Chương 3: Vi xử lý 8088-Intel

Chia sẻ: Vu Van Luan | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

1
133
lượt xem
33
download

Chương 3: Vi xử lý 8088-Intel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về vi xử lý 8088-Intel

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3: Vi xử lý 8088-Intel

 1. Chương 3 Vi xử lý 8088-Intel 3.1 Kiến trúc và hoạt động của 8088 - Nguyên lý hoạt động - Sơ đồ khối chức năng 3.2 Cấu trúc thanh ghi của 8088 3.3 Phương pháp quản lý bộ nhớ 3.4 Mô tả tập lệnh Assembly
 2. Nguyên lý hoạt động của một bộ vi xử lý Lấy - Giải mã - Thực hiện lệnh Tìm và copy các byte lệnh từ bộ nhớ Tạo ra các Giải mã lệnh tín hiệu điều khiển để thực hiện lệnh
 3. Chu kỳ lệnh và Chu kỳ máy • Chu kỳ lệnh: Tổng thời gian tìm lệnh, giải mã lệnh và thực hiện 1 lệnh • Nói chung, Chu kỳ lệnh của các lệnh khác nhau là khác nhau • Chu kỳ lệnh bao giờ cũng bằng một số nguyên lần chu kỳ máy • Chu kỳ máy bằng nghịch đảo của tần số hoạt động (tốc độ đồng hồ) của bộ vi xử lý
 4. 3.1 Kiến trúc và Hoạt động của 8088
 5. Đơn vị giao tiếp Bus - BIU • Phát các tín hiệu địa chỉ đến bộ nhớ và các cổng I/O thông qua A-Bus • Đọc mã lệnh từ bộ nhớ thông qua D-Bus • Đọc dữ liệu từ bộ nhớ thông qua D-Bus • Ghi dữ liệu vào bộ nhớ thông qua D-Bus • Đọc dữ liệu từ các cổng I thông qua D- Bus • Ghi dữ liệu ra các cổng O thông qua D-Bus
 6. Đơn vị thực hiện - EU • Bao gồm CU và ALU • CU : Giải mã lệnh để tạo ra các tín hiệu điều khiển nhằm thực hiện lệnh đã được giải mã • ALU: thực hiện các thao tác khác nhau đối với các toán hạng của lệnh
 7. Tổ chức của microprocessor CPU Control registers Control ALU General BIU Address purpose Control Data registers Status Registers
 8. Xử lý lệnh của các vi xử lý trước 8086/8088 • Một thủ tục đơn giản gồm 3 bước: – Lấy lệnh từ bộ nhớ – Giải mã lệnh – Thực hiện lệnh • Lấy các toán hạng từ bộ nhớ (nếu có) • Lưu trữ kết quả Fetch Decode Execute Fetch Decode Execute …... Microprocessor 1 1 1 2 2 2 Bus Busy Idle Busy Busy Idle Busy …...
 9. Cơ chế Pipelining Pipelining Fetch Fetch Fetch Fetch Store Fetch Fetch Load Fetch …... Bus 1 2 3 4 1 5 6 2 7 Decode Decode Decode Decode Idle Decode Decode Idle Decode …... Instruction 1 2 3 4 5 6 7 Unit Exec. Exec. Exec. Exec. Idle Idle Exec. Exec. Idle Exec. Execution 1 2 3 4 5 6 7 Unit Memory request Memory request
 10. 3.2 Cấu trúc thanh ghi của 8088 8088 có 14 thanh ghi 16-bit
 11. Cấu trúc thanh ghi của họ x86 General Purpose Special Registers AH AL Accumulator AX Index Registers Instr Pointer IP EAX EIP Stack Pointer SP BH BL Flags Base FLAG ESP BX EFLAG Base Pointer BP EBX EBP CH CL Count Segment Registers Dest Index DI CX EDI ECX CS Code Segment Source Index SI DH DL Data DS Data Segment ESI DX EDX ES Extra Segment SS Stack Segment FS GS
 12. Cấu trúc thanh ghi 8086/8088 7 0 7 0 Accumulator AH AL AX Base BH BL BX Counter CH CL CX Data DH DL DX 15 0 Code Segment CS Data Segment DS Stack Segment SS Extra Segment ES 15 0 Instruction Pointer IP } Stack Pointer Base Pointer SP BP } Source Index Destination Index SI DI }
 13. Các thanh ghi đa năng 7 0 7 0 Accumulator AH AL AX Base BH BL BX Counter CH CL CX Data DH DL DX - Có thể truy cập như các thanh ghi 8-bit - Lưu trữ tạm thời dữ liệu để truy cập nhanh hơn và tránh khỏi phải truy cập bộ nhớ - Có công dụng đặc biệt đối với một số câu lệnh
 14. Thanh ghi cờ 15 0 x x x x OF DF IF TF SF ZF x AF x PF x CF - Không phải tất cả các bit đều được sử dụng - Mỗi bit được sử dụng được gọi là một cờ - Các cờ đều có tên và có thể được Lập/Xoá riêng lẽ - Bao gồm các cờ trạng thái và các cờ điều khiển
Đồng bộ tài khoản