Chương 7:OpenOffice và In ấn

Chia sẻ: Mvnc Bgfhf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
27
lượt xem
2
download

Chương 7:OpenOffice và In ấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần mềm văn phòng OpenOffice là một phần mềm đa hệ điều hành, có thể chạy được dưới Linux, Windows… OpenOffice có đầy đủ các chức năng giống như MS Office. OpenOffice còn có kahr năng đọc được các tập tin đinh dạng theo MS Office và có thể xuất các tài liệu sang tập tin pdf, flash.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 7:OpenOffice và In ấn

 1. TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG 7 OpenOffice và In ấn 1
 2. Đ TH C Nội dung 1 Giới thiệu OpenOffice 2 In ấn trong MS Office 2010 Giới thiệu OpenOffice 2
 3. Đ TH C Giới thiệu OpenOffice  Phần mềm văn phòng OpenOffice là một phần mềm đa hệ điều hành, có thể chạy được dưới Linux, Windows…  OpenOffice có đầy đủ các chức năng giống như MS Office.  OpenOffice còn có kahr năng đọc được các tập tin đinh dạng theo MS Office và có thể xuất các tài liệu sang tập tin pdf, flash.  OpenOffice là một phần mễm miễn phí. Giới thiệu OpenOffice 3
 4. Đ TH C Giới thiệu OpenOffice  Các ứng dụng của OpenOffice  OpenOffice Writer  MS Office Word  OpenOffice Impress  MS Office PowerPoint  OpenOffice Calc  MS Office Excel  OpenOffice Base  MS Office Access  OpenOffice Draw  MS Office Visio  OpenOffice Math  MS Office Equation Giới thiệu OpenOffice 4
 5. Đ TH OpenOffice Writer C Các thao tác tương tự như MS Word Giới thiệu OpenOffice 5
 6. Đ TH OpenOffice Impress C Cá thao tác tương tự như MS PowerPoint Giới thiệu OpenOffice 6
 7. Đ TH OpenOffice Calc C Các thao tác tương tự như MS Excel Giới thiệu OpenOffice 7
 8. Đ TH OpenOffice Base C Các thao tác tương tự như MS Access Giới thiệu OpenOffice 8
 9. Đ TH C In ấn trong MS Office 2010  In ấn trong Word 2010 In ấn trong PowerPoint 2010 In ấn trong Excel 2010 Giới thiệu OpenOffice 9
 10. Đ TH C In ấn trong Word 2010  Vào menu File -> Print Giới thiệu OpenOffice 10
 11. Đ TH C In ấn trong Word 2010 1: Số bộ cần in 2: Chọn loại máy in 3: Một số thiết lập 3.1: In cả tài liệu 3.2: Nhập các trang cần in 3.3: in mấy mặt 3.4: ứng dụng khi không nhiều bộ 3.5: In trang ngang hay đứng 3.6: Chọn khổ giấy cần in 3.7: Canh lề trước khi in 3.8: In bao nhiêu trang trên 1 trang giấy 3.9: Thiết lập lại trang giấy trước khi in Giới thiệu OpenOffice 11
 12. Đ TH C In ấn trong PowerPoint 2010 Chọn File -> Print Giới thiệu OpenOffice 12
 13. Đ TH C In ấn trong PowerPoint 2010 1: Số bộ cần in 2: Chọn loại máy in 3: Một số thiết lập 3.1: In cả tài liệu 3.2: nhập số trang cần in 3.3: chọn số slide trên 1 trang 3.4: có tác dụng khi in nhiều bộ 3.5: chọn chế độ màu khi in 3.6: chỉnh Header và Footer Giới thiệu OpenOffice 13
 14. Đ TH C In ấn trong Excel 2010 Chọn File -> Print Giới thiệu OpenOffice 14
 15. Đ TH C In ấn trong Excel 2010 1: Số bộ cần in 2: Chọn loại máy in 3: Một số thiết lập 3.1: Chọn sheets cần in 3.2: Nhập các trang cần in 3.3: ứng dụng khi không nhiều bộ 3.4: In trang ngang hay đứng 3.5: Chọn khổ giấy cần in 3.6: Canh lề trước khi in 3.7: Chỉnh tỉ lệ giữa sheet và trang giấy 3.8: Thiết lập lại trang giấy trước khi in 15 Giới thiệu OpenOffice
Đồng bộ tài khoản