Clipboard

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
187
lượt xem
26
download

Clipboard

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Clipboard là gì ? Nhu cầu sử dụng Clipboard Các cơ chế Clipboard trong Windows Giới thiệu về tiện ích Clipboard Viewer C4W - Clipboard - Nguyen Tri Tuan - DH.KHTN Tp.HCM 13/06/2003 3 [1] Giới thiệu Clipboard - Clipboard là gì ? Clipboard là một vùng nhớ chung của Windows mà tất cả các ứng dụng đều có thể truy cập đến Clipboard là một phương thức chuyển dữ liệu chuẩn được Windows cung cấp, cho phép chia xẻ thông tin giữa các ứng dụng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Clipboard

 1. Clipboard 14-5-2005 ndhha@fit.hcmuns.edu.vn
 2. Clipboard App1 App2 App3
 3. Clipboard OpenClipboard App1 App2 App3
 4. Data1 Clipboard SetClipboardData App1 App2 App3
 5. Data1 Clipboard CloseClipboard App1 App2 App3
 6. Data1 Clipboard Data2 Data3 … App1 App2 App3 EmptyClipboard
 7. Data1 Clipboard App1 App2 App3
 8. Data1 Clipboard •Dữ liệu gì đang có trong clipboard? App1 App2 App3
 9. Data1 Clipboard
 10. Data1 Clipboard 1. Dữ liệu đầy đủ về một đối tượng
 11. Data1 Clipboard 1. Dữ liệu đầy đủ về một đối tượng 2. Thông tin về dữ liệu
 12. Data1 Clipboard 1. Dữ liệu đầy đủ về một đối tượng 2. Thông tin về dữ liệu 3. Thông tin có dữ liệu
 13. 1. Dữ liệu đầy đủ: Data1 Clipboard OpenClipboard App1 App2 App3
 14. 1. Dữ liệu đầy đủ: Data1 Clipboard GetClipboardData + Copy Data1’ App1 App2 App3
 15. 1. Dữ liệu đầy đủ: Data1 Clipboard CloseClipboard Data1’ App1 App2 App3
 16. 2. Thông tin về dữ liệu: (Kỹ thuật Delayed Rendering) Data1 Clipboard OpenClipboard App1 App2 App3
 17. 2. Thông tin về dữ liệu: (Kỹ thuật Delayed Rendering) Data1 Clipboard WM_RENDERFORMAT App1 App2 App3
 18. 2. Thông tin về dữ liệu: (Kỹ thuật Delayed Rendering) Data1 Clipboard SetClipboardData Tiếp tục các bước như trường hợp 1 App1 App2 App3
 19. 3. Thông tin có dữ liệu: (Kỹ thuật Owner display) Clipboard OpenClipboard App1 App2 App3
 20. 3. Thông tin có dữ liệu: (Kỹ thuật Owner display) Clipboard SetClipboardData(CF_OWNERDISPLAY, NULL); App1 App2 App3 Không gọi CloseClipboard

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản