Compaq C Language Reference Manual_10

Chia sẻ: Up Upload | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
39
lượt xem
6
download

Compaq C Language Reference Manual_10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'compaq c language reference manual_10', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Compaq C Language Reference Manual_10

  1. Chapter 21 References 21. References Unicode Consortium. The Unicode Standard, Version 3.0. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 2000, ISBN 0-201-616335-5. IEEEE. IEEE Standard for Binary Floating-Point Arithmetic. ANSI/IEEE Standard 754-1985. Available from http://www.ieee.org. ISO/IEC. C++. ANSI/ISO/IEC 14882:1998. Copyright  Microsoft Corporation 1999-2000. All Rights Reserved. 275
Đồng bộ tài khoản