Đà Nẵng Electricity - MSC( http://thisisplc.blogspot.com)

Chia sẻ: Sc< >ript Kiddies | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:4

0
124
lượt xem
31
download

Đà Nẵng Electricity - MSC( http://thisisplc.blogspot.com)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Đà Nẵng Electricity - MSC( http://thisisplc.blogspot.com)

  1.  Electricity supply diagram for System & Air­ Configuration-1 conditioner 220VAC Server MSC Server 9KW MCCB MCCB MCCB -48VDC -260A MCCB for Air_con 2nd FL Air­ Air­ con con UPS Rectifier 320KVA REC REC P/N P/N Air­ Air­ ­48VDC -480vDC 3x24 cell MCCB for con con 2 x 240cell2V- 2V-2400Ah Air_con 300Ah 1rd FL MCCB AVR MDB ATS Fr Da Nang EVN Generator ALT TS ACB MANU S 380-400VAC 22KV /0,4 KV 2
  2.  Electricity supply diagram for System Configuration-2 DA NANG EVN Kwh Capacity : 340KVA (Equip Capa : 400KVA) / (Main Source) Tran Hung Dao, street Fco 24kv-100A Busbar 22kv Oil Transformer Gen Capa : 500KVA 22KV /0,4 KV 400 KVA Kvah 22KV/380-220V MCCB 3 800A GENERATOR AC ROOM INCOMING 6 x MCCB 3 PT F 3 x FUSE 2A 380/110V 100/100 VS V 6 x MC ACB 4P-800A 3P 75A MCCB 4 380V 50/50 DC110V MCB 4P SURCE 3 x CT 4 X 30KVA PROTECTOR -45KA Wh Var 1000A 100/5A CTT BOX MCB 3P ATS 4P 1000A 380V BATT. BKN 2A DC 110V CHARGER F MCCB 4 G MCCB 30/30 V VS 600V 800A MANU TS 4P 380V- 1000A DC 110V BATT 100Ah 30A GENERATOR 500KVA AVR 500KA 12V X 9 Lead Acid 380/220V – 50Hz 380/220V ATS & GEN MCCB MCCB 2 MCCB 2 MCCB 2 MCCB 4 600V 800A 20/30 15/30 20/30 15/30 MCCB 4 MCCB 4 MCCB 4 MCCB 4 MCCB 4 MCCB 4 MCCB 4 MCCB 4 MCCB 4 MCCB 4 MCCB 4 TO ACB TO RMU SPARE SPARE 50/50 60/60 50/50 225/150 800/600 400/400 400/400 400/400 225/300 225/150 50/50 3 X SP 3 X SP 3 X SP 3 X SP 3 X SP 3 X SP SURCE 380V 380V 380V 380V 380V 380V PROTECTOR -45KA DC ZCT ZCT ZCT ZCT ZCT ZCT ZCT ZCT ZCT Panel ● ● ● ● ● ● ● ● ● ELD ZCT SPARE DB-G SPARE SPARE MDB CALL S/V RECTIFIER FEEDER UPS1 UPS-2 CENTER V.A SYS DC MCCBS 3
  3.     2 .  UPS CB configuration 60kva x 2UPS 220v AC U­1 U­11 U­2 U­12 UPS#1 UPS U­3 U­13 UPS­ F2 U­4 U­14 2F MCCB UPS#1 UPS#2 Battery Outcoming MCCB U­5 U­15 350A  2 CB 200A  AC  100A U­6 U­16 U­7 U­17 Incoming U­8 U­18 MCCB  UPS#2 U­9 U­19 MCCB U­10 U­20 350A  ­532v DC 220VAC 20CB­50A   Batt #1 Batt #2 MCCB 200A MCCB 200 A PCs  Battery (2V­150AH) 2x240 cells 2nd Floor AC Input Servers U­10 U­11 U­12 U­1 U­2 U­3 U­4 U­5 U­6 U­7 U­8 U­9 UPS ­ F1 220VAC MCCB 100A 20CB­50A   1F U­13 U­14 U­15 U­16 U­17 U­18 U­19 U­20 U­21 U­22 U­23 U­24 1st Floor PCs AC Input Main Distribution  ACB Panel 7
  4.   3 .  Rectifier AC/DC configuration Ground Floor 315 A 160 A spare L0 L1 INVERTER FUSE FUSE AC- Incoming MCCB-400A L3 160 A 630 A B01 FUSE INVERTER Battery 3 FUSE BUS 2000A 630 A B02 L04 630 A FUSE FUSE MSC & BSC Battery 3 1st Floor B03 L05 630 A FUSE FUSE 630 A CB CB Battery 1 Metro ring 225A 225A DC-MDB 2nd Floor ATS Panel DC Panel DC panel1 Panel3 ­48VDC 2Fusex 630A 2Fusex 630A panel2 ACB  DLPE Rec #1 DLPS Rec #1 SDPDA   Rec #2 Transmission MSC&BSC  1500M 1500 2400 equipment equipment ­52,5VDC 48Fuse 50A 14Fuse 160A Transformer Generator -52,5VDC 1500A , Battery 2V 2400AH 1st Floor 400KVA (3set x 24 cell) Battery 2nd Floor AC Input AC Input 500 KVA 8
Đồng bộ tài khoản