intTypePromotion=1

Chương 8: VIẾT BÁO CÁO VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Chia sẻ: Thế Huân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
287
lượt xem
78
download

Chương 8: VIẾT BÁO CÁO VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giai đoạn chuẩn bị: 1. Phân tích người nghe: dự đoán điểm chính họ sẽ tập trung, họ sẽ phản ứng như thế nào; mức độ chấp nhận vấn đề trình bày,…. 2. Kiểm tra trợ cụ cho việc trình bày như bản biểu cần chiếu, đèn chiếu, âm thanh,… 3. Nên thực tập và thảo luận trước với các thành viên tham gia thực hiện dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 8: VIẾT BÁO CÁO VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  1. Chương 8 VIẾT BÁO CÁO VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 8.1 8 1 Nguyên tắc cơ bản khi viết báo cáo 8.2 Nội dung cơ bản của một báo cáo 8.3 Trình bày kết quả nghiên cứu 8.4 8 4 Đánh giá báo cáo kết quả nghiên cứu Thạc sĩ Huỳnh Quang Minh Email: minhhqvn@hcm.vnn.vn 8.1 Nguyên tắc cơ bản khi viết báo cáo 1. Dễ dàng theo dõi; 2. Rõ ràng, tận dụng các đồ thị, hình ảnh thay cho các con số và lời văn; 3. Hình thức đẹp mắt; 4. Sử dụng từ càng phổ thông càng tốt, tránh dùng các từ kỹ thuật khi không thật sự cần thiết; 5. Sử dụng câu càng đơn giản càng tốt; 6. Càng gọn càng tốt; 7. Nhấn mạnh các hàm ý áp dụng của kết quả nghiên cứu. Thạc sĩ Huỳnh Quang Minh Email: minhhqvn@hcm.vnn.vn 1
  2. 8.2 Nội dung cơ bản của một báo cáo 1. Trang bìa 2. Tóm tắt cho nhà quản trị 3. 3 Mục l lục 4. Giới thiệu 5. Phương pháp 6. Kết quả 7. Các hạn chế 8. 8 Kết luận và kiến nghị 9. Phụ lục 10.Tài liệu tham khảo Thạc sĩ Huỳnh Quang Minh Email: minhhqvn@hcm.vnn.vn 8.3 Trình bày kết quả nghiên cứu Qui trình trình bày kết quả nghiên cứu được chia thành 3 giai đọan (1) Giai đoạn chuẩn bị (2) Giai đoạn trình bày (3) Giai đoạn trả lời. Thạc sĩ Huỳnh Quang Minh Email: minhhqvn@hcm.vnn.vn 2
  3. 8.3 Trình bày kết quả nghiên cứu (tt) (1) Giai đoạn chuẩn bị 1. Phân tích người nghe: dự đoán điểm chính họ sẽ tập trung, họ sẽ phản ứng như thế nào; mức độ chấp nhận vấn đề trình bày,…. 2. Kiểm tra trợ cụ cho việc trình bày như bản biểu cần chiếu, đèn chiếu, âm thanh,… 3. Nên thực tập và thảo luận trước với các thành viên tham gia thực hiện dự án. Thạc sĩ Huỳnh Quang Minh Email: minhhqvn@hcm.vnn.vn 8.3 Trình bày kết quả nghiên cứu (tt) (2) Giai đoạn trình bày 1. Cần giới thiệu tổng quan về dự án và các điểm điể sẽ trình bà ì h bày; 2. Nên trình bày vấn đề một cách chủ động, rõ ràng nhưng ngắn gọn, sử dụng hình ảnh minh họa,…hay nói cách khác là nhà nghiên cứu cần nói chuyện, thảo luận với người nghe hơn đọc ừ h là đ từng từ trong một bả tóm tắt ừ ộ bản ó ắ viết sẵn; 3. Đừng quên đề nghị khách hàng đặt câu hỏi sau khi kết thúc phần trình bày. Thạc sĩ Huỳnh Quang Minh Email: minhhqvn@hcm.vnn.vn 3
  4. 8.3 Trình bày kết quả nghiên cứu (tt) (3) Giai đoạn trả lời 1. Cần chú ý để hiểu rõ chính xác các câu hỏi được đặt ra; 2. Trả lời câu hỏi càng ngắn gọn, càng rõ càng tốt, cần tận dụng hình ảnh, số liệu để dẫn chứng cho các trả lời; 3. 3 Không nên lẩn tránh trả lời Phải trung thực lời. chấp nhận những câu hỏi chưa trả lời được và cần tìm thêm thông tin cho chúng. Thạc sĩ Huỳnh Quang Minh Email: minhhqvn@hcm.vnn.vn 8.4 Đánh giá báo cáo kết quả nghiên cứu Kết quả nghiên cứu phải được đánh giá từng khâu: (1) Xác định và phát triển vấn đề nghiên cứu; (2) Thiết kế nghiên cứu; (3) Thu thập dữ liệu; (4) Phân tích dữ liệu; (5) Báo cáo kết quả. Tất cả các phần này phải thỏa mãn một nguyên tắc cơ bản: thỏa mãn nhu cầu của khách hàng một cách tối ưu. Thạc sĩ Huỳnh Quang Minh Email: minhhqvn@hcm.vnn.vn 4
  5. 8.4 Đánh giá báo cáo kết quả nghiên cứu (tt) (1) Xác định và phát triển vấn đề nghiên cứu 1. 1 Cơ sở của vấn đề được phát triển đầy đủ; 2. Vấn đề nghiên cứu được phát biểu rõ ràng; 3. Mục tiêu nghiên cứu được trình bày rõ ràng; 4. Các giả thuyết quan trọng đã được xác định. Thạc sĩ Huỳnh Quang Minh Email: minhhqvn@hcm.vnn.vn 8.4 Đánh giá báo cáo kết quả nghiên cứu (tt) (2) Thiết kế nghiên cứu 1. Thiết kế nghiên cứu được mô tả đầy đủ, g ợ y , rõ ràng; 2. Thiết kế nghiên cứu phù hợp cho vấn đề nghiên cứu; 3. Công cụ đo lường hợp lý; 4. 4 Kích thước và kỹ thuật chọn mẫu phù hợp cho vấn đề nghiên cứu. Thạc sĩ Huỳnh Quang Minh Email: minhhqvn@hcm.vnn.vn 5
  6. 8.4 Đánh giá báo cáo kết quả nghiên cứu (tt) (3) Thu thập dữ liệu 1. Phương pháp thu thập thông tin được gp p ập g ợ mô tả đầy đủ và rõ ràng; 2. Phương pháp thu thập thông tin phù hợp với vấn đề nghiên cứu; 3. Cách thức thu thập thông tin được thực hiện theo thiết kế nghiên cứu cứu. Thạc sĩ Huỳnh Quang Minh Email: minhhqvn@hcm.vnn.vn 8.4 Đánh giá báo cáo kết quả nghiên cứu (tt) (4) Phân tích dữ liệu 1. Kỹ thuật phân tích thông tin p hợp; ỹ ậ p g phù ợp; 2. Kỹ thuật phân tích được thực hiện đúng đắn; 3. Kết quả phân tích được trình bày rõ ràng. Thạc sĩ Huỳnh Quang Minh Email: minhhqvn@hcm.vnn.vn 6
  7. 8.4 Đánh giá báo cáo kết quả nghiên cứu (tt) (5) Báo cáo kết quả 1. Kết luận được trình bày rõ ràng; ậ ợ y g; 2. Thông tin xác nhận kết luận; 3. Báo cáo được viết rõ ràng; 4. Cấu trúc báo cáo hợp lý; 5. Hạn chế của nghiên cứu được phát biểu rõ ràng; 6. Báo cáo chứa đựng đầy đủ thông tin cho mục đích đánh giá. Thạc sĩ Huỳnh Quang Minh Email: minhhqvn@hcm.vnn.vn 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2