Cracking part 5

Chia sẻ: Dqwdasdasd Qwdasdasdasd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
45
lượt xem
4
download

Cracking part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

FRESH DIAGNOSE is an utility designed to analyze and benchmark your computer system. It can analyze and benchmark many kinds of hardware, such as CPU performance, hard disk performance, video system information, mainboard information, and many more

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cracking part 5

  1. 0048D95F |. 83CE FF OR ESI,FFFFFFFF ;
  2. User : REA-cRaCkErTeAm Serial : D3-JD5-06FFE94D-6348F8BD Serial : N/A III – End of Tut : - Finished – September 13, 2004 - Thank to my family, Computer_Angel, Zombie_Deathman, Littleboy ... all REA‘s members, HacNho, RongChauA, Deux, Infinity, .... all my friend, and YOU. REVERSE ENGINEERING ASSOCIATION http://www.reaonline.net Reverse Engineering Association SoftWare Homepage : http://www.freshdevices.com Production : Freshdevices Corp. SoftWare : FreshDiagnose 6.70 Copyright by : Copyright © 2001-2004 Freshdevices Corp. All Rights Reserved. Type : Name / Serial Packed : ASPack 2.12 -> Alexey Solodovnikov Language : Borland Delphi 6.0 - 7.0 Crack Tool : OllyDbg 1.09d, PEiD 0.92, kWdsm 10 Unpack : Manual Request : Correct Serial FreshDiagnose 6.70 FRESH DIAGNOSE is an utility designed to analyze and benchmark your computer system. It can analyze and benchmark many kinds of hardware, such as CPU performance, hard disk performance, video system information, mainboard information, and many more! I – Information : - Dùng PEiD kiểm tra biết chương trình bị PACK bằng ASPack 2.12 -> Alexey Solodovnikov . UnPACK và kiểm tra lại biết chương trìnhđược viết bằng Borland Delphi 6.0 - 7.0 - Chạy thử chương trình với User và Fake Serial ta không nhận được thông báo gì . Tuy nhiên trong quá trình tìm kiếm chuỗi ta tìm được thông báo :
  3. 00561F2F > \B8 74215600 MOV EAX,unpack.00562174 ; ASCII "FreshDiagnose has been registered successfully." - Dò ngược lên trên và đặt BreakPoint tại lệnh CALL đầu tiên của FUNCTIONnày : 00561EB2 . E8 1176F0FF CALL unpack.004694C8 ;
  4. 00561DAA |. |8B38 |MOV EDI,DWORD PTR DS:[EAX] 00561DAC |. |FF57 0C |CALL DWORD PTR DS:[EDI+C] ;
  5. User : REA-cRaCkErTeAm Serial : N/A Serial : Personal License : 8X6J5-XC69-BZ63-5NAN Business License : rr2b2b-6t4dk7u6- 3v3r44 III – End of Tut : - Finished – September 15, 2004 - Thank to my family, Computer_Angel, Zombie_Deathman, Littleboy ... all REA‘s members, HacNho, RongChauA, Deux, Infinity, .... all my friend, and YOU. REVERSE ENGINEERING ASSOCIATION http://www.reaonline.net TRANG CRACK-HACK NƯỚC NGOÀI http://www.stoned-crackers.com/ http://www.b4p4k.tk http://www.hackernetwork.de http://www.thenewbiesarea.com http://www.ultraseek.net GROUP & TUTORIAL SITES http://zor.org/zornews Zor's Crack News ...whats going on in scene? http://navig8.to/mp2k MP2k Group http://navig8.to/mp2kforum MP2k Board [Request Board] http://zor.org/tsrhclub TSRh Board [Request Board] http://board.anticrack.de English Board with nice members http://www.exetools.com/forum Board related to reversing tools http://board.win32asmcommunity.net ASM Coding related Board http://www.tnp.redi.tk German Reversing Board http://tsrh.crackz.ws Top Reversing Group http://www.sndteam.da.ru Top Reversing Group http://cracking.accessroot.com New group http://zor.org/krobar a lot of Cracking Tuturials http://cip.myz.info Good tuturials in German http://biw-reversing.cjb.net a lot of good tuturials http://www.reteam.org Reversing Team. Nice tools and tuts
  6.  
Đồng bộ tài khoản