intTypePromotion=1

Đăng ký dự tuyển vào công chức Số hồ sơ TTHC T-VPH-057739-TT Lĩnh vực Công chức, viên chức Nội dung sửa đổi, bổ sung

Chia sẻ: Nguyên Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
132
lượt xem
8
download

Đăng ký dự tuyển vào công chức Số hồ sơ TTHC T-VPH-057739-TT Lĩnh vực Công chức, viên chức Nội dung sửa đổi, bổ sung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thành phần hồ sơ Bổ sung: . Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này; . Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; . Bản sao giấy khai sinh; . Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đăng ký dự tuyển vào công chức Số hồ sơ TTHC T-VPH-057739-TT Lĩnh vực Công chức, viên chức Nội dung sửa đổi, bổ sung

  1. Đăng ký dự tuyển vào công chức - Số hồ sơ TTHC T-VPH-057739-TT Lĩnh vực Công chức, viên chức - - Nội dung sửa đổi, bổ sung 1. Thành phần hồ sơ Bổ sung: . Đơn đăng ký dự tuyển công chức theo mẫu tại phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư này; . Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; . Bản sao giấy khai sinh; . Bản chụp các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; . Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; . Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Thay: . Đơn đăng ký dự tuyển
  2. . Lý lịch rõ ràng . Các văn bằng chứng chỉ phù hợp với ngành dự tuyển (Bản sao) . Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ . Các giấy tờ liên quan khác 2. Phí, lệ phí Bổ sung: Từ 140.000 đ/thí sinh đến 260.000 đ/thí sinh, thay: Từ 60.000đ/thí sinh đến 130.000đ/thí sinh 3. Mẫu đơn, mẫu tờ khai Bổ sung: Đơn đăng ký dự tuyển công chức (Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Thông tư số: 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2007 của Bộ Nội vụ) Thay: Đơn đăng ký dự tuyển công chức ban hành kèm theo Thông tư số: 07/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 Bộ Nội vụ. 4. Căn cứ pháp lý Bổ sung: - Luật cán bộ, công chức năm 2008 - Nghị định số: 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số: 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ Sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ
  3. - CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; - Thông tư số: 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. -Thông tư liên tịch số: 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính - Bộ Nội vụ Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức. Thay: - Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003. - Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP. - Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 hưóng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số17/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ. - Lý do sửa đổi, bổ sung
  4. - Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 26 tháng 02 năm 1998; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 28 tháng 4 năm 2000; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003 hết hiệu lực. - Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP bãi bỏ. - Thông tư số 09/2007/TT-BNV ngày 04/7/2007 hưóng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số17/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ đã hết hiệu lực - Thông tư liên tịch số 101/2003/TTLT-BTC-BNV ngày 29/10/2003 của liên Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự tuyển và nâng ngạch công chức hết hiệu lực.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2