Công cụ kiểm soát cung tiền của NHTW

Chia sẻ: To Thi Bich | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
294
lượt xem
112
download

Công cụ kiểm soát cung tiền của NHTW

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về bài giảng điện tử, trình bày về các Công cụ kiểm soát cung tiền của NHTW

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công cụ kiểm soát cung tiền của NHTW

 1. Công cụ kiểm soát cung tiền của NHTW MS = mm× Ho 1. Nghiệp vụ thị trường mở (Open Market Operation – OMO) 2. Thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc 3. Thay đổi lãi suất chiết khấu 1
 2. Công cụ kiểm soát cung tiền của NHTW MS = mm× Ho Nghiệp vụ thị trường mở  NHTW bán 1 tỷ trái phiếu ra công chúng → NHTW thu 1 tỷ tiền mặt về → lượng tiền cơ sở Ho giảm 1 tỷ → cung tiền giảm đi {mm × 1 tỷ} 2
 3. Công cụ kiểm soát cung tiền của NHTW MS = Ho × mm 1. Nghiệp vụ thị trường mở  NHTW mua 1 tỷ trái phiếu mà công chúng đang nắm giữ → NHTW trả 1 tỷ tiền mặt ra dân chúng → lượng tiền cơ sở Ho tăng 1 tỷ → cung tiền tăng thêm {mm × 1 tỷ} 3
 4. Công cụ kiểm soát cung tiền của NHTW MS = Ho × mm 1. Thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc  NHTW tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc (tỷ lệ dự trữ tối thiểu mà các NHTM phải thực hiện) → tỷ lệ dự trữ tại các NHTM tăng lên → số nhân tiền mm giảm → cung tiền giảm. 4
 5. Công cụ kiểm soát cung tiền của NHTW MS = Ho × mm 1. Thay đổi tỷ lệ dự trữ bắt buộc  NHTW giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc → tỷ lệ dự trữ tại các NHTM giảm xuống → số nhân tiền mm tăng → cung tiền tăng. 5
 6. Công cụ kiểm soát cung tiền của NHTW MS = Ho × mm 1. Thay đổi lãi suất chiết khấu  Lãi suất chiết khấu là lãi suất mà NHTW áp dụng đối với khoản vay mà các NHTM vay của NHTW  Các NHTM khi cạn kiệt dự trữ sẽ phải vay các NHTM khác hoặc vay NHTW để bổ sung dự trữ, đáp ứng nhu cầu rút tiền của khách hàng. 6
 7. Công cụ kiểm soát cung tiền của NHTW MS = Ho × mm Thay đổi lãi suất chiết khấu  NHTW tăng lãi suất chiết khấu → NHTM không muốn vay → NHTM có xu hướng tăng dự trữ để đảm bảo không bị cạn kiệt dự trữ → số nhân tiền giảm → cung tiền giảm 7
 8. Công cụ kiểm soát cung tiền của NHTW MS = Ho × mm 1. Thay đổi lãi suất chiết khấu  NHTW giảm lãi suất chiết khấu → NHTM có xu hướng giảm dự trữ và cho vay nhiều hơn (để làm gì?) → số nhân tiền tăng → cung tiền tăng 8
 9. Công cụ kiểm soát cung tiền của NHTW MS = Ho × mm 1. Thay đổi lãi suất chiết khấu  NHTW giảm lãi suất chiết khấu → NHTM có xu hướng giảm dự trữ và cho vay nhiều hơn (để làm gì?) → số nhân tiền tăng → cung tiền tăng 9
 10. Công cụ kiểm soát cung tiền của NHTW  Nghiệp vụ thị trường mở – Ưu điểm: thị trường chủ động, không gây xáo trộn hoạt động NHTM – Nhược điểm: không phát huy tác dụng nếu thị trường mua bán trái phiếu chính phủ không phát triển 10
 11. Công cụ kiểm soát cung tiền của NHTW  Thay đổi dự trữ bắt buộc – Ưu điểm: dễ phát huy tác dụng tức thì tới cung tiền – Nhược điểm: gây xáo trộn hoạt động của NHTM 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản