Đề kiểm tra kết thúc Modul- Máy Casstte ( Mã đề TC - LT - 01)

Chia sẻ: Duykhanh Khanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
22
lượt xem
2
download

Đề kiểm tra kết thúc Modul- Máy Casstte ( Mã đề TC - LT - 01)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề kiểm tra kết thúc Modul- Máy Casstte giúp sinh viên có thêm kênh tham khảo tin cậy , chuẩn bị cho kỳ thi kết thúc môn nghề điện tử dân dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra kết thúc Modul- Máy Casstte ( Mã đề TC - LT - 01)

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam       TrƯêng cao ®¼ng nghÒ        §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC MOĐUL NGHỀ: ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG TÊN MOĐUL: MÁY CASSETTE Mà ĐÊ: TC – LT- 01 ̀ Thời gian làm bài: 70 phút (Không tính thời gian chép đề) Câu 1 ( 2điểm) Anh(Chị) hãy vẽ sơ đồ nguyên lý của mạch điều khiển từ xa dùng cặp IC PT2248 và PT2249 Câu 2: ( 4 điểm) Anh(Chị) hãy trình bày nguyên tắc hoạt động của mạch khuếch đại ghi Câu 3 ( 4điểm) Anh(Chị) hãy vẽ hình, phân tích nguyên lý hoạt động của mạch và trình bày tác dụng của mạch ổn tốc (Không được sử dung tai liêu) ̣ ̀ ̣ Hêt́ TP.KTKĐCL TRƯỞNG KHOA TỔ TRƯỞNG BM
  2. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam       TrƯêng cao ®¼ng nghÒ        §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc             ĐAP AN ĐỀ KIỂM TRA KẾT THÚC MODUL ́ ́ NGHỀ: ĐIỆN TỬ DÂN DỤNG TÊN MODUL: MÁY CASSETTE Mà ĐÊ: CĐ – LT- 01 ̀ ̉ Câu 1: (2 điêm) Thang Stt Nôi dung ý chinh ̣ ́ ̉ điêm 1 Mạch khuếch đại phát 1đ 2 Mạch thu hồng ngoại 1đ
  3. ̉ Câu 2: (4 điêm) Nôi dung ý chinh ̣ ́ Thang Stt ̉ điêm 1 - Khi có dòng tín hiệu chạy qua cuộn dây của đầu ghi thì trong lõi từ 1đ xuất hiện dòng từ thông và có thể xác định theo công thức: Φ= - trong đó: k là hệ số tỉ lệ W là số vòng dây trong đầu từ I là dòng điện của tín hiệu âm tần 0,5 đ Rm là tổng trở của đầu ghi - Trong thực tế người ta thường chọn giá trị của R theo biểu thức: R = 2ω.L = 4π.fC.L ( fC là tần số cao trong dải tần số của tín hiệu 0,5 đ âm tần cần ghi ) - Sơ đồ lối ra của bộ khuếch đại ghi: C 1đ R L Bộ KĐ ghi - Công suất cung cấp cho đầu ghi thường rất nhỏ chỉ vào 1 phần của θ ( W ) nên bộ khuếch đại ghi chỉ cần 1-2 phần là đủ, tầng ra của bộ khuếch đại ghi thường được mắc theo sơ đồ emitor chung và được trình bày như sau: 1đ
  4. +Ec Đến bộ tạo siêu âm Rc R LL Cp R1 C CL L Uv Cb R3 R2 ̉ Câu 3: (4 điêm) Nôi dung ý chinh ̣ ́ Thang Stt ̉ điêm 1 - Mạch ổn tốc dùng Transistor được trình bày ở hình sau: 1.0 Rce +Ec A T2 R1 R4 B Dz T1 Rp E M C R3 R2 -Ec D 2 - Nguồn một chiều được cung cấp cho động cơ mắc nối tiếp với 2,5 đ một điện trở mà trị số của nó được điều khiển bởi sự biến thiên của dòng điện tải sao cho khi dòng điện tăng do tải nặng thì trị số của phần tử điều chỉnh phải giảm đi bằng cách đó tốc độ của môtơ được giữ ổn định. Ở trong sơ đồ Transistor T2 như một điện trở động trị số của điện trở RCE giữa C và E của T2 được điều khiển bởi T1, điện trở RCE của T1 phụ thuộc giữa điện áp UCE đặt vào bazơ và emitor của T1 mạch cầu có 4 cạnh AC, CD, DE, EA. Transistor T1 mắc ở đường chéo của mạch cầu khi dòng tải không đổi thì cầu cân bằng, khi dòng thay đổi do tốc độ của môtơ biến thiên cầu mất cân bằng, điện áp giữa UBD thay đổi nhờ có diod ổn
  5. áp Dz ghim điện áp ở trên nó không đổi làm cho điện áp UCD thay đổi sẽ dẫn đến điện áp giữa EC thay đổi làm cho dòng Bazơ của T1 kéo theo dòng colector của T1 thay đổi như vậy điện trở RCE của T1 cũng thay đổi dẫn đến dòng bazơ của T2 thay đổi kéo theo colector của T2 và điện trở RCE của T2 thay đổi bù lại làm điện áp giữa B và D không đổi tốc độ của môtơ ổn định. 3 Tác dụng của mạch ổn tốc 0,5 - Dùng để ổn định tốc độ của mô tơ khi chạy băng TP.KTKĐCL TRƯỞNG KHOA TỔ TRƯỞNG BM
Đồng bộ tài khoản