intTypePromotion=3

Chương III Một số giải pháp hoàn thiện các hình thức trả lương trả thưởng ở công ty dịch vụ Hưng Long

Chia sẻ: Lê Nguyễn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
360
lượt xem
166
download

Chương III Một số giải pháp hoàn thiện các hình thức trả lương trả thưởng ở công ty dịch vụ Hưng Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I. Xây dựng các hệ số trả lương chính xác thông qua công tác phân tích công việc Công việc là yếu tố chính quyết định và ảnh hưởng đến tiền lương.Người lao động chỉ có thể làm tốt công việc khi họ hiẻu được bản chất,yêu cầu của công việc Để đánh giá độ phức tạp, giá trị thực sự của từng công việc cụ thể,mức độ hoàn thành,năng lực khả năng làm việc của mỗi người thì phải tiến hành phân tích công việc. Phân tích công việc là định rõ tính chất và đặc điểm của công...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương III Một số giải pháp hoàn thiện các hình thức trả lương trả thưởng ở công ty dịch vụ Hưng Long

  1. Chương III Một số giải pháp hoàn thiện các hình thức trả lương trả thưởng ở Công ty May và Dịch vụ Hưng Long I. Xây dựng các hệ số trả lương chính xác thông qua công tác phân tích công việc Công việc là yếu tố chính quyết định và ảnh hưởng đến tiền lương.Người lao động chỉ có thể làm tốt công việc khi họ hiẻu được bản chất,yêu cầu của công việc Để đánh giá độ phức tạp, giá trị thực sự của từng công việc cụ thể,mức độ hoàn thành,năng lực khả năng làm việc của mỗi người thì phải tiến hành phân tích công việc. Phân tích công việc là định rõ tính chất và đặc điểm của công việc đó qua quan sát, theo dõi và nghiên c ứu. Thông qua phân tích công việc ta có thể xác định được chính xác công việc phải làm nhiệm vụ bổn phận trách nhiệm, năng lực thực hiện công việc có hiệu quả và tiêu chuẩn của công việc và những đòi hỏi của công việc đối với những người công nhân để thực hiện có hiệu quả nhất công việc. Cho nên muốn xác định các hệ số trả lương (hệ số tiền lương,hệ số CBCVN, tỉ lệ lương, suất công nhân) chính xác, phản ánh đúng năng lực trách nhiệm của người lao động thì vấn đề đầu tiên đó là phải tiến hành phân tích công việc tuy nhiên, phân tích công vệc không phải là việc đơn giản, nó tốn khá nhiều thời gian công sức. Nếu việc phân tích chính xác sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho toàn bộ quá trình hoạt động sản suất và ngược lại nó sẽ kìm hãm hoặc `gây khó khăn đến các hoạt động này. Khi phân tích công việc công ty phải tìm có trình độ, kinh nghiệm không những về may mà còn về khả năng phân tích.
  2. Phân tích công việc ở Công ty May và Dịch vụ Hưng Long hiện nay chưa chính xác, việc phân tích không dựa trên một cơ sở khoa học nào cả ,đã dẫn đén việc bố trí lao động và xác định hao phí lao động nhiều khi không chính xác không đánh giá hết khả năng của người lao động, các hệ số mà công ty quy định không công bằng, chưa dựa vào thực tế. Yêu cầu sau khi phân tích là phải xây dựng được bảng PTCV phác họa mô tả chi tiết công việc, quy định các kỹ năng hoạt động hàng ngày, điều kiện làm việc và các tiêu chuẩn khác. Bảng phân tích công việc bao gồm : Bảng mô tả công việc: có 3 nội dung chính là Phần xác định công việc: Tên công việc, địa điểm thợc hiện công việc, chức danh lãnh đạo trực tiếp, số ngời lãnh đạo dưới quyền Phần tóm tắt công việc: Là phần tường thuật một cách chính xác, tóm tắt nhiện vụ trách nhiệm thực hiện công việc `. Phần các điều kiện làm việc: Gồm điều kiện về môi trường vật chất, thời giann làm việc, điều kiện vệ sinh an toàn... Bảng tiêu chuẩn thực hiện công việc: Là hệ thống các chỉ tiêu để phản ánh các yêu cầu về số lượng chất lượng của sự hoàn thành công việc. Bảng tiêu chuẩn trình độ chuyên môn của người thực hiện: Bao gồm yêu cầu về kiến thức kỹ năng kinh nghiệm, trình độ giáo dục đào tạo các đặc trưng về tinh thần thể lực cần phải có để thực hiện công việc. Bảng ptcv sẽ là căn cứ quan trọng để xác định cấp bậc công việc chính xác, giúp các nhà quản lý bố trí, sử dụng lao động hợp lý, cán bộ lao động tiền l ương xây dựng các hệ số tiền lương chính xác khoa học hơn, từ đó xác định tiền lương, đơn giá tiền lương đảm bảo tính chính xác công bằng hơn người lao động cảm
  3. thấy được quan tâm thoả mãn với công việc với mức lương mà yên tâm làm việc gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. II. Xây dựng các mức lao động có căn cứ kỹ thuật thông qua công tác định mức lao động Định mức lao động (ĐMLĐ) không những l à cơ sở của tổ chức lao động khoa học để kế hoạch hoá lao động tốt hơn khai thác và sử dụng hết tiềm năng lao động, tăng khả năng cạnh tranh do tiết kiệm chi phí sản xuất bằng cách tiết kiệm hao phí thời gian làm việc mà còn là cơ sở để đo lường hao phí lao động về mặt số lượng và chất lượng làm căn cứ để trả lương chíng xác, công bằng và có hiệu quả. Thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng công tác ĐMLĐ tại Công ty May và Dịch vụ Hưng Long em thấy rằng việc xây dựng mức ở đây là chưa đảm bảo tính tiên tiến, hiện thực chưa gắn với điều kiện môi trường lao động, nên việc nâng cao chất lượng của công tác định mức để công tác trả lương ngày càng hoàn thiện hơn là điều rất cần thiết. Việc xây dựng mức của công ty hiện nay mới dựa trên phương pháp bấm giờ, và kinh nghiệm của bản thân người làm công tác định mức để xác định hao phí thời gian cho từng bước công việc, làm cơ sở để tính đơn giá tiền lương. Qua khảo sát đáng giá tình hình thực hiện mức của công nhân, thì họ chỉ đạt khoảng 50%- 60% mức đặt ra. Như thế mức đặt ra là quá cao làm cho đơn gía đặt ra đã thấp thực chất lại càng thấp hơn. Để khắc phục tình trạng đó và xây dựng mức tiên tiến, khoa học để trả lương cho người lao động sát với hiệu quả làm việc thì công ty cần phải: - Xem xét đánh giá lại ưu nhược điểm của các phương pháp định mức cũ, trên cơ sở đó điều chỉnh sửa đổi để phù hợp với điều kiện cụ thể, thực tế tại các xưởng sản xuất.
  4. - Xây dựng lại phương pháp định mức khác có căn cứ khoa học hơn dựa vào tình hình thực tế sản xuất ở các công ty, mức được xây dựng phải là mức lao động trung bình tiên tiến. Bên cạnh phương pháp thống kê kinh nghiệm, xây dựng mức còn phải kết hợp hai phương pháp khoả sát là phương pháp bấm giờ và chụp ảnh ngày làm việc. Phương pháp xây dựng mức thời gian chỉ dựa vào bấm giờ là chưa chính xác. Ngoài ra, công ty cần phải tổ chức hợp lý hội đồng định mức. Theo em để đảm bảo có sự ăn khớp, kết hợp hài hoà, phù hợp công ty nên tổ chức một hội đồng chuyên làm các công tác PTCV, ĐMLĐ, và xác định đơn gía. Thành viên của hội đồng phải là những người có trìng độ, kinh nghiệm, có khả năng phân tích đánh gía và phải có đại diện của các xưởng xản xuất để đảm bảo tính chính xác, kết hợp với điều kiện thực tế để xây dựng mức thể hiện tính tiên tiến hiện thực của nó. Muốn vậy việc xác định mức phải được tiến hành theo các bước sau: - Xây dựng mẫu: hội đồng định mức dựa vào bảng ptcv để ptcv thành các bộ phận, công đoạn hợp thành: cắt may, là thuỳ khuy, hoàn thành... - Dùng phương pháp bấm giờ chụp ảnh để thu thập số liệu để xây dựng thiết kế truyền cho các công ty, tổ dựa vào đó để bố trí công nhân tiến hành sản xuất. Với việc bấm giờ người cán bộ định mức có thể xác định thời gian hao phí cho từng công đoạn, thời gian lãng phí, phát hiện các nguyên nhân không hhoàn thành mức, đề ra các biện pháp khắc phục và phương pháp làm việc tiên tiến phổ biến cho tưng công nhân. Với việc chụp ảnh ngày làm việc cán bộ định mức phân tích tình hình sử dụng thời gian làm việc trong ngày của công nhân, xác định kết cấu các loại thời
  5. gian làm việc trong ngày như thời gian lãng phí, thời gian tác nghiệp, thời gian phục vụ, thời gian nghỉ ngơi và nhu cầu cần thiết. Từ đó xác định thời gian tác nghệp của mỗi công đoạn và thời gian tác nghiệp của một ca sản xuất. Sau đó cán bộ định mức lấy hao phí bình quân của các lần quan sát được làm mức hao phí cho từng bước công việc tổng hợp lại được tổng hao phí cho từng công đoạn và tổng hao phí thời gian cho một đ ơn vị sản phẩm, từ đó xác định mức sản lượng cho một ngày làm việc. Cán bộ định mức sau khi báo cáo lên lãnh đạo về công tác xây dựng mức và ký duyệt , sẽ xây dựng thiết kế truyền đ ưa xuống các công ty để tính đơn giá tiền lương cho mỗi công đoạn. Cán bộ tiền lương của công ty sẽ căn cứ vào đơn giá cho một đơn vị sản phẩm do công ty giao và thời gian hao phí để chia đơn giá sản phẩm của dây truyền cho từng công đoạn để tính đ ơn giá tiền lương. Sau khi đưa mức vào áp dụng cán bộ định mức phải theo dõi xem mức đang áp dụng có chính xác, tiên tiến hay không để kịp thời thay đổi và rút ra kinh nghiệm cho công tác xây dựng mức sau này. Mặc dù cách xây dựng mức này tốn nhiều thời gian và công sức nhưng chỉ có phương pháp này mới đảm bảo độ chính xác cao, mức xây dựng có căn cứ khoa học làm cơ sở để tính toán đơn giá chính xác, xây dựng cấp bậc công việc hợp lý tạo ra sự công bằng chính xác trong trả lương. Tiền lương mà người lao động nhận được sẽ phù hợp với giá trị sức lao động mà họ bỏ ra. Như vậy với định mức lao động hợp lý sẽ đả m bảo cho công ty có được số lượng lao động phù hợp với kế hoạch sản xuất, tiết kiệm sức lao động, đảm bảo quỹ lương, hoàn thàn kế hoạch sản xuất với hiệu quả cao, tạo điều kiện hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh.
  6. III. Hoàn thiện phương pháp xác định đơn giá tiền lương. Hiện nay việc xây dựng đơn giá tiền lương chính xác, khoa học làm căn cứ để trả lương sản phẩm đúng là một công việc vô cùng quan trọng không chỉ với Công ty May và Dịch vụ Hưng Long mà với cả các doanh nghiệp áp dụng hình thức trả lương sản phẩm. Nhận thức được tầm quan trọng của đơn giá tiền lương, trong 2 năm gần đây Công ty May và Dịch vụ Hưng Long đã chú trọng, quan tâm đến việc hoàn thiện cách xác định đơn giá tiền lương. Song không thể tránh khỏi những thiếu sót. tồn tại. Công ty May và Dịch vụ Hưng Long là một đơn vị may gia công cho nước ngoài cho nên đơn gía tiền lương phụ thuộc rất nhiều vào đơn giá ký gia công,mà đơn giá ký gia công luôn luôn biến động, tiền lương mà công nhân nhận được cũng không ổn định mà phải thay đổi theo đơn giá gia công. Mặt khác một khó khăn nữa của công ty là sản xuất thường không ổn định do đơn đặt hàng không đều, lúc nhiều lúc ít, tiền lương nhiều lúc không đảm bảo được sự tái sản xuất sức lao động. Việc giao đơn giá tiền lương theo tỉ trọng đơn giá ký đã gây nhiều khó khăn cho công nhân ĐGsp chuẩn = (35%- 37%)xĐGgia công Với việc khống chế tỉ trọng của đơn giá sản phẩm chuẩn như trên sẽ làm cho đơn giá tiền lương của công nhân phụ thuộc rất lớn vào đơn giá gia công, và tỉ trọng này là rất thấp ngoài ra đơn giá còn phụ thuộc vào cán bộ đánh giá, nếu họ thấy rằng sản phẩm này đơn giản họ sẽ định mức tỉ trọng này là 35%, nếu sản phẩm nào phức tạp thì tỉ trọng sẽ là 37%,. theo em trong thời gian tới công ty không nên xác định đơn giá tiền lương theo tỉ trọng nữa mà nên xác định đơn giá dựa vào kết cấu của mã hàng, nếu hàng phức tạp nhiều chi tiết...thì giao đơn giá cao, nếu hàng đơn giản hơn thì giao đơn giá ít đi chứ không nên dựa vào giá gia
  7. công như hiện nay. Với phương pháp này thì đơn giá tiền lương của từng công đoạn sản xuất sẽ ổn định các công đoạn tương tự nhau ở cùng một mã, hay ở các mã khác nhau sẽ có đơn giá như nhau và ngược lại, như vậy tiền lương công nhân nhận được sẽ chỉ phụ thuộc vào kết quả lao động của họ. Đây chính là phương pháp lấy nhiều bù ít, lấy sản phẩm có đơn giá cao bù sản phẩm có đơn giá thấp. Nếu công ty vẫn giữ phương pháp xác định đơn giá theo tỉ trọng như hiện nay thì phải tăng tỉ trọng đơn giá tiền lương lên, với tỉ trọng 35%- 37% là thấp làm cho tiền lương mà công nhân nhận được so với mặt bằng chung của xã hội rất thấp. Công ty nên có đơn giá riêng ưu tiên cho những công nhân có trình độ lành nghề, những công nhân bậc cao,công nhân lâu năm, để khuyến khích họ y ên tâm làm việc, vì hiện nay ở công ty vẫn còn nhiều hiện tượng công nhân lành nghề, có trình độ do lợi ích trước mắt, tiền lương không đáp ứng được yêu cầu nên đã chạy theo các công ty khác có mức lương cao hơn. Ví dụ: trong dây truyền may áo jăcket đơn giá tiền lương cho công đoạn may nắp mí - gim đậu - dán mí là 106đ/sp. vậy: đơn giá tiền lương cho công nhân bậc 1, 2, 3, sẽ là 106đ/sp đơn gía tiền lương cho công nhân bậc 4, 5 sẽ là 110đ/sp đơn giá tiiền lương cho công nhân bậc 6 là 113đ/sp với cách xác định đơn giá này thì tiền lương mới phân biệt được trình độ lành nghề chuyên môn giữa các lao động.
  8. Bên cạnh đó việc quy định mức thời gian hao phí cho từng công đoạn sản xuất là qúa cao, chưa sát với điều kiện thực tế của sản xuất. Do đó để đơn giá tiền lương phản ánh chính xác hao phí lao động của công nhân công ty cần phải hạ mức thời gian hao phí để công nhân có thể hoàn thành tốt kế hoạch sản suất đặt ra.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản