intTypePromotion=1

Chống thất thoát hàng hóa trong quản lý cửa hàng

Chia sẻ: Nguyen Nga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
140
lượt xem
9
download

Chống thất thoát hàng hóa trong quản lý cửa hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên quốc tế, từ Shrinkage phát sinh từ “shrink: sụt giảm” được dùng riêng cho ngành bán lẻ, có nghĩa là thất thoát trong bán hàng. Lượng thất thoát sẽ tính bằng lượng chênh lệch giữa hai điểm Sản xuất và Tiêu thụ (Điểm bán hàng/ POS); lượng thất thoát quy ra tiền có thống kê trung bình ở mức 1,41% doanh thu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chống thất thoát hàng hóa trong quản lý cửa hàng

  1. Chống thất thoát trong quản lý cửa hàng CHỐNG THẤT THOÁT TRONG QUẢN LÝ CỬA HÀNG * Thắt chặt đầu ra – vào của kho hàng hóa, nguyên vật liệu: Quản lý kho ra vào bằng mã vạch Định lượng nguyên vật liệu * Kiểm soát điểm bán hàng: Bán hàng bằng mã vạch Hóa đơn bán hàng * Tiểu kết: Quy trình bán hàng là tối quan trọng * Tận dụng nguồn nhân lực: Hai bước bán hàng đơn giản Chuyên môn hóa tăng 50% năng suất nhân viên
  2. Chống thất thoát trong quản lý cửa hàng Chống thất thoát trong quản lý cửa hàng MỞ ĐẦU NỘI DUNG CHỐNG THẤT THOÁT TRONG QUẢN LÝ CỬA HÀNG 1. CÁC LÝ DO ĐANG GÂY RA THẤT THOÁT Trên quốc tế, từ Shrinkage phát sinh từ Thất thoát trong cửa hàng đang ngấm ngầm lấy đi Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc “shrink: sụt giảm” được dùng riêng cho ngành gia Mỹ, có 4 nguyên nhân bán lẻ, có nghĩa là thất thoát trong bán hàng. của bạn gần 17 triệu mỗi năm! Với 17 triệu chính gây ra việc cửa hàng Lượng thất thoát sẽ tính bằng lượng chênh này bạn có thể đầu tư vào cửa hàng, tiêu dùng cho gia thất thoát hàng và tiền hàng, lệch giữa hai điểm Sản xuất (hoặc Nhập hàng) đình, cho bất cứ niềm yêu thích nào mà không phải chấp bao gồm: lấy cắp bên trong, và Tiêu thụ (Điểm bán hàng/ POS); lượng nhận nhắm mắt trước thất thoát. lấy cắp bên ngoài, sai trong thất thoát quy ra tiền có thống kê trung bình quản lý sổ sách, và chiêu trò ở mức 1,41% doanh thu (Báo cáo NRF, Mỹ, của nhà cung cấp hàng hóa. 2011) . 1,41% không phải là con số nhỏ. Với Từ hiểu biết về bán lẻ (chúng 100 triệu doanh thu mỗi tháng, cửa hàng thất tôi có đội ngũ chuyên gia thoát 1,4 triệu/tháng và 16,8 triệu/năm. Tin nhiều năm kinh nghiệm trong tốt ở đây là, thất thoát có thể kiểm soát và quản lý siêu thị, nhà hàng, ngăn chặn với chi phí rẻ hơn nhiều. làm B2B,...), chúng tôi nghiên cứu các lý do gây ra thất thoát để đề ra hướng xử lý Trang Các lý do đang gây thất thoát Biện pháp ngăn chặn thất thoát Trang * Thất thoát dolý kho hàng * Thất thoát do sai lệch trong * Thất thoát do chưa sử dụng hóa trong quản sai lệch khi bán hàng hết năng suất nhân viên 2 Thất thoát do sai lệch hàng hóa trong Thắt chặt đầu ra – vào của kho hàng hóa, 3 Nếu không may mắn, cửa hàng có Nằm ở nơi mặt tiền của cửa hàng, Thất thoát năng suất nhân viên là quản lý kho nguyên vật liệu: thể đang trao quyền cho những điểm bán hàng là nơi vừa dễ, vừa trường hợp đặc biệt của thất thoát nhân sự thiếu trung thực, nhưng khó để kiểm soát thất thoát. Mặc trong quản lý cửa hàng. Khi năng Quản lý kho ra vào bằng mã vạch lại thừa hiểu biết về thời điểm xuất dù có sử dụng camera hay thường suất phục vụ của nhân viên kém, Định lượng nguyên vật liệu nhập hàng và sự lỏng lẻo trong quản xuyên túc trực được ở điểm bán chất lượng phục vụ giảm, tài sản lý kho để lấy cắp, trong khi việc hàng, người quản lý cũng không bị thất thoát trong trường hợp 2 Thất thoát do sai lệch trong khi bán Kiểm soát điểm bán hàng: 5 kiểm kho chưa được chú trọng đúng thể chống đỡ được các tình huống này là lượng khách hàng – rõ ràng hàng Bán hàng bằng mã vạch mức. bất ngờ và những nhầm lẫn đáng bạn sẽ không có lý do quay lại cửa Hóa đơn bán hàng Riêng đối với tiếc do phải hàng từng phục vụ mình không nhà hàng, quán 40% thực phẩm do con người tạo quản lý quá tốt, cho dù chất lượng sản phẩm Tiểu kết: 6 cafe, canteen,... ra không hề được ăn, 25% giao dịch nhiều hàng có tốt đến đâu. Thất thoát nguồn Quy trình bán hàng là tối quan trọng nơi có nguyên bằng tiền để mua thực phẩm trên thế hóa trong môi lực không nhất thiết là do yếu tố vật liệu (NVL) giới lại nằm trong thùng rác. Lãng phí trường luôn con người: sự lười biếng, cẩu thả 2 Thất thoát do chưa sử dụng hết năng Tận dụng nguồn nhân lực: 6 qua chế biến thực phẩm không chỉ là câu chuyện căng thẳng, của nhân viên hay do thiếu nhân suất nhân viên Hai bước bán hàng đơn giản mới cho ra của các Tổ chức Vì môi trường mà còn mệt mỏi. sự cửa hàng. Những yếu tố chủ Chuyên môn hóa tăng 50% năng sản phẩm, thất là câu chuyện của nhà bếp: “Một hệ Khách hàng quan vừa nêu được quyết định suất nhân viên thoát trong kho thống POS có thể thay đổi thói quen đến phản ánh vào thời điểm tuyển dụng. Những NVL còn xuất nhân viên. Khi họ phải làm quen với hóa đơn sai, yếu tố khách quan, ngược lại, có Kết luận 7 phát từ sự lãng việc bạn đang theo dõi nguyên vật nhân viên thể được điều chỉnh để kích thích phí do không liệu thực phẩm, họ bắt đầu coi trọng không quen nguồn nhân lực làm việc nhiều Về chúng tôi 8 định lượng thức ăn hơn.” - CEO của LeanPath, thuộc với sản hơn, say mê hơn, hiệu quả hơn. NVL trước khi Phần Lan. phẩm mình Chúng tôi sẽ gợi ý cách cửa hàng Đăng ký 9 đi chợ, mua bao h t t p : / / w w w. q s r m a g a z i n e . c o m / bán nên tính thay đổi quy trình bán hàng, cách nhiêu là vừa sustainability/33-million-ton-diet nhầm, bán thức phục vụ, phương tiện quản lý đủ? Trong một số trường hợp, kho lẫn,... Những nhầm lẫndù vô tình cửa hàng ở phần sau. NVL cũng hao đi do người đi chợ hay cố ý, đến từ nhân viên hay bòn rút tiền, giảm bớt NVL trong khách hàng đều là nguồn gốc gây mỗi đĩa ăn. ra thất thoát. 1 2
  3. Chống thất thoát trong quản lý cửa hàng Chống thất thoát trong quản lý cửa hàng 2. BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN THẤT THOÁT Tham khảo thêm hình thức quản lý thực phát sinh các nghiệp vụ tại xuất, nhập tồn đầu kỳ, kiểm đếm, bằng mã vạch thực hiện quy trình cửa hàng. bảo quản, xuất bán và tái đầu tư, * Thắt vật liệu ra – vào của hàng hóa, nguyên chặt đầu kiểm kho nói trên: - Báo cáo hàng tồn kho tại mọi giảm giá hàng tồn, v.v. Nếu không bắt nhịp công nghệ tự động hóa, Một hệ thống kiểm tra hàng tồn thời điểm: Với hệ thống quản lý hàng hóa tự nhà phân phối sẽ còn phải là người Quản lý kho ra – vào bằng mã vạch kho gồm có thiết bị đọc mã vạch động, khi hàng hóa được nhập, ôm chặt “khung thành” và “vá gôn” kết nối với phần mềm bán hàng được xuất ra, chủ cửa hàng đăng đầy những lỗ hở cho thất thoát. để theo dõi hàng tồn kho. Hệ Bài toán cho kho – vốn là nơi có nhiều hàng hóa nhập, xem báo cáo hàng tồn kho thống kiểm tra hàng tồn kho dựa khuất tầm mắt chủ cửa hàng– có vẻ khó để không trên thao tác quét mã vạch sản là có thể biết được ngay lượng Định lượng nguyên vật liệu có thất thoát? Tuy chủ cửa hàng không thể tự hàng hóa tồn trong kho. Qua (phần dành cho nhà hàng, phẩm khi xuất, nhập hoặc bán mình xử lý kho 24/24 nhưng vẫn có thể theo dõi thiết bị di động iPhone, iPad, hàng hóa. Một máy quét được quán cafe, canteen) xuất – nhập – tồn kho theo thời gian thực, kiểm sử dụng để đọc mã vạch, và các máy tính bảng chủ cửa hàng dễ soát hoạt động của từng nhân viên, nhờ đó mà sản phẩm gắn mã vạch được gửi dàng cập nhật lượng hàng hóa Kiểm soát thất thoát còn là kiểm can thiệp kịp thời và có cơ sở kết luận về phẩm lên phần mềm, quản lý hàng hóa trong kho và bổ sung thêm hàng soát NVL, cắt giảm lãng phí NVL, chất của nhân sự kho. trên phần mềm. hóa từ xa mà không cần phải tới tiết kiệm tối đa tiền mua sắm NVL Mã vạch được sử dụng trên toàn cầu để tự động - Hàng tồn kho được cập nhật cửa hàng để xem trực tiếp báo đầu vào. Định lượng sẽ đặc biệt cần hóa khâu kiểm soát xuất – nhập và giúp lưu trữ liên tục: cáo hàng tồn kho. thiết cho các NVL mua vào với giá thông tin sản phẩm. Để áp dụng thành công mã Phần mềm cập nhật hàng tồn trị cao do đó nguy cơ thất thoát vạch trong quản lý kho, chống thất thoát, nhà kho làm việc bằng cách quét mã Sau khi Việt Nam gia nhập WTO cao; hoặc NVL cần chuẩn bị với quản lý cửa hàng nên: vạch trên sản phẩm. Nhân viên xuất xử và chủng loại hàng hóa trở khối lượng lớn kéo theo yêu cầu dự cửa hàng nhập mã sản phẩm lên nên hết sức đa dạng. Để làm hài tính vừa đủ, không để mua thừa phần mềm, dùng máy quét mã lòng người tiêu dùng, nhà phân hay thiếu quá nhiều. i. Mã số hóa toàn bộ hàng hóa ngay từ khi nhập hàng ii. Sử dụng phần mềm quản lý hàng hóa thông vạch quét sản sản phẩm là toàn phối cố gắng phân phối nhiều lựa Một thử nghiệm đơn giản, đầu về. Mã vạch quy chuẩn là dãy 6 (UCP-E) hoặc 12 qua mã vạch. Đây là lúc máy tính thay nhân sự bộ hàng hóa sẽ được cập nhật chọn hơn, giá phải chăng hơn – tháng một Quán cafe nhập về 5 kg chữ số (UCP-A), cả hai đều tạo ra khoảng 1 nghìn tỷ làm tự động các bước cộng trừ khi nhập tồn đầu ngay lập tức, được trừ tự động đằng sau đó, là cả một khâu quản cafe, cuối tháng còn 1 kg. Giả sử (10^12) dãy số khác nhau để gán cho hàng hóa. Tại kỳ, chuyển kho, hủy hàng tồn kho, đổi trả hàng trên phần mềm theo thời gian lý dài hơi tốn sức như chọn nhà sản trong tháng đó Quán bán ra 100 cửa hàng của bạn, người quản lý cũng có thể tự tạo với nhà cung cấp, v.v. Biết rằng một nửa nguy cơ tách cafe, và nhân ra chuẩn mã riêng cho hàng hóa trong cửa hàng sao gây thất thoát kho là do các hoạt động hủy hàng, viên thường bỏ vào cho dễ hiểu, bằng cách sử dụng thêm chữ cái viết tắt nhập tồn đầu kỳ diễn ra với lý do mập mờ, thiếu khoảng 3g cafe cho của chủng loại hàng đằng trước dãy số tùy ý muốn. kiểm soát thông tin. Do vậy, khi cửa hàng siết chặt 1 tách thì phép tính Ví dụ: VN PK 893813 cho mặt hàng váy ngắn, màu thông tin mọi đầu ra - đầu vào hàng hóa trong 100 x 3g/tách = 3 kg hồng (pink), sản xuất tại Việt Nam (893) và thuộc kho và chắc chắn rằng hoạt động của nhân sự kho đang phần nào phản đợt hàng nhập tháng 8/2013. đang nằm trong kiểm soát: họ có thể phải chịu ánh sự thiếu trung trách nhiệm cho những mất mát tính toán thực của nhân viên. được của kho hàng, hẳn nhiên, nhân sự sẽ Như vậy, theo quý, cần phải cẩn trọng hơn trong từng nghiệp theo năm, lượng hao vụ, dẹp đi những ý định xấu sau lưng nhà hụt của cafe hay thực quản lý. phẩm rất khó đoán biết do thiếu thống iii. Định kỳ làm công tác kiểm kho thực kê định lượng. tế và kiểm kho trên phần mềm. Khi có chênh lệch xảy ra tức là dấu hiệu của thất thoát. Sử dụng phần mềm quản lý sẽ biết được chính xác số liệu thất thoát và khoanh vùng trách nhiệm cho đúng. 3 4
  4. Chống thất thoát trong quản lý cửa hàng Chống thất thoát trong quản lý cửa hàng Cách sử dụng định lượng chống thất thoát và giảm bóc tem nhãn, tự bọc gói sản phẩm. đổi mới từ thói quen bán hàng thiểu lãng phí Ngoài ra có những trường hợp thất thoát liên quan “chay” – không mã vạch, không hóa đến sai sót trong bán hàng và thanh toán. Khi đó, chỉ đơn – sang hình thức bán hàng có i. Trên phần mềm, người quản lý “cấu trúc” sản duy nhất 1 công nghệ thông tin ứng dụng trong bán theo dõi, quản lý. Công nghệ ứng phẩm theo một công thức cố định. Ví dụ: 1 cốc cafe hàng là chìa khóa giải quyết mọi vấn đề. dụng hướng đến làm dễ dàng nhất chồn bao gồm bao nhiêu gam cafe chồn, đường, cho người dùng bất kể bạn có thành sữa tươi, v.v. để hoàn toàn kiểm soát được vấn đề Bán hàng bằng mã vạch thạo về IT, máy tính hay không. Vì thiếu trung thực của nhân viên. Nhờ tự động trừ Bán hàng, ghi chép thủ công thường xuyên gây ra tính vậy, công nghệ ứng dụng đưa ra các vào kho NVL mỗi khi có 1 sản phẩm bán ra, người nhầm giá, thu nhầm tiền do trên thực tế có khá nhiều logic dễ hiểu, các bước thực hiện quản lý có nguồn thống kê sát sao về tình hình sử sản phẩm trông tương tự nhau, nhiều mặt hàng cùng đơn giản và các đổi mới liên tục dụng NVL qua các thời kỳ. một hãng sản xuất phân biệt nhau bằng ngôn ngữ dựa trên phản hồi của người dùng. nước ngoài thật khó nhớ. Đây cũng là đặc tính của phần mềm ii. Thông qua báo cáo tình hình sử dụng NVL, quản lý bán hàng – một tiêu biểu người quản lý kết luận được khối lượng NVL tiêu Trong khi đó mã vạch được quy định để mang ý của công nghệ ứng dụng cho bán lẻ. thụ trung bình qua các kỳ, dự trù lượng NVL mua nghĩa. Mã vạch thường chứa thông tin về nguồn vào sao cho hợp lý và tiết kiệm. Thực hiện dự tính gốc, chúng loại, kích cỡ, màu sắc và những đặc Tiểu kết: Quy trình bán hàng NVL đặc biệt có ý nghĩa với các bếp trưởng, người điểm riêng như mùi hương, chất liệu, hình dáng. là tối quan trọng đi chợ của nhà hàng, canteen, quán cafe. Sản phẩm Sử dụng thiết bị đầu đọc mã vạch trong khi bán Khi gọi là thất thoát, tiền chắc chắn hay hàng hoá đều cấu thành từ NVL đầu vào, chỉ hàng để hỗ trợ phân biệt các loại mã hàng hoá mà tác bán hàng đơn giản sẽ giúp mỗi không đàng hoàng đội nón ra đi. tạo ra một nguồn thông tin đầy cần đưa số lượng ước tính các món ăn bán trong nhân viên cửa hàng không nhất thiết phải thuộc nhân viên cảm thấy công việc nhẹ Tiền thất thoát khi nào và như thế đủ, hàng nhập không bị bỏ sót ngày là có thể biết được lượng NVL cần chuẩn bị. tên tất cả sản phẩm, do đó hoàn toàn không thể nhàng, giảm bớt căng thẳng và nào, nhiều hay ít, chuyện gì sẽ xảy và hàng xuất luôn được trừ tự Việc định lượng trước khi đi mua, từ những NVL nhầm lẫn khi tính giá. tăng hiệu quả làm việc trong ngày. ra với những đồng tiền tiếp theo? động để phần mềm tổng hợp ra đắt đỏ đến những NVL nhỏ nhất trong bếp đều Ngoài ra, nếu muốn, cửa hàng có thể in ra mã vạch Bước 1: Bán hàng bằng mã vạch Có rất nhiều câu hỏi mà khi không những báo cáo phản ánh sát tình giúp tiết kiệm một khoản không nhỏ vốn kinh kèm theo giá bán thể hiện ngay bên dưới. Làm Bước 2: In hóa đơn từ phần mềm có cơ sở trả lời dễ phát sinh những hình kinh doanh: số liệu tồn, doanh. như vậy, ngay cả khách hàng cũng có thể kiểm tra bán hàng nghi ngại nội bộ và tâm lý bất an số liệu bán, lợi nhuận, v.v. Hệ việc tính giá trên hóa đơn có đúng hay Thay vì 10 phút thì sau khi khách cho người quản lý chung. Đôi khi, thống hơn 20 báo cáo đa chiều, không nên nhân viên cửa hàng khó làm đã ưng ý với hàng hóa, mỗi nhân giá trị thất thoát không quan trọng đầy ý nghĩa cho thấy những dấu gian dối được. viên có thể tự tạo hóa đơn và thanh bằng sự an tâm phối hợp với nhau hiệu thất thoát rõ ràng như việc toán hóa đơn trên phần mềm. Nếu trong công việc. phát hiện ra một trái cam hỏng. Hóa đơn bán hàng Để giải quyết vấn đề này, cần có Những dấu hiệu thất thoát có trang bị thêm màn hình chạm, bán hàng nhanh hơn rất nhiều và còn một quy trình vận hành cửa hàng thể là: số liệu kho vào và kho ra Hóa đơn điện tử giúp người quản lý để bàn tay được thư giãn trong suốt mà mọi người đều nắm rất rõ. Quy không khớp, hàng tồn kho thực luôn kiểm tra được các hoạt động bán cả ngày làm việc. trình này bao quát hết các mặt dễ tế và hàng trên số liệu vênh lệch, hàng như ai đã bán sản phẩm nào, bán gây ra thất thoát tiền của cửa hàng hàng giảm đi trong ngày không Chuyên môn hóa tăng năng cho khách hàng nào, thu về bao nhiêu như kho vào, kho ra, điểm bán có hoá đơn, chứng từ, v.v. suất nhân viên lên 50% tiền mặt hay chấp nhận ghi nợ cho hàng, nhân viên, khách hàng. Đây Phần dành cho nhà hàng, quán khách hàng có hợp lý hay không. cũng sẽ là những điểm mấu chốt để * Tận dụng nguồn nhân lực chủ cửa hàng dễ dàng chỉ điểm ra Hai bước bán hàng đơn giản cafe, canteen Mỗi nhân viên gắn với một vị Lưu giữ hóa đơn là để phục vụ cho tra những yếu kém trong quá trình vận cứu về sau. Có tình huống nhân viên cửa trí làm việc dựa trên nguyên tắc hành, từ đó tìm cách khắc phục. Cách thức bán hàng truyền thống hàng không sai, nhưng do vô tình hay cố ý, chuyên môn hoá, không cần phải đang ngốn không dưới 10 phút và khách hàng lại quay lại phản ánh có nhầm Để bắt đầu quy trình quản lý, sau 1-2 nhân viên cho 1 khách hàng: di chuyển tới bộ phận ít liên quan sẽ là công thức thành công nhằm * Kiểm soát điểm bán hàng (POS) lẫn trong thanh toán. Đôi co với khách, hay chấp nhận khi đưa hàng vào kho cần tuân kiểm tra hàng, giao hàng và ghi thất thoát để làm hài lòng khách hàng? Trong trường theo quy trình cập nhật số liệu sổ sách, nhận thanh toán, sắp xếp tận dụng hết năng suất nhân viên hợp này hãy tin rằng hóa đơn luôn đúng. Khi tra cứu kho hàng lên một phần mềm lại hàng hóa. Nhưng nhiều khách nhà hàng. Tại POS tiềm ẩn nguy cơ mất cả hàng hóa và tiền mặt. Hai trường hợp liên quan đến an ninh như khách hóa đơn điện tử trên phần mềm sẽ nhanh chóng cho quản lý, lưu lại giá nhập và giá hàng vẫn chưa thực sự hài lòng: họ bán, ghi chú theo dõi nhà cung vẫn cần thanh toán nhanh hơn, hóa Mô hình hoạt động sẽ gồm máy hàng lấy cắp hoặc do nhân viên mua của cửa hàng rồi ra kết quả đơn hàng, đối chiếu với phản ánh của khách cấp. Từ sau mỗi lần bán ra hoặc đơn chính xác hơn… tính bảng kết nối với thiết bị thanh toán trên địa vị là khách hàng. Đối với trộm cửa hàng và nhân viên tạo hóa đơn để có kết luận chính xuất kho có lý do, lượng hàng hóa Bán hàng có hỗ trợ của công nghệ máy in qua Internet hoặc 3G. hàng chỉ có thể ngăn ngừa bằng cách khiến cho cửa xác nhất. bị trừ tự động vào kho kèm theo sẽ làm chuẩn hóa các bước bán Các máy in được đặt rải rác tại hàng trở nên ít “bắt mắt” đối với đối tượng xấu: cửa “Trăm hay không bằng tay quen” – câu nói này đã lưu giữ hóa đơn có thể hiện rõ hàng; tức là rút ngắn quy trình và khu vực bếp, khu vực thu ngân hàng luôn có đông nhân viên, dùng camera hay gương không còn đúng trong thời đại của công nghệ ứng tên người mua, người bán, ngày hiện đại hóa các công cụ bán hàng. và/hoặc gắn chặt với nhân viên phản chiếu các góc khuất sau kệ, tủ,... Đối với nhân dụng. Để làm được các bước tiện ích như trên (hộp giờ giao dịch. Quy trình đúng sẽ Phần mềm bán hàng với hai thao phục vụ (sử dụng máy in blue- viên tự mua hàng, cách tốt nhất là không nên để họ tự thông tin màu), người kinh doanh cần có quyết tâm 5 6
  5. Chống thất thoát trong quản lý cửa hàng Chống thất thoát trong quản lý cửa hàng Các nghiệp vụ có thể là order món ăn, chuyển, đổi, ghép tooth không dây). Nhân viên phục vụ có thể bàn, hủy món, thanh toán bằng thẻ, v.v tất cả diễn ra VỀ CHÚNG TÔI nhập order của khách hàng bằng máy tính trên một dây chuyền tối ưu, liên tục, kết nối nhau qua bảng ngay tại bàn, bấm in để chuyển thông tin máy tính và máy in giữa các bộ phận. Nhân viên không MAYBANHANG.NET là dịch vụ cung cấp bởi EZSO- sang bộ phận liên quan như nhà bếp, quầy bar, cần phải di chuyển nhiều, tập trung 100% vào công việc LUTION – Công ty giải pháp công nghệ thông tin nhân viên thu ngân và để họ hoàn thành tiếp chuyên môn, nâng năng suất lên 50% để cải thiện chất hàng đầu cho lĩnh vực bán lẻ, phân phối và dịch vụ. công việc còn lại. Lúc này nhân viên phục vụ lượng phục vụ. Hàng nghìn cửa hàng đang triển khai phần mềm quản chuyển sang bàn khác nhận yêu cầu để không lý bán hàng của MAYBANHANG.NET, hàng trăm cửa bị sao nhãng công việc chính. hàng và chuỗi cửa hàng gắn bó với chúng tôi, nhận hỗ trợ sử dụng kịp thời, nâng cấp miễn phí, phát triển hướng kinh doanh hiện đại thành công. Hãy là một KẾT LUẬN trong số họ! Tồn tại một Hội An ninh Bán lẻ Quốc gia Mỹ động được liên tục, tài chính phải chuẩn xác, minh bạch, (http://www.nrf.com/), với hoạt động chống lại tội và tâm lý người làm việc luôn vui vẻ. KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU phạm lừa đảo trong bán lẻ, giảm thiểu thất thoát, và Công nghệ thông tin ngày nay luôn đi trước nhu cầu của cuối cùng là bảo vệ các nhà bán lẻ nói chung. Bằng con người, tuyệt hơn, mức giá của những công nghệ mới cách tổ chức nhiều hội thảo, nghiên cứu và hành tiện ích không hề đắt đỏ như nhiều người tưởng tượng. động thực tế, NRS đã giúp giảm phần trăm thất Người kinh doanh trong nước biết đến phần mềm quản thoát xuống dưới mức trung bình, còn 1,41%, tiết kiệm 34,5 tỷ đô-la trong năm 2011. Như vậy, đã có thêm ngần ấy tiền rót vào các hoạt động sinh lợi cho nhà bán lẻ như: cơi nới, trang trí lại cửa hiệu, mở thêm cơ sở hay chăm sóc khách hàng của họ tốt hơn. Ở Việt Nam tuy còn thiếu những cơ quan pháp lý như vậy, nhưng chủ cửa hàng vẫn có giải pháp tự bảo vệ mình khỏi thất thoát không đáng có. Bằng cách đọc hiểu về những lý do có thể gây ra thất thoát cộng với công nghệ tiên tiến của MAYBANHANG. NET, chủ cửa hàng hiện nay có đầy đủ công cụ để chống lại kẻ thù thất thoát. Từ đó, sử dụng hiệu quả nguồn vốn kinh doanh, thậm chí tiết kiệm thời gian quản lý bán hàng và điện toán đám mây chưa lâu, nhưng đây lý để tận hưởng cuộc sống riêng hài hòa bên cạnh cũng lại là mặt thuận lợi của người đi sau khi ngành bán công việc bận rộn. lẻ khắp nơi trên thế giới đã mang đến cơ hội học hỏi và Trong lúc giá năng lượng, nguyên vật liệu nhích cải tiến công nghệ bán hàng khi vào ứng dụng tại Việt lên hàng ngày và nền kinh tế chững lại khiến sức Nam. Truyền tải dữ liệu giữa các máy thông qua một tiêu thụ giảm, có thể nói các trung gian lưu trữ rộng lớn tương tự cửa hàng kinh doanh vừa Muốn đạt được những thứ bạn như đám mây, các dữ liệu bán hàng sẽ và nhỏ đang hoạt động đều chưa từng có, bạn phải làm được quản lý một cách khoa học theo LIÊN HỆ là thành quả của những nỗ những việc bạn chưa từng làm. công nghệ tiên tiến nhất hiện có. Đây lực không ngừng. Tuy vậy, là nền tảng để các nhà phát triển phần giữa bộn bề lo toan của việc kinh doanh, vẫn còn mềm đưa dữ liệu bán hàng từ các điểm bán hàng (POS) Văn phòng Hà Nội Văn phòng Hồ Chí Minh những quyết sách ra đời vội vàng, thiên về cảm lên trình quản lý, rồi từ trình quản lý phát ngược trở lại; tính; những kế hoạch phát triển kinh doanh bỏ ngỏ nhờ vậy, công việc của nhà quản lý cửa hàng trở nên dễ Tầng 11, Tòa nhà TTC, 19 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội Số 7 Đặng Tất, P. Tân Định, Quận 1, TP HCM vì thiếu thời gian quản lý, thiếu thời gian di chuyển dàng, thuận tiện, thậm chí có khả năng quản lý từ xa Tel: (84-4)62820386 - Fax: (84-4)62820381 Tel: (84-8)62795344- Fax: (84-8)352651233 giữa các nơi... Vì vậy chúng tôi xây dựng nên mô mà không cần gì hơn ngoài một chiếc điện thoại smart- hình cửa hàng hiện đại mà thân thiện với người chủ phone hoặc một máy tính bảng có kết nối mạng. Website: http://maybanhang.net Mail: lienhe@maybanhang.net Việt, dựa vào mục tiêu giúp cho cửa hàng phải hoạt 7 8
  6. Chống thất thoát trong quản lý cửa hàng ĐĂNG KÝ MAYBANHANG.NET - Phòng chống thất thoát và chuyên nghiệp hóa phong cách bán hàng bằng công nghệ bán lẻ tiên tiến nhất hiện nay, với hiệu quả đã được chứng minh bởi hơn 500 cửa hàng trên toàn quốc. ĐĂNG KÝ NGAY Miễn phí dùng thử 7 ngày cho tất cả các gói dịch vụ 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2