, khách hàng, cổ đông và môi trường (cả công luận lẫn môi trường tự nhiên) được tham gia góp ý kiến. Điều này gắn liền với việc đúc kết các đóng góp của mọi người chứ không phải chỉ thông báo kết quả chung chung.
  5. Những yếu tố thành công này được coi là tiền đề cho việc hình thành, vận hành và cải tiến không ngừng mô hình quản trị nhân sự tổng thể.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2