intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đại Số lớp 11 Tiết 04

Chia sẻ: Tran Vu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

730
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1)Về kiến thức: Ôn lại các kiến thức đã học như hàm số chẵn, hàm số lẻ, GTLN & GTNN,tập xác định và đồ thị các hàm số lượng giác. 2)Về kỹ năng nắm vững phương pháp xét tính chẵn, lẻ, tìm tập xác định và các bước vẽ đồ thị 3)Tư duy, thái độ thái độ tích cực trong học tập, có tư duy sáng tạo và biết vận dụng phương pháp đã học để giải các bài tập nâng cao hơn sưu tầm từ internet...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đại Số lớp 11 Tiết 04

  1. Tiết 4 Tên Bài : LUYỆN TẬP A. Mục Tiêu 1)Về kiến thức: Ôn lại các kiến thức đã học như hàm số chẵn, hàm số lẻ, GTLN & GTNN,tập xác định và đồ thị các hàm số lượng giác. 2)Về kỹ năng nắm vững phương pháp xét tính chẵn, lẻ, tìm tập xác định và các bước vẽ đồ thị 3)Tư duy, thái độ thái độ tích cực trong học tập, có tư duy sáng tạo và biết vận dụng phương pháp đã học để giải các bài tập nâng cao hơn B. Chuẩn Bị Của Thầy Và Trò 1)Chuẩn bị của giáo viên: - chuẩn bị giáo án, dụng cụ dạy học 2)Chuẩn bị của học sinh - chuẩn bị bài cũ, dụng cụ học tập C. Phương Pháp Dạy Tạo tình huống có chủ ý, diễn giải dẫn đến kết qủa D. Tiến Trình Bài Dạy Nội dung Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Bai 1: Tìm tập xác định Hoạt động1: hình thành điều kiện để hàm số của các hàm số sau đây : xđ H1 : nêu các điều kiện để a/ phải có 1 + cosx # 0 và ≥ 0 hàm số xác định ? a/ y = ; để ý 1 + cosx # 0 tức là x # (2k + 1)π. b/ y = tan(2x + ); xét thấy 1 – sinx ≥ 0 và ≥ 0 với mọi x H2 : nêu các điều kiện để nên TXĐ là D=R\{(2k + 1)π ,k Є Z} hàm sốy =tanx xác định ?Từ Bài 2 : Xét tính chẵn,lẻ b/ĐS :D = R\{ +k /k Є Z}; đó suy ra điều kiện xđ của a/ y = cos(x-); Hoạt động 2: Vận dụng định nghĩa tính hàm số đã cho ở b/ ? b/ y = tan|x|; chẵn lẻ vào bài toán cụ thể, c/ y = tanx – sin2x; a/Không chẵn, không lẻ b/là hàm số chẵn H3: Nhắc lại định nghĩa Bài 3: Tìm giá trị lớn nhất hàm số chẵn và hàm số lẻ ? c/ là hàm số lẻ và giá trị nhỏ nhất của các gọi 1 h/s lên bảng viết lại . hàm số sau: Hoạt động 3: Ứng dụng GTLN & GTNN a/ y = 2cos(x + ) + 3; của hàm số y = sinx và y = cosx vào bài tập b/ y = 4sin; a/Chú ý rằng : | cos(x + )| ≤ 1. Suy ra giá trị lớn nhất bằng 5, giá trị nhỏ nhất bằng 1 H4: học sinh lên bảng viết Bài 4: Từ đồ thị hàm số b/GTLN của hàm số bằng 4 và GTNN bằng lại GTLN & GTNN của hàm y = sinx (c), hãy suy ra đồ -4. số (sinx và cosx) thị hàm số y = |sinx| (c’) Hoạt động 4: hình thành mối liên hệ giữa đồ thị y = |sinx| (c’) và y = sinx (c). Ta có : sinx, sinx ≥ 0 H5 : y= sinx = 1 h/s lên bảng dùng định -sinx, sinx < 0 nghĩa trị tuyệt đối để khai Do đó: triển |sinx| = ? (c') ≡ (c) khi (c) nằm trên ox (ứng với y ≥ H6: Nhận xét mối liên hệ 0) giữa 2 đồ thị (c) và (c’) (c') đối xứng với (c) qua ox khi (c) nằm (H/S tự vẽ đồ thị dưới sự dưới ox (tương ứng với y < 0). hướng dẫn cử giáo viên)
  2. E. Bổ sung ,rút kinh nghiệm và bài về nhà các bài 4,5 trang 14 ; bài 6 trang 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2