intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn số 4852/BKHĐT-QLĐT

Chia sẻ: Jiangfengmian Jiangfengmian | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

19
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 4852/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn thực hiện pháp luật về đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung công văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 4852/BKHĐT-QLĐT

  1. BỘ KẾ HOẠCH VÀ  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐẦU TƯ Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­ Số: 4852/BKHĐT­QLĐT Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019 V/v hướng dẫn thực hiện pháp luật về  đấu thầu   Kính gửi: Công ty TNHH MTV An Lạc Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 5767/VPCP­ĐMDN ngày 01/7/2019 của Văn  phòng Chính phủ về việc giải đáp kiến nghị của Công ty TNHH MTV An Lạc. Sau khi nghiên  cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến trả lời Quý Công ty như sau: Theo hướng dẫn tại Mẫu số 02 Phần thứ hai Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn ban hành kèm  theo Thông tư số 01/2015/TT­BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì người đại diện theo pháp  luật của nhà thầu được ủy quyền cho cấp phó, cấp dưới, giám đốc chi nhánh, người đứng đầu  văn phòng đại diện của nhà thầu thực hiện một hoặc một số nội dung công việc trong quá trình  tham dự thầu (trong đó có việc ký kết hợp đồng). Việc sử dụng con dấu trong trường hợp được  ủy quyền có thể là dấu của nhà thầu hoặc dấu của đơn vị mà cá nhân liên quan được ủy quyền.  Người được ủy quyền không được tiếp tục ủy quyền cho người khác. Theo đó, việc người đại diện theo pháp luật của Quý Công ty ủy quyền cho giám đốc chi nhánh  ký hợp đồng và sử dụng con dấu của chi nhánh là không trái với hướng dẫn nêu trên. Tuy nhiên,  trong trường hợp này, chủ thể của hợp đồng vẫn là nhà thầu trúng thầu (Công ty) mà không phải  chi nhánh và nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư về việc thực hiện hợp đồng. Liên  quan đến việc ủy quyền xuất hóa đơn, đề nghị Quý Công ty hỏi Bộ Tài chính. Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở các thông tin được cung cấp tại văn  bản 5767/VPCP­ĐMDN ngày 01/7/2019 của Văn phòng Chính phủ./.   TL. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU  ­ Như trên (226/5B Ấp 6 xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP  HCM); THẦU ­ Văn phòng Chính phủ; ­ Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; ­ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; ­ Lưu: VT, Cục QLĐT (H. ). Nguyễn Đăng Trương  
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2