intTypePromotion=1

Đề ôn tập môn toán - đề 29

Chia sẻ: Nguyễn Văn Hiếu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
52
lượt xem
6
download

Đề ôn tập môn toán - đề 29

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề ôn tập môn toán - đề 29', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề ôn tập môn toán - đề 29

  1. ĐỀ 3 Câu 1: Cho hàm số  y = x − 3(m + 1) x + 3m + 2  (Cm) 4 2 1)Khảo sát hàm số khi m=1 2)Tìm các giá trị của tham số m để (Cm) cắt trục Ox tại 4 điểm phân biệt có  hoành độ lập thành cấp số cộng. Câu 2: Giải hệ phương trình:  2 2 2 x + y .4 x + y = 32  2 ( x + y 2 ) 2 + 4( x 3 + y 3 ) + 4( x 2 + y 2 ) = 13 + 2 x 2 y 2  Câu 3: Cho phương trình sin 3 x + sin 2 x. cos x − m cos 3 x − 3m cos x = 0 (1) 1 1)Giải phương trình khi m= 2  π 2) Định m để phương trình (1) có đúng 1 nghiệm thuộc  0;   4 Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy, cho đừơng tròn (C):  ( x − 1) + ( y − 2) = 4  và điểm  2 2 A(4;­1). Viết  phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C) qua A và viết phương  trình đường thẳng nối các tiếp điểm của các tiếp tuyến trên với (C) Câu 5: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P):  x + y + z − 2 = 0  và điểm  A(1;1;1); B(2;­1;0); C(2;3;­1). Tìm điểm M thuộc mặt phẳng (P) sao cho biểu thức  T = MA2 + MB 2 + MC 2  có giá trị nhỏ nhất. π /2 ∫e = sin x cos 3 xdx Câu 6: Tính tích phân:  I 0 Câu 7: Từ các phần tử của tập A={1,2,3,4,5,6,7,8,9}. Có thể lập được bao nhiêu  số tự nhiên gồm 4 phần tử khác nhau từng đôi một? Hãy tính tổng của các số này Câu 8: Cho hình bình hành ABCD có khoảng cách từ A đến BD bằng a. Trên 2  tia Ax, Cy cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) và cùng chiều, lần lượt lấy hai  điểm M,N. Đặt AM=x, CN=y. Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để hai mặt  phẳng (BDM) và (BDN) vuông góc với nhau là: xy=a2 321 Câu 9: Cho a,b,c là 3 số dương thỏa :  + + = 1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu  abc thức T=a+b+c

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản