Chuyển Exchange 2003 sang Exchange 2007 (P.5)

Chia sẻ: Dao Huong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
59
lượt xem
20
download

Chuyển Exchange 2003 sang Exchange 2007 (P.5)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong bốn phần trước chứng ta đã xây dựng môi trường Exchange mới đang cùng tồn tại với môi trường Exchange 2003 ban đầu. Đến thời điểm này của tiến trình chuyển đổi này, chúng ta đã cài Exchange 2007 nhưng những phần mềm ứng dụng khác vẫn chưa được cài đặt, như phần mềm backup và phần mềm diệt virus. Vì mục đích của bài viết là cấu hình Exchange nên chúng ta sẽ không đề cập tới quá trình cài đặt và cấu hình các phần mềm ứng dụng. Trong các phần tiếp theo chúng ta sẽ tập trung...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyển Exchange 2003 sang Exchange 2007 (P.5)

  1. Chuyển Exchange 2003 sang Exchange 2007 (P.5) Trong bốn phần trước chứng ta đã xây dựng môi trường Exchange mới đang cùng tồn tại với môi trường Exchange 2003 ban đầu. Đến thời điểm này của tiến trình chuyển đổi này, chúng ta đã cài Exchange 2007 nhưng những phần mềm ứng dụng khác vẫn chưa được cài đặt, như phần mềm backup và phần mềm diệt virus. Vì mục đích của bài viết là cấu hình Exchange nên chúng ta sẽ không đề cập tới quá trình cài đặt và cấu hình các phần mềm ứng dụng. Trong các phần tiếp theo chúng ta sẽ tập trung cấu hình cho môi trường Exchange 2007 trước khi di chuyển hòm thư của người dùng. Cụ thể chúng ta sẽ thiết lập một số cấu hình quan trọng cho hệ thống sau khi cài đặt và kích hoạt các máy chủ chức năng. Trong phần này chúng ta sẽ thay đổi một số vùng cấu hình tác động tới những máy chủ Hub Transport. Di chuyển cơ sở dữ liệu Hub Transport Mặc dù các máy chủ Hub Transport đã được cài đặt và cập nhật thành công nhưng chúng ta vẫn phải di chuyển cơ sở dữ liệu Hub Transport từ vị trí mặc định. Vì giờ đây máy chủ chức năng Hub Transport sử dụng một cơ sở dữ liệu Extensible Storage Engine (ESE), nên hệ thống này cần được thiết kế theo mẫu chuẩn để đảm bảo khả năng thực thi tốt bằng cách tách cơ sở dữ liệu ESE của máy chủ Hub Transport thành một chuỗi ổ đĩa riêng biệt. Mặc định, cả cơ sở dữ liệu Hub Transport và các file Transaction Log (bản ghi giao tác) liên quan đã được cài đặt vào ổ D: của máy chủ này và chúng ta cần phải di chuyển các cơ sở dữ liệu này sang ổ E:. Trong hình 1 hiển thị vị trí folder mặc định cho cả cơ sở dữ liệu và Transaction Log. Vị trí mặc định này là \Program Files\Microsoft\Exchange Servers\TransportRoles\data\Queue. Ngoài ra trong hình này chúng ta còn thấy file cơ sở dữ liệu mail.que cùng với các Transaction Log như tm.log, tm00000001.log, ...
  2. Hình 1: Vị trí cơ sở dữ liệu của máy chủ Hub Transport. Để di chuyển cơ sở dữ liệu của máy chủ Hub Transport, chúng ta cần phải hiệu chỉnh file EdgeTransport.exe.config. Mặc định file này nằm trong folder \Program Files\Microsoft\Exchange Server\bin. Bạn cần lưu ý rằng những thay đổi trong file này không chỉ áp dụng cho máy chủ Edge Transport mà còn được áp dụng cho cả máy chủ Hub Transport. Tham số trong file EdgeTransport.exe.config cần hiệu chỉnh là QueueDatabasePath như trong hình 2. Giá trị (Value) của tham số này cần được cài đặt tới E:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\TransportRoles\data\Queue. Chúng ta chỉ cần thực hiện một thay đổi nhỏ đó là đổi đường dẫn mặc định tới ổ đĩa D: thành ổ E:. Lưu ý: Tham số liền phía dưới (QueueDatabaseLoggingPath) sẽ kiểm soát những file Transaction Log liên quan. Những file này vẫn sẽ được lưu trong ổ D: để đảm bảo rằng chúng tách biệt với cơ sở dữ liệu. Hình 2: Hiệu chỉnh file EdgeTransport.exe.config. Khi đã hoàn thành thay đổi và file này đã được lưu, bạn hãy khởi động lại dịch vụ Microsoft Exchange Transport đã tự động tạo cấu trúc thư mục mới trên ổ E: và một file mail.que mới. Cần nhớ rằng tiến trình này không không dọn ổ D: vì vậy file cơ sở dữ liệu cũ sẽ không được xóa bỏ, và chúng ta cần phải thực hiện thủ công thao tác này.
  3. Cấu hình Routing Group Vì môi trường Exchange 2007 đang cùng tồn tại với môi trường Exchange 2003 nên quá trình cài đặt máy chủ chức năng Hub Transport đầu tiên đã tự động tạo một Routing Group Connector (bộ kết nối nhóm định tuyến) giữa Exchange 2007 và Exchange 2003. Như đã đề cập đến trong phần 2, quá trình cài đặt máy chủ Hub Transport đầu tiên yêu cầu định danh máy chủ kết nối đích của Exchange 2003 sẽ trở thành điểm kết nối cho Routing Group Connector. Nếu hệ thống bao gồm nhiều máy chủ kết nối của Exchange 2003 và/hoặc nhiều máy chủ Hub Transport của Exchange 2007, chúng ta có thể xét đến việc bổ sung thêm máy chủ Transport nguồn và đích vào cấu hình Routing Group Connector bằng cách chạy một số lệnh trong Exchange Management Shell. Giả sử một trong những bước cấu hình mà chúng ta thực hiện là để cập nhật Routing Group Connector với tên của máy chủ Hub Transport thứ hai đã được cài đặt cũng như máy chủ Exchange 2003 khác. Điều này có nghĩa là các Routing Group Connector có một thành phần Fault Tolerance (dung sai) như trong tiến trình kết hợp các máy chủ Hub Transport và Client Access chưa được cấu hình với bất kì phương pháp cân bằng tải nào vì thao tác này đang được ISA Server 2006 xử lý. Hiện có hai Routing Group Connector cần cập nhật vì mỗi Connector là một nửa của đường dẫn hai chiều giữa môi trường Exchange 2003 và Exchange 2007. Tên của những Connector này được lấy từ tên của các máy chủ Exchange mà chúng kết nối tới (trong ví dụ của chúng ta là HUBCAS1 và E2K3SRV1). Do đó, tên của Routing Group Connector từ Exchange 2007 tới Exchange 2003 là E2K3SRV1-HUBCAS1, và tên của Routing Group Connector theo chiều ngược lại là HUBCAS1-E2K3SRV1. Hai Connector này phải được cập nhật bằng Exchange Management Shell trên một máy chủ Exchange và không sử dụng Exchange System Manager được kết nối tới một máy chủ Exchange 2003. Ví dụ, cập nhật những Connector với tên của máy chủ Hub Transport thứ hai thì lệnh đầu tiên cần sử dụng là: Set-RoutingGroupConnector –Identity “E2K3SRV1-HUBCAS1” – TargetTransportServers HUBCAS1,HUBCAS2 Lệnh này sẽ cài đặt tham số của những máy chủ Transport đích trong Exchange 2007 với tên của cả hai máy chủ Hub Transport. Chúng ta sử dụng tiếp lệnh sau: Set-RoutingGroupConnector –Identity “HUBCAS1-E2K3SRV1” – SourceTransportServers HUBCAS1,HUBCAS2 Lệnh này sẽ cài đặt tham số của những máy chủ Transport nguồn trong Exchange 2007 với những máy chủ Hub Transport cùng loại. Để xác nhận những cài đặt là chính xác chúng ta sử dụng lệnh sau: Get-RoutingGroupConnector | fl Name,SourceTransportServers,TargetTransportServers Dữ liệu kết xuất của lệnh này như trong hình 3. Trong đó môi trường Exchange gồm hai máy chủ DCE2K3 sử dụng Exchange 2003, và MSE2K7 sử dụng Exchange 2007.
  4. Hình 3: Thông tin kết xuất khi chạy lệnh Get-RoutingGroupConnector. Tăng tối đa kích thước mail Trong Exchange 2003, kích thước mail tối đa được giới hạn là 10MB. Khi Exchange 2003 và Exchange 2007 cùng tồn tại thì giới hạn này cũng sẽ áp dụng cho Exchange 2007, như chúng ta có thể thấy từ kết quả của lệnh Get-TranpsportConfig trong hình 4. Hai tham số mà chúng ta cần quan tâm đến là MaxSendSize và MaxReceiveSize. Ngoài ra chúng ta cần chú ý tới tham số MaxRecipientEnvelopeLimit đã được cài đặt là 1000 như trong hình 4. Tham số này kiểm soát số lượng mail tối đa cho phép. Trong môi trường Exchange 2003, cài đặt Maximum number of recipients đã được cài đặt là 1000, nên tham số tương ứng trong Exchange 2007, MaxRecipientEnvelopeLimit, cũng cần được cài đặt là 1000. Hình 4: Kết quả của lệnh Get-TranpsportConfig. Tại đây chúng ta cũng cần lưu ý tới kích thước mail tối đa được cho phép trong Outlook Web Access. Mặc định, kích thước mail tối đa mà người dùng có thể gửi qua Outlook Web Access là 30000KB do đó để đảm bảo những cài đặt này phù hợp chúng ta cần phải hiệu chỉnh kích thước này cho phù hợp với giới hạn. Để thực hiện, chúng ta cần hiệu chỉnh file web.config trên mỗi
  5. Client Access Server. File này được lưu trữ trong folder \Program Files\Microsoft\Exchange Server\ClientAccess\owa và tham số cần lưu ý là maxRequestLength (như trong hình 5). Trong hình, chúng ta có thể thấy tham số này đã được đặt giá trị là 10240KB (tương ứng 10MB), thấp hơn giá trị mặc định 30000KB. Sau khi thay đổi xong chúng ta sẽ phải chạy lệnh IISReset. Hình 5: Hiệu chỉnh file web.config. Kết luận Trong phần này chúng ta đã thực hiện cấu hình các cài đặt liên quan tới máy chủ chức năng Hub Transport. Đây là khâu rất quan trọng trong mọi quá trình chuyển đổi để đảm bảo rằng những cài đặt chính, như vị trí cơ sở dữ liệu của Hub Transport và kích thước mail tối đa đã được xác định. Trong phần tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục cấu hình cho môi trường Exchange 2007.  
Đồng bộ tài khoản