ĐỀ KIỂM TRA MÔN ÂM NHẠC, HỌC KÌ II, LỚP 6 Đề 1

Chia sẻ: Nguyễn Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
285
lượt xem
47
download

ĐỀ KIỂM TRA MÔN ÂM NHẠC, HỌC KÌ II, LỚP 6 Đề 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra môn âm nhạc, học kì ii, lớp 6 đề 1', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA MÔN ÂM NHẠC, HỌC KÌ II, LỚP 6 Đề 1

  1. ĐỀ KIỂM TRA MÔN ÂM NHẠC, HỌC KÌ II, LỚP 6 Đề 1 (Thời gian làm bài : 45 phút) A. MA TRẬN (BẢNG HAI CHIỀU) Nội dung kiến thức cần đánh giá Cấp độ tư duy cần đánh giá Nhận biết Vận dụng Vận dụng Thông hiểu ở mức độ ở mức độ thấp cao Học hát Câu 1 Câu 8 Câu 9 Nhạc lí Câu 2, 3 Câu 4 Tập đọc nhạc Câu 5 Câu 10 Âm nhạc thường thức Câu 6, 7 Tổng số câu hỏi 5 2 1 2 Tổng số điểm 5 2 1 2 Tỷ lệ 50% 20% 10% 20% B. NỘI DUNG ĐỀ I. Trắc nghiệm khách quan Trả lời những câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn chữ A, B, C hoặc D (mỗi câu chỉ có một đáp án đúng). Câu 1. Câu hát Em bây giờ khôn lớn... có trong bài hát nào? A. Niềm vui của em C. Tia nắng hạt mưa B. Ngày đầu tiên đi học D. Hô-la-hê, Hô-la-hô Câu 2. Dấu nối dùng để làm gì? A. Liên kết trường độ 2 hay nhiều nốt nhạc cùng cao độ. B. Liên kết 2 hay nhiều nốt nhạc khác cao độ. C. Nhắc lại một đoạn nhạc. D. Chỉ sắc thái khác nhau của âm thanh. Câu 3. Dấu luyến dùng để làm gì? A. Liên kết trường độ 2 hai nhiều nốt nhạc cùng cao độ. B. Liên kết 2 hay nhiều nốt nhạc khác cao độ.
  2. C. Nhắc lại một đoạn nhạc. D. Chỉ sắc thái khác nhau của âm thanh. Câu 4. Nhịp cho biết điều gì? A. Mỗi nhịp có 3 phách, mỗi phách bằng một nốt móc đơn. Phách thứ nhất là phách mạnh, hai phách sau là phách nhẹ. B. Mỗi nhịp có 3 phách, mỗi phách bằng một nốt móc kép. C. Mỗi nhịp có 3 phách, mỗi phách bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là phách nhẹ, hai phách sau là phách mạnh. D. Mỗi nhịp có 3 phách, mỗi phách bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, hai phách sau là phách nhẹ. Câu 5. Đây là tiết tấu mở đầu của bài TĐN nào? A. TĐN số 6- Trời đã sáng rồi C. TĐN số 8- Lá thuyền ước mơ B. TĐN số 7- Chơi đu D. TĐN số 9- Ngày đầu tiên đi học Câu 6. Nhạc sĩ Mô-da là người nước nào? A. Nước Nga C. Nước Đức B. Nước Ba Lan D. Nước Áo Câu 7. Ai là tác giả bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng? A. Phạm Tuyên C. Phong Nhã B. Mộng Lân D. Nguyễn Xuân Khoát II. Tự luận Hãy hoàn thành các bài tập sau đây. Câu 8. Chép lời 1 bài hát Niềm vui của em. .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... Câu 9. Hãy viết cảm nhận của em về bài hát Tia nắng hạt mưa (viết dưới 50 chữ). ....................................................................
  3. .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... Câu 10. Trong những ô nhịp mở đầu của bài TĐN số 10 còn 3 nốt nhạc viết sai trường độ. Em hãy sửa lại cho đúng rồi chép tất cả xuống khuông nhạc dưới.
  4. Đáp án 1. Trắc nghiệm khách quan Câu 1. Câu hát Em bây giờ khôn lớn... có trong bài hát nào? B. Ngày đầu tiên đi học Câu 2. Dấu nối dùng để làm gì? A. Liên kết trường độ 2 hay nhiều nốt nhạc cùng cao độ. Câu 3. Dấu luyến dùng để làm gì? B. Liên kết 2 hay nhiều nốt nhạc khác cao độ. Câu 4. Nhịp cho biết điều gì? D. Mỗi nhịp có 3 phách, mỗi phách bằng một nốt đen. Phách thứ nhất là phách mạnh, hai phách sau là phách nhẹ. Câu 5. Đây là tiết tấu mở đầu của bài TĐN nào? B. TĐN số 7- Chơi đu Câu 6. Nhạc sĩ Mô-da là người nước nào? D. Nước Áo Câu 7. Ai là tác giả bài hát Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng? C. Phong Nhã 2. Tự luận Câu 8. Chép lời 1 bài hát Niềm vui của em. Theo SGK Âm nhạc 6, trang 38. Câu 9. Hãy viết cảm nhận của em về bài hát Tia nắng hạt mưa (viết dưới 50 chữ). HS viết nhiều cảm nh ận khác nhau (về nội dung, sắc thái, tình cảm...), GV đánh giá tuỳ theo từng bài. Câu 10. Đáp án đúng là:
  5. Thang điểm 1. Trắc nghiệm khách quan Câu 1. Trả lời đúng được 1 điểm. Câu 2. Trả lời đúng được 1 điểm. Câu 3. Trả lời đúng được 1 điểm. Câu 4. Trả lời đúng được 1 điểm. Câu 5. Trả lời đúng được 1 điểm. Câu 6. Trả lời đúng được 1 điểm. Câu 7. Trả lời đúng được 1 điểm. 2. Tự luận Câu 8. Hoàn thành được 1 điểm. Câu 9. Hoàn thành được 1 điểm. Câu 10. Hoàn thành được 1 điểm. Nhóm biên soạn: Hoàng Long - Hoàng Lân - Lê Anh Tuấn - Lê Minh Châu. Địa chỉ: Phòng Nghệ thuật - Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục. Bộ Giáo dục và Đ ào tạo. Đ T: 0912.206.222
Đồng bộ tài khoản