intTypePromotion=1

Đề tài ”Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên”

Chia sẻ: Lê Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:100

0
996
lượt xem
170
download

Đề tài ”Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên là một yêu cầu thiết yếu của mỗi trường đại học. Để quản lý đồ án và lưu trữ có hiệu quả thì không đơn giản bởi đòi hỏi kỹ năng của người quản lý. Làm sao để vừa có thể kiểm soát được số lượng đề tài của các khóa, các hệ đào tạo khác nhau vừa có thể lưu trữ nó làm tài liệu cho các bạn sinh viên khóa sau đồng thời phân công giảng viên hướng dẫn đồ án một cách hợp lý. Việc quản lý và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài ”Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên”

 1. Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên LỜI CẢM ƠN Đồ án tốt nghiệp là kết quả của một khóa học và là một thành quả lao động đáng ghi nhận. Để có thể thực hiện và hoàn thành đ ồ án này, chúng em đã nh ận được sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của các thầy, các cô và các b ạn khoa công nghệ thông tin trường đại học Điện Lực. Chúng em xin g ửi l ời c ảm ơn chân thành và sâu sắc tới các thầy cô trong khoa, cảm ơn các th ầy, các cô nh ững người đã tận tình giảng dạy và truyền đạt những kiến th ức c ần thi ết, nh ững kinh nghiệm quý báu cho chúng em trong suốt ba năm h ọc tại trường đại h ọc Điện Lực để chúng em có thể tự tin khi thực hiện đồ án này. Đặc biệt chúng em xin chân thành cảm ơn cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà người đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, động viên và hỗ trợ chúng em trong su ốt quá trình thực hiện đề tài này. Trong thời gian làm đồ án cùng cô, chúng em không những học hỏi được những kiến thức mà còn h ọc h ỏi được kh ả năng làm việc nghiêm túc, độc lập và có trách nhiệm với công việc của mình. Chúng em cũng bày tỏ sự cảm ơn tới anh Đỗ Đức Cường người đã có những đóng góp cho chương trình của chúng em được hoàn thiện hơn. Chúng em xin gửi lời cảm ơn tới cô giáo Nguy ễn Th ị Ngọc Tú đã t ạo đi ều kiện cho chúng em sử dụng dữ liệu từ các khóa sinh viên tốt nghiệp trước để chúng em hoàn thành quy trình kiểm thử cho chương trình được hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn các bạn lớp C7Tin những người bạn đồng hành đã nhiệt tình động viên, ủng hộ, giúp đỡ bọn mình trong suốt th ời gian h ọc t ập cũng nh ư th ời gian thực hiện đồ án này. Cuối cùng, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với cha m ẹ và gia đình những người thân xung quanh đã luôn động viên, khích lệ và t ạo đi ều ki ện tốt nhất cho chúng em trong quá trình học tập. Mặc dù chúng em đã có cố gắng hoàn thiện đồ án trong ph ạm vi và kh ả năng cho phép nhưng chắc chắn không tránh khỏi nh ững thiếu sót. Chúng em kính mong nhận được sự cảm thông và góp ý của quý thầy cô và các bạn. Hà Nội, tháng 6 năm 2011. SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 1
 2. Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Sinh viên thực hiện. Phan Thị Nguyệt. Phạm Thị Thơm. MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU......................................................................................................................................... 17 CHƯƠNG 1................................................................................................................................................ 19 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHOA CNTT- TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC......................................................................................................................................... 19 1.1 MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU ĐẶT RA KHI XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHOA CNTT- TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC............................................................................................................................................ 20 1.1.1 Giới thiệu về khoa CNTT- trường đại học Điện Lực................................................................. 20 Cơ sở vật chất.........................................................................................................................................................21 1.1.2 Cơ cấu tổ chức.......................................................................................................................... 21 BẢNG 1.1 DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM........................................... 22 BẢNG 1.2 DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN.............................................................................................................................................................. 22 1.2 KHẢO SÁT QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHOA CNTT- TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC....................23 1.2.1 Quy trình nghiệp vụ đang được sử dụng ở khoa CNTT- Trường Đại h ọc Đi ện L ực .................23 Quy trình quản lý các thông tin đồ án.....................................................................................................................23 Quy trình quản lý sinh viên làm đồ án....................................................................................................................23 Quy trình quản lý giảng viên hướng dẫn và giảng viên phản biện đề tài.............................................................24 Hội đồng bảo vệ .....................................................................................................................................................24 1.2.2 Những khó khăn và thuận lợi trong quá trình Qu ản lý Đồ án t ốt nghiệp sinh viên t ại khoa CNTT- Trường Đại học Điện Lực....................................................................................................... 24 1.3 BÀI TOÁN QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHOA CNTT- TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC................................... 24 Lưu trữ thông tin đồ án tốt nghiệp...................................................................................................... 25 Thao tác trên dữ liệu toàn văn............................................................................................................ 25 Đối tượng người sử dụng................................................................................................................... 26 1.4 NHỮNG ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA PHẦN MỀM...................................................................................................... 26 1.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1.............................................................................................................................. 26 CHƯƠNG 2:TÌM HIỂU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH SỬ DỤNG.................................................................... 27 2.1 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL SERVER 2008........................................................................................ 27 2.2 LINQ................................................................................................................................................. 28 HÌNH 2.1TÌM HIỂU LINQ............................................................................................................................ 29 2.3 NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ASP.NET MVC........................................................................................ 29 2.4 ADO.NET ENTITY FRAMEWORK............................................................................................................... 30 SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 2
 3. Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên CHƯƠNG 3................................................................................................................................................ 32 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN ............................. 32 3.1. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH BÀI TOÁN QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN............................................................ 32 3.1.1 Khảo sát.................................................................................................................................... 32 3.1.2 Phân tích bài toán...................................................................................................................... 33 3.2 ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG...................................................................................................................... 34 3.2.1 Yêu cầu về chức năng của hệ thống....................................................................................... 34 3.3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.............................................................................................................................. 39 3.3.1 Mô hình Use Case mức cao...................................................................................................... 39 3.3.1.1 Biểu đồ Use Case.......................................................................................................................................39 HÌNH 3.2 MÔ HÌNH USE CASE MỨC TỔNG QUÁT................................................................................. 40 3.3.1.2 Mô tả khái quát các hệ con.........................................................................................................................40 3.3.2 Phân tích các mô hình Use Case chi tiết................................................................................... 41 3.3.2.1 Use Case “Đăng nhập”........................................................................................................... 41 HÌNH 3.3 BIỂU ĐỒ USE CASE “ĐĂNG NHẬP”...................................................................................... 41 BẢNG 3.1 MÔ TẢ USE CASE “ĐĂNG NHẬP”......................................................................................... 42 HÌNH 3.4 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG THỰC THI USE CASE “ĐĂNG NHẬP”.............................................. 42 HÌNH 3.5 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “ĐĂNG NHẬP”................................................... 43 3.3.2.2 Use Case “Đăng ký”....................................................................................................................................43 HÌNH 3.6 BIỂU ĐỒ USE CASE “ĐĂNG KÝ”............................................................................................ 43 BẢNG 3.2 MÔ TẢ USE CASE “ĐĂNG KÝ”.............................................................................................. 43 HÌNH 3.7 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG THỰC THI USE CASE “ĐĂNG KÝ”................................................... 44 HÌNH 3.8 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “ĐĂNG KÝ”....................................................... 44 3.3.2.3 Gói Use Case “Quản lý đồ án tốt nghiệp”..................................................................................................45 HÌNH 3.9 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI “QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP”................................................. 45 HÌNH 3.10 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI “QUẢN LÝ ĐỀ TÀI”..................................................................... 45 BẢNG 3.3 MÔ TẢ USE CASE “THÊM ĐỀ TÀI”....................................................................................... 46 HÌNH 3.11 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “THÊM ĐỀ TÀI”................................................ 47 BẢNG 3.4 MÔ TẢ USE CASE “SỬA ĐỀ TÀI”.......................................................................................... 47 HÌNH 3.12 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “SỬA ĐỀ TÀI”.................................................. 48 BẢNG 3.5 MÔ TẢ USE CASE “XÓA ĐỀ TÀI”.......................................................................................... 48 HÌNH 3.13 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “XÓA ĐỀ TÀI”.................................................. 49 HÌNH 3.14 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG THỰC THI GÓI USE CASE CON “QUẢN LÝ ĐỀ TÀI”................... 50 BẢNG 3.6 MÔ TẢ USE CASE “UPLOAD ĐỀ TÀI”................................................................................... 51 HÌNH 3.15 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “UPLOAD ĐỀ TÀI”........................................... 52 BẢNG 3.7 MÔ TẢ USE CASE “DOWNLOAD ĐỒ ÁN”............................................................................ 53 SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 3
 4. Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên HÌNH 3.16 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “DOWNLOAD ĐỀ TÀI”..................................... 53 BẢNG 3.8 MÔ TẢ USE CASE “THỐNG KÊ ĐIỂM ĐỒ ÁN”..................................................................... 54 HÌNH 3.17 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG THỰC THI USE CASE “THỐNG KÊ ĐIỂM ĐỒ ÁN”........................ 55 HÌNH 3.18 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “THỐNG KÊ ĐIỂM ĐỒ ÁN”............................. 55 3.3.2.4 Gói Use Case “Quản lý giảng viên”............................................................................................................55 HÌNH 3.19 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI“QUẢN LÝ GIẢNG VIÊN”.............................................................. 55 HÌNH 3.20 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI“QUẢN LÝ THÔNG TIN GIẢNG VIÊN”......................................... 56 HÌNH 3.21 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI GÓI USE CASE CON “QUẢN LÝ THÔNG TIN GI ẢNG VIÊN”......................................................................................................................................................... 57 HÌNH 3.22 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI GÓI USE CASE “QUẢN LÝ THÔNG TIN GI ẢNG VIÊN” ....58 3.3.2.5 Gói Use Case “Tìm kiếm”............................................................................................................................58 HÌNH 3.23 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI “TÌM KIẾM”................................................................................... 59 BẢNG 3.10 MÔ TẢ USE CASE “TÌM KIẾM”............................................................................................ 60 HÌNH 3.24 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG THỰC THI GÓI USE CASE “TÌM KIẾM”.......................................... 60 HÌNH 3.25 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI GÓI USE CASE “TÌM KIẾM”............................................... 61 3.3.2.6 Gói Use Case “Xem thông tin”...................................................................................................................61 HÌNH 3.26 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI “XEM THÔNG TIN”...................................................................... 61 BẢNG 3.11 MÔ TẢ USE CASE “XEM THÔNG TIN”................................................................................ 62 HÌNH 3.27 BIỂU ĐỒ HÀNH ĐỘNG THỰC THI GÓI USE CASE “XEM THÔNG TIN”.............................. 63 3.4. THIẾT KẾ HỆ THỐNG................................................................................................................................ 63 3.4.1 Thiết kế hệ thống “ Quản lý và tìm kiếm đồ án”........................................................................ 63 HÌNH 3.28 MÔ HÌNH LỚP THIẾT KẾ GÓI USE CASE “ QUẢN LÝ VÀ TÌM KIẾM ĐỒ ÁN”....................64 3.4.2 Thiết kế hệ thống “ Quản lý và tìm kiếm giảng viên”................................................................ 64 3.4.3 Biểu đồ thiết kế các lớp thực thể.............................................................................................. 65 Dựa vào hai mô hình thiết kế lớp của các gói Use Case như Quản lý và tìm kiếm đồ án, Quản lý và tìm kiếm giảng viên ..v.v ta đưa ra mô hình lớp các thực thể như sau:...............................................................................65 HÌNH 3.30 MÔ HÌNH LỚP THIẾT KẾ GÓI USE CASE “ QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHI ỆP SINH VIÊN” . 66 3.4.4 Biểu đồ quan hệ giữa các thực thể........................................................................................... 66 HÌNH 3.31 MÔ HÌNH QUAN HỆ GIỮA THỰC THỂ................................................................................... 67 3.4.5 Thiết kế cơ sở sữ liệu................................................................................................................ 67 3.4.5.1 Bảng DeTai: Quản lý chi tiết các thông tin của đề tài...............................................................................67 STT...........................................................................................................................................................................67 Tên trường...............................................................................................................................................................67 Kiểu dữ liệu..............................................................................................................................................................67 Mô tả........................................................................................................................................................................67 1................................................................................................................................................................................67 IDDeTai....................................................................................................................................................................67 int..............................................................................................................................................................................67 SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 4
 5. Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Khóa chính...............................................................................................................................................................67 2................................................................................................................................................................................67 TenDeTai.................................................................................................................................................................67 Nvarchar(50)............................................................................................................................................................67 Tên đề tài.................................................................................................................................................................67 3................................................................................................................................................................................67 ChuDeID..................................................................................................................................................................67 int..............................................................................................................................................................................67 Liên kết với bảng ChuDe.........................................................................................................................................67 4................................................................................................................................................................................67 SoSVThamGia ........................................................................................................................................................67 int..............................................................................................................................................................................67 Số sinh viên tham gia..............................................................................................................................................67 5................................................................................................................................................................................67 BanMemDoAn..........................................................................................................................................................67 Nvarchar(50)............................................................................................................................................................67 Bản mềm của đồ án................................................................................................................................................67 6................................................................................................................................................................................67 SourceCode.............................................................................................................................................................67 Nvarchar(50)............................................................................................................................................................67 SourceCode đồ án...................................................................................................................................................67 7................................................................................................................................................................................67 Nam..........................................................................................................................................................................67 int..............................................................................................................................................................................67 Năm thực hiện đồ án...............................................................................................................................................67 8................................................................................................................................................................................67 NhanXetChung .......................................................................................................................................................67 Nvarchar(50)............................................................................................................................................................67 Nhận xét chung........................................................................................................................................................67 9................................................................................................................................................................................67 HoiDongID................................................................................................................................................................67 int..............................................................................................................................................................................67 Liên kết với bảng hội đồng.....................................................................................................................................67 BẢNG 3.12 BẢNG ĐỀ TÀI........................................................................................................................ 67 3.4.5.2 Bảng ChuDe: Lưu thông tin các chủ đề của đề tài...................................................................................67 BẢNG 3.13 BẢNG CHỦ ĐỀ...................................................................................................................... 68 3.4.5.3 Bảng HuongDan: Lưu các thông tin và đánh giá của giảng viên hướng dẫn đề tài.................................68 BẢNG 3.14 BẢNG HƯỚNG DẪN............................................................................................................. 68 3.4.5.4 Bảng PhanBien: Lưu các thông tin và đánh giá của giảng viên phản biện đề tài....................................68 BẢNG 3.15 BẢNG PHẢN BIỆN................................................................................................................ 69 3.4.5.5 Bảng HoiDong: Lưu các thông tin và đánh giá của hội đồng chấm đề tài đó..........................................69 BẢNG 3.16 BẢNG HỘI ĐỒNG.................................................................................................................. 69 STT...........................................................................................................................................................................70 Tên trường...............................................................................................................................................................70 Kiểu dữ liệu..............................................................................................................................................................70 Mô tả........................................................................................................................................................................70 1................................................................................................................................................................................70 IDGiangVien.............................................................................................................................................................70 SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 5
 6. Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên int..............................................................................................................................................................................70 Khóa chính...............................................................................................................................................................70 2................................................................................................................................................................................70 TenGiangVien..........................................................................................................................................................70 Nvarchar(50)............................................................................................................................................................70 Tên giảng viên.........................................................................................................................................................70 3................................................................................................................................................................................70 GioiTinh....................................................................................................................................................................70 Nvarchar(50)............................................................................................................................................................70 Giới tính....................................................................................................................................................................70 4................................................................................................................................................................................70 NamSinh ................................................................................................................................................................70 Datetime...................................................................................................................................................................70 Năm sinh..................................................................................................................................................................70 5................................................................................................................................................................................70 Email........................................................................................................................................................................70 Nvarchar(50)............................................................................................................................................................70 Email của giảng viên...............................................................................................................................................70 6................................................................................................................................................................................70 SoDT........................................................................................................................................................................70 int..............................................................................................................................................................................70 Số điện thoại...........................................................................................................................................................70 7................................................................................................................................................................................70 DiaChi.......................................................................................................................................................................70 Nvarchar(50)............................................................................................................................................................70 Địa chỉ của giảng viên.............................................................................................................................................70 8................................................................................................................................................................................70 DonViID....................................................................................................................................................................70 int..............................................................................................................................................................................70 Liên kết với bảng DonVi..........................................................................................................................................70 9................................................................................................................................................................................70 KhoaID.....................................................................................................................................................................70 int..............................................................................................................................................................................70 Liên kết với bảng Khoa...........................................................................................................................................70 10..............................................................................................................................................................................70 HocVi........................................................................................................................................................................70 Nvarchar(50)............................................................................................................................................................70 Học vị của giảng viên..............................................................................................................................................70 11..............................................................................................................................................................................70 ChucVu.....................................................................................................................................................................70 Nvarchar(50)............................................................................................................................................................70 Chức vụ của giảng viên..........................................................................................................................................70 BẢNG 3.17 BẢNG GIẢNG VIÊN............................................................................................................... 70 BẢNG 3.18 BẢNG ĐƠN VỊ....................................................................................................................... 70 BẢNG 3.19 BẢNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU.............................................................................................. 71 BẢNG 3.20 BẢNG THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU........................................................................................ 71 BẢNG 3.21 BẢNG KHOA.......................................................................................................................... 72 STT...........................................................................................................................................................................72 Tên trường...............................................................................................................................................................72 Kiểu dữ liệu..............................................................................................................................................................72 SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 6
 7. Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Mô tả........................................................................................................................................................................72 1................................................................................................................................................................................72 IDSinhVien...............................................................................................................................................................72 int..............................................................................................................................................................................72 Khóa chính...............................................................................................................................................................72 2................................................................................................................................................................................72 TenSinhVien.............................................................................................................................................................72 Nvarchar(50)............................................................................................................................................................72 Tên sinh viên............................................................................................................................................................72 3................................................................................................................................................................................72 GioiTinh....................................................................................................................................................................72 Nvarchar(50)............................................................................................................................................................72 Giới tính....................................................................................................................................................................72 4................................................................................................................................................................................72 NamSinh ................................................................................................................................................................72 Datetime...................................................................................................................................................................72 Năm sinh..................................................................................................................................................................72 5................................................................................................................................................................................72 QueQuan..................................................................................................................................................................72 Nvarchar(50)............................................................................................................................................................72 Quê quán của sinh viên...........................................................................................................................................72 6................................................................................................................................................................................72 HoKhauThuongTru..................................................................................................................................................72 Nvarchar(50)............................................................................................................................................................72 Hộ khẩu thường trú.................................................................................................................................................72 7................................................................................................................................................................................72 Email........................................................................................................................................................................72 Nvarchar(50)............................................................................................................................................................72 Email của sinh viên..................................................................................................................................................72 8................................................................................................................................................................................72 SoDT........................................................................................................................................................................72 int..............................................................................................................................................................................72 Số điện thoại...........................................................................................................................................................72 9................................................................................................................................................................................72 LopID........................................................................................................................................................................72 int..............................................................................................................................................................................72 Liên kết với bảng Lop..............................................................................................................................................72 10..............................................................................................................................................................................72 DeTaiID....................................................................................................................................................................72 int..............................................................................................................................................................................72 Liên kết với bảng DeTai..........................................................................................................................................72 BẢNG 3.22 BẢNG SINH VIÊN.................................................................................................................. 72 STT...........................................................................................................................................................................73 Tên trường...............................................................................................................................................................73 Kiểu dữ liệu..............................................................................................................................................................73 Mô tả........................................................................................................................................................................73 1................................................................................................................................................................................73 IDLop........................................................................................................................................................................73 int..............................................................................................................................................................................73 Khóa chính...............................................................................................................................................................73 2................................................................................................................................................................................73 TenLop.....................................................................................................................................................................73 SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 7
 8. Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Nvarchar(50)............................................................................................................................................................73 Tên lớp.....................................................................................................................................................................73 3................................................................................................................................................................................73 SoSinhVien .............................................................................................................................................................73 int..............................................................................................................................................................................73 Số sinh viên.............................................................................................................................................................73 4................................................................................................................................................................................73 KhoaID.....................................................................................................................................................................73 int..............................................................................................................................................................................73 Liên kết với bảng Khoa...........................................................................................................................................73 5................................................................................................................................................................................73 HeDaoTaoID............................................................................................................................................................73 int..............................................................................................................................................................................73 Liên kết với bảng HeDaoTao..................................................................................................................................73 6................................................................................................................................................................................73 BacDaoTaoID...........................................................................................................................................................73 int..............................................................................................................................................................................73 Liên kết với bảng BacDaoTao.................................................................................................................................73 7................................................................................................................................................................................73 DiaDiemHocID.........................................................................................................................................................73 int..............................................................................................................................................................................73 Liên kết với bảng DiaDiemHoc...............................................................................................................................73 8................................................................................................................................................................................73 KhoaDaoTaoID........................................................................................................................................................73 int..............................................................................................................................................................................73 Liên kết với bảng KhoaDaoTao..............................................................................................................................73 BẢNG 3.23 BẢNG LỚP............................................................................................................................ 73 BẢNG 3.24 BẢNG BẬC ĐÀO TẠO........................................................................................................... 73 BẢNG 3.25 BẢNG HỆ ĐÀO TẠO............................................................................................................. 74 BẢNG 3.26 BẢNG KHÓA ĐÀO TẠO........................................................................................................ 74 BẢNG 3.27 BẢNG ĐỊA ĐIỂM HỌC........................................................................................................... 74 3.5 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3:............................................................................................................................. 75 CHƯƠNG 4: LẬP TRÌNH XÂY DỰNG VÀ MÔ TẢ HỆ THỐNG............................................................... 76 4.1 LẬP TRÌNH XÂY DỰNG ỨNG DỤNG................................................................................................................ 76 4.2 MÔ TẢ HỆ THỐNG................................................................................................................................... 76 4.2.1 Một số giao diện tiêu biểu và giải thích ho ạt đ ộng................................................................... 76 4.2.1.1 Giao diện trang chủ cho người dùng..........................................................................................................77 HÌNH 4.1 GIAO DIỆN TRANG CHỦ WEBSITE......................................................................................... 77 HÌNH 4.2 GIAO DIỆN KẾT QUẢ TÌM KIẾM ĐỀ TÀI.................................................................................. 78 HÌNH 4.3 GIAO DIỆN DOWN LOAD ĐỒ ÁN............................................................................................. 78 HÌNH 4.4 GIAO DIỆN KẾT QUẢ TÌM KIẾM ĐỀ TÀI THEO CHỦ ĐỀ........................................................ 79 HÌNH 4.5 GIAO DIỆN KẾT QUẢ TÌM KIẾM GIẢNG VIÊN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU....................... 80 HÌNH 4.6 GIAO DIỆN XEM CHI TIẾT GIẢNG VIÊN.................................................................................. 80 HÌNH 4.7 GIAO DIỆN KẾT QUẢ TÌM KIẾM GIẢNG VIÊN HƯỚNG D ẪN................................................. 81 SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 8
 9. Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên HÌNH 4.8 GIAO DIỆN KẾT QUẢ TÌM KIẾM SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN THEO LỚP ....................... 81 4.2.1.2 Giao diện trang quản trị cho người quản lý................................................................................................82 HÌNH 4.9 GIAO DIỆN TRANG QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.............................................................. 82 HÌNH 4.10 GIAO DIỆN THÊM MỚI ĐỀ TÀI............................................................................................... 83 HÌNH 4.11 GIAO DIỆN XÓA ĐỀ TÀI.......................................................................................................... 84 HÌNH 4.12 GIAO DIỆN QUẢN LÝ ĐỀ TÀI THEO CHỦ ĐỀ....................................................................... 84 HÌNH 4.13 GIAO DIỆN THỐNG KÊ ĐIỂM ĐỒ ÁN THEO LỚP................................................................. 85 HÌNH 4.14 GIAO DIỆN XUẤT ĐIỂM ĐỒ ÁN THEO LỚP.......................................................................... 85 HÌNH 4.15 GIAO DIỆN QUẢN LÝ GIẢNG VIÊN........................................................................................ 86 HÌNH 4.16 GIAO DIỆN SỬA THÔNG TIN GIẢNG VIÊN........................................................................... 87 HÌNH 4.17 GIAO DIỆN TÌM THÔNG TIN GIẢNG VIÊN THEO TÊN.......................................................... 87 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI................................................................................ 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................................................. 90 LIỆT KÊ CHỮ VIẾT TẮT CNTT Công nghệ thông tin CSDL Cơ sở dữ liệu MVC Model- View- Controller LINQ Language – Integrated Query SQL Structured Query Language STT Số thứ tự UML Unified Modeling Language SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 9
 10. Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên DANH MỤC CÁC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU......................................................................................................................................... 17 CHƯƠNG 1................................................................................................................................................ 19 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHOA CNTT- TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC......................................................................................................................................... 19 BẢNG 1.1 DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM........................................... 22 BẢNG 1.2 DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN.............................................................................................................................................................. 22 CHƯƠNG 2:TÌM HIỂU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH SỬ DỤNG.................................................................... 27 HÌNH 2.1TÌM HIỂU LINQ............................................................................................................................ 29 CHƯƠNG 3................................................................................................................................................ 32 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN ............................. 32 HÌNH 3.2 MÔ HÌNH USE CASE MỨC TỔNG QUÁT................................................................................. 40 SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 10
 11. Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên HÌNH 3.3 BIỂU ĐỒ USE CASE “ĐĂNG NHẬP”...................................................................................... 41 BẢNG 3.1 MÔ TẢ USE CASE “ĐĂNG NHẬP”......................................................................................... 42 HÌNH 3.4 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG THỰC THI USE CASE “ĐĂNG NHẬP”.............................................. 42 HÌNH 3.5 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “ĐĂNG NHẬP”................................................... 43 HÌNH 3.6 BIỂU ĐỒ USE CASE “ĐĂNG KÝ”............................................................................................ 43 BẢNG 3.2 MÔ TẢ USE CASE “ĐĂNG KÝ”.............................................................................................. 43 HÌNH 3.7 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG THỰC THI USE CASE “ĐĂNG KÝ”................................................... 44 HÌNH 3.8 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “ĐĂNG KÝ”....................................................... 44 HÌNH 3.9 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI “QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP”................................................. 45 HÌNH 3.10 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI “QUẢN LÝ ĐỀ TÀI”..................................................................... 45 BẢNG 3.3 MÔ TẢ USE CASE “THÊM ĐỀ TÀI”....................................................................................... 46 HÌNH 3.11 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “THÊM ĐỀ TÀI”................................................ 47 BẢNG 3.4 MÔ TẢ USE CASE “SỬA ĐỀ TÀI”.......................................................................................... 47 HÌNH 3.12 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “SỬA ĐỀ TÀI”.................................................. 48 BẢNG 3.5 MÔ TẢ USE CASE “XÓA ĐỀ TÀI”.......................................................................................... 48 HÌNH 3.13 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “XÓA ĐỀ TÀI”.................................................. 49 HÌNH 3.14 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG THỰC THI GÓI USE CASE CON “QUẢN LÝ ĐỀ TÀI”................... 50 BẢNG 3.6 MÔ TẢ USE CASE “UPLOAD ĐỀ TÀI”................................................................................... 51 HÌNH 3.15 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “UPLOAD ĐỀ TÀI”........................................... 52 BẢNG 3.7 MÔ TẢ USE CASE “DOWNLOAD ĐỒ ÁN”............................................................................ 53 HÌNH 3.16 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “DOWNLOAD ĐỀ TÀI”..................................... 53 BẢNG 3.8 MÔ TẢ USE CASE “THỐNG KÊ ĐIỂM ĐỒ ÁN”..................................................................... 54 HÌNH 3.17 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG THỰC THI USE CASE “THỐNG KÊ ĐIỂM ĐỒ ÁN”........................ 55 HÌNH 3.18 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “THỐNG KÊ ĐIỂM ĐỒ ÁN”............................. 55 HÌNH 3.19 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI“QUẢN LÝ GIẢNG VIÊN”.............................................................. 55 HÌNH 3.20 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI“QUẢN LÝ THÔNG TIN GIẢNG VIÊN”......................................... 56 HÌNH 3.21 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI GÓI USE CASE CON “QUẢN LÝ THÔNG TIN GI ẢNG VIÊN”......................................................................................................................................................... 57 HÌNH 3.22 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI GÓI USE CASE “QUẢN LÝ THÔNG TIN GI ẢNG VIÊN” ....58 HÌNH 3.23 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI “TÌM KIẾM”................................................................................... 59 BẢNG 3.10 MÔ TẢ USE CASE “TÌM KIẾM”............................................................................................ 60 HÌNH 3.24 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG THỰC THI GÓI USE CASE “TÌM KIẾM”.......................................... 60 HÌNH 3.25 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI GÓI USE CASE “TÌM KIẾM”............................................... 61 SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 11
 12. Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên HÌNH 3.26 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI “XEM THÔNG TIN”...................................................................... 61 BẢNG 3.11 MÔ TẢ USE CASE “XEM THÔNG TIN”................................................................................ 62 HÌNH 3.27 BIỂU ĐỒ HÀNH ĐỘNG THỰC THI GÓI USE CASE “XEM THÔNG TIN”.............................. 63 HÌNH 3.28 MÔ HÌNH LỚP THIẾT KẾ GÓI USE CASE “ QUẢN LÝ VÀ TÌM KIẾM ĐỒ ÁN”....................64 HÌNH 3.30 MÔ HÌNH LỚP THIẾT KẾ GÓI USE CASE “ QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHI ỆP SINH VIÊN” . 66 HÌNH 3.31 MÔ HÌNH QUAN HỆ GIỮA THỰC THỂ................................................................................... 67 BẢNG 3.12 BẢNG ĐỀ TÀI........................................................................................................................ 67 BẢNG 3.13 BẢNG CHỦ ĐỀ...................................................................................................................... 68 BẢNG 3.14 BẢNG HƯỚNG DẪN............................................................................................................. 68 BẢNG 3.15 BẢNG PHẢN BIỆN................................................................................................................ 69 BẢNG 3.16 BẢNG HỘI ĐỒNG.................................................................................................................. 69 BẢNG 3.17 BẢNG GIẢNG VIÊN............................................................................................................... 70 BẢNG 3.18 BẢNG ĐƠN VỊ....................................................................................................................... 70 BẢNG 3.19 BẢNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU.............................................................................................. 71 BẢNG 3.20 BẢNG THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU........................................................................................ 71 BẢNG 3.21 BẢNG KHOA.......................................................................................................................... 72 BẢNG 3.22 BẢNG SINH VIÊN.................................................................................................................. 72 BẢNG 3.23 BẢNG LỚP............................................................................................................................ 73 BẢNG 3.24 BẢNG BẬC ĐÀO TẠO........................................................................................................... 73 BẢNG 3.25 BẢNG HỆ ĐÀO TẠO............................................................................................................. 74 BẢNG 3.26 BẢNG KHÓA ĐÀO TẠO........................................................................................................ 74 BẢNG 3.27 BẢNG ĐỊA ĐIỂM HỌC........................................................................................................... 74 CHƯƠNG 4: LẬP TRÌNH XÂY DỰNG VÀ MÔ TẢ HỆ THỐNG............................................................... 76 HÌNH 4.1 GIAO DIỆN TRANG CHỦ WEBSITE......................................................................................... 77 HÌNH 4.2 GIAO DIỆN KẾT QUẢ TÌM KIẾM ĐỀ TÀI.................................................................................. 78 HÌNH 4.3 GIAO DIỆN DOWN LOAD ĐỒ ÁN............................................................................................. 78 HÌNH 4.4 GIAO DIỆN KẾT QUẢ TÌM KIẾM ĐỀ TÀI THEO CHỦ ĐỀ........................................................ 79 HÌNH 4.5 GIAO DIỆN KẾT QUẢ TÌM KIẾM GIẢNG VIÊN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU....................... 80 HÌNH 4.6 GIAO DIỆN XEM CHI TIẾT GIẢNG VIÊN.................................................................................. 80 HÌNH 4.7 GIAO DIỆN KẾT QUẢ TÌM KIẾM GIẢNG VIÊN HƯỚNG D ẪN................................................. 81 HÌNH 4.8 GIAO DIỆN KẾT QUẢ TÌM KIẾM SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN THEO LỚP ....................... 81 HÌNH 4.9 GIAO DIỆN TRANG QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.............................................................. 82 SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 12
 13. Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên HÌNH 4.10 GIAO DIỆN THÊM MỚI ĐỀ TÀI............................................................................................... 83 HÌNH 4.11 GIAO DIỆN XÓA ĐỀ TÀI.......................................................................................................... 84 HÌNH 4.12 GIAO DIỆN QUẢN LÝ ĐỀ TÀI THEO CHỦ ĐỀ....................................................................... 84 HÌNH 4.13 GIAO DIỆN THỐNG KÊ ĐIỂM ĐỒ ÁN THEO LỚP................................................................. 85 HÌNH 4.14 GIAO DIỆN XUẤT ĐIỂM ĐỒ ÁN THEO LỚP.......................................................................... 85 HÌNH 4.15 GIAO DIỆN QUẢN LÝ GIẢNG VIÊN........................................................................................ 86 HÌNH 4.16 GIAO DIỆN SỬA THÔNG TIN GIẢNG VIÊN........................................................................... 87 HÌNH 4.17 GIAO DIỆN TÌM THÔNG TIN GIẢNG VIÊN THEO TÊN.......................................................... 87 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI................................................................................ 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................................................. 90 DANH MỤC CÁC BẢNG PHẦN MỞ ĐẦU......................................................................................................................................... 17 CHƯƠNG 1................................................................................................................................................ 19 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHOA CNTT- TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC......................................................................................................................................... 19 BẢNG 1.1 DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM........................................... 22 BẢNG 1.2 DANH SÁCH GIẢNG VIÊN BỘ MÔN KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ CÁC HỆ THỐNG THÔNG TIN.............................................................................................................................................................. 22 CHƯƠNG 2:TÌM HIỂU NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH SỬ DỤNG.................................................................... 27 HÌNH 2.1TÌM HIỂU LINQ............................................................................................................................ 29 CHƯƠNG 3................................................................................................................................................ 32 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN ............................. 32 SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 13
 14. Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên HÌNH 3.2 MÔ HÌNH USE CASE MỨC TỔNG QUÁT................................................................................. 40 HÌNH 3.3 BIỂU ĐỒ USE CASE “ĐĂNG NHẬP”...................................................................................... 41 BẢNG 3.1 MÔ TẢ USE CASE “ĐĂNG NHẬP”......................................................................................... 42 HÌNH 3.4 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG THỰC THI USE CASE “ĐĂNG NHẬP”.............................................. 42 HÌNH 3.5 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “ĐĂNG NHẬP”................................................... 43 HÌNH 3.6 BIỂU ĐỒ USE CASE “ĐĂNG KÝ”............................................................................................ 43 BẢNG 3.2 MÔ TẢ USE CASE “ĐĂNG KÝ”.............................................................................................. 43 HÌNH 3.7 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG THỰC THI USE CASE “ĐĂNG KÝ”................................................... 44 HÌNH 3.8 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “ĐĂNG KÝ”....................................................... 44 HÌNH 3.9 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI “QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP”................................................. 45 HÌNH 3.10 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI “QUẢN LÝ ĐỀ TÀI”..................................................................... 45 BẢNG 3.3 MÔ TẢ USE CASE “THÊM ĐỀ TÀI”....................................................................................... 46 HÌNH 3.11 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “THÊM ĐỀ TÀI”................................................ 47 BẢNG 3.4 MÔ TẢ USE CASE “SỬA ĐỀ TÀI”.......................................................................................... 47 HÌNH 3.12 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “SỬA ĐỀ TÀI”.................................................. 48 BẢNG 3.5 MÔ TẢ USE CASE “XÓA ĐỀ TÀI”.......................................................................................... 48 HÌNH 3.13 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “XÓA ĐỀ TÀI”.................................................. 49 HÌNH 3.14 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG THỰC THI GÓI USE CASE CON “QUẢN LÝ ĐỀ TÀI”................... 50 BẢNG 3.6 MÔ TẢ USE CASE “UPLOAD ĐỀ TÀI”................................................................................... 51 HÌNH 3.15 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “UPLOAD ĐỀ TÀI”........................................... 52 BẢNG 3.7 MÔ TẢ USE CASE “DOWNLOAD ĐỒ ÁN”............................................................................ 53 HÌNH 3.16 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “DOWNLOAD ĐỀ TÀI”..................................... 53 BẢNG 3.8 MÔ TẢ USE CASE “THỐNG KÊ ĐIỂM ĐỒ ÁN”..................................................................... 54 HÌNH 3.17 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG THỰC THI USE CASE “THỐNG KÊ ĐIỂM ĐỒ ÁN”........................ 55 HÌNH 3.18 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI USE CASE “THỐNG KÊ ĐIỂM ĐỒ ÁN”............................. 55 HÌNH 3.19 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI“QUẢN LÝ GIẢNG VIÊN”.............................................................. 55 HÌNH 3.20 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI“QUẢN LÝ THÔNG TIN GIẢNG VIÊN”......................................... 56 HÌNH 3.21 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI GÓI USE CASE CON “QUẢN LÝ THÔNG TIN GI ẢNG VIÊN”......................................................................................................................................................... 57 HÌNH 3.22 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI GÓI USE CASE “QUẢN LÝ THÔNG TIN GI ẢNG VIÊN” ....58 HÌNH 3.23 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI “TÌM KIẾM”................................................................................... 59 BẢNG 3.10 MÔ TẢ USE CASE “TÌM KIẾM”............................................................................................ 60 HÌNH 3.24 BIỂU ĐỒ HOẠT ĐỘNG THỰC THI GÓI USE CASE “TÌM KIẾM”.......................................... 60 SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 14
 15. Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên HÌNH 3.25 BIỂU ĐỒ TRÌNH TỰ THỰC THI GÓI USE CASE “TÌM KIẾM”............................................... 61 HÌNH 3.26 BIỂU ĐỒ USE CASE GÓI “XEM THÔNG TIN”...................................................................... 61 BẢNG 3.11 MÔ TẢ USE CASE “XEM THÔNG TIN”................................................................................ 62 HÌNH 3.27 BIỂU ĐỒ HÀNH ĐỘNG THỰC THI GÓI USE CASE “XEM THÔNG TIN”.............................. 63 HÌNH 3.28 MÔ HÌNH LỚP THIẾT KẾ GÓI USE CASE “ QUẢN LÝ VÀ TÌM KIẾM ĐỒ ÁN”....................64 HÌNH 3.30 MÔ HÌNH LỚP THIẾT KẾ GÓI USE CASE “ QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHI ỆP SINH VIÊN” . 66 HÌNH 3.31 MÔ HÌNH QUAN HỆ GIỮA THỰC THỂ................................................................................... 67 BẢNG 3.12 BẢNG ĐỀ TÀI........................................................................................................................ 67 BẢNG 3.13 BẢNG CHỦ ĐỀ...................................................................................................................... 68 BẢNG 3.14 BẢNG HƯỚNG DẪN............................................................................................................. 68 BẢNG 3.15 BẢNG PHẢN BIỆN................................................................................................................ 69 BẢNG 3.16 BẢNG HỘI ĐỒNG.................................................................................................................. 69 BẢNG 3.17 BẢNG GIẢNG VIÊN............................................................................................................... 70 BẢNG 3.18 BẢNG ĐƠN VỊ....................................................................................................................... 70 BẢNG 3.19 BẢNG HƯỚNG NGHIÊN CỨU.............................................................................................. 71 BẢNG 3.20 BẢNG THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU........................................................................................ 71 BẢNG 3.21 BẢNG KHOA.......................................................................................................................... 72 BẢNG 3.22 BẢNG SINH VIÊN.................................................................................................................. 72 BẢNG 3.23 BẢNG LỚP............................................................................................................................ 73 BẢNG 3.24 BẢNG BẬC ĐÀO TẠO........................................................................................................... 73 BẢNG 3.25 BẢNG HỆ ĐÀO TẠO............................................................................................................. 74 BẢNG 3.26 BẢNG KHÓA ĐÀO TẠO........................................................................................................ 74 BẢNG 3.27 BẢNG ĐỊA ĐIỂM HỌC........................................................................................................... 74 CHƯƠNG 4: LẬP TRÌNH XÂY DỰNG VÀ MÔ TẢ HỆ THỐNG............................................................... 76 HÌNH 4.1 GIAO DIỆN TRANG CHỦ WEBSITE......................................................................................... 77 HÌNH 4.2 GIAO DIỆN KẾT QUẢ TÌM KIẾM ĐỀ TÀI.................................................................................. 78 HÌNH 4.3 GIAO DIỆN DOWN LOAD ĐỒ ÁN............................................................................................. 78 HÌNH 4.4 GIAO DIỆN KẾT QUẢ TÌM KIẾM ĐỀ TÀI THEO CHỦ ĐỀ........................................................ 79 HÌNH 4.5 GIAO DIỆN KẾT QUẢ TÌM KIẾM GIẢNG VIÊN THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU....................... 80 HÌNH 4.6 GIAO DIỆN XEM CHI TIẾT GIẢNG VIÊN.................................................................................. 80 HÌNH 4.7 GIAO DIỆN KẾT QUẢ TÌM KIẾM GIẢNG VIÊN HƯỚNG D ẪN................................................. 81 HÌNH 4.8 GIAO DIỆN KẾT QUẢ TÌM KIẾM SINH VIÊN THỰC HIỆN ĐỒ ÁN THEO LỚP ....................... 81 SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 15
 16. Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên HÌNH 4.9 GIAO DIỆN TRANG QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP.............................................................. 82 HÌNH 4.10 GIAO DIỆN THÊM MỚI ĐỀ TÀI............................................................................................... 83 HÌNH 4.11 GIAO DIỆN XÓA ĐỀ TÀI.......................................................................................................... 84 HÌNH 4.12 GIAO DIỆN QUẢN LÝ ĐỀ TÀI THEO CHỦ ĐỀ....................................................................... 84 HÌNH 4.13 GIAO DIỆN THỐNG KÊ ĐIỂM ĐỒ ÁN THEO LỚP................................................................. 85 HÌNH 4.14 GIAO DIỆN XUẤT ĐIỂM ĐỒ ÁN THEO LỚP.......................................................................... 85 HÌNH 4.15 GIAO DIỆN QUẢN LÝ GIẢNG VIÊN........................................................................................ 86 HÌNH 4.16 GIAO DIỆN SỬA THÔNG TIN GIẢNG VIÊN........................................................................... 87 HÌNH 4.17 GIAO DIỆN TÌM THÔNG TIN GIẢNG VIÊN THEO TÊN.......................................................... 87 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI................................................................................ 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................................................................. 90 SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 16
 17. Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên PHẦN MỞ ĐẦU Việc quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên là một yêu cầu thiết yếu của mỗi trường đại học. Để quản lý đồ án và lưu trữ có hiệu quả thì không đơn giản b ởi đòi hỏi kỹ năng của người quản lý. Làm sao để vừa có thể kiểm soát được s ố lượng đề tài của các khóa, các hệ đào tạo khác nhau vừa có thể lưu trữ nó làm tài liệu cho các bạn sinh viên khóa sau đồng thời phân công gi ảng viên h ướng dẫn đồ án một cách hợp lý. Việc quản lý và lưu trữ đồ án tr ước đây ch ủ y ếu s ử dụng phương pháp thủ công, bản mềm, sourcecode đồ án th ường lưu trên đĩa … chiếm diện tích lưu trữ rất lớn. Do đó, khi quản lý hay tìm kiếm m ất rất nhi ều thời gian và công sức mà hiệu quả công việc đem l ại không cao đôi khi còn x ảy ra sai sót mất mát dữ liệu không đáng có. Hiện nay công tác quản lý đ ồ án tốt nghiệp sinh viên của một số trường đại học nói chung và khoa CNTT-Trường đại học Điện Lực nói riêng còn chưa đạt hiệu quả cao. Do đó việc đòi hỏi có một phần mềm chuyên dụng trợ giúp cho công việc quản lý và l ưu tr ữ đ ồ án t ốt nghiệp sinh viên là một nhu cầu tất yếu để đảm bảo hiệu qu ả và ti ết ki ệm th ời gian trong công việc. Lý do chọn đề tài: SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 17
 18. Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Trong những năm gần đây, nền công nghệ thông tin của nước ta cũng đã có phát triển trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống cũng như trong lĩnh v ực qu ản lý xã hội khác. Một trong những lĩnh vực mà máy tính được sử dụng nhi ều nh ất là các hệ thống thông tin quản lý nói chung. Tuy nhiên, hiện nay do quy mô, tính ph ức tạp của công việc ngày càng cao nên việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý không chỉ là việc lập trình đơn giản mà phải xây dựng một cách có hệ thống. Trong thời gian học tập tại trường đại học Điện Lực nhận biết được sự khó khăn trong việc quản lý và lưu trữ đồ án tốt nghiệp sinh viên của khoa CNTT-Trường đại học Điện Lực chúng em đã th ực hiện đ ề tài: ”Qu ản lý đ ồ án tốt nghiệp sinh viên” với mong muốn đưa lĩnh vực công nghệ thông tin trở nên thiết thực với cuộc sống và hỗ trợ công tác quản lý và l ưu tr ữ đ ồ án t ốt nghi ệp sinh viên khoa CNTT- Trường đại học Điện Lực được dễ dàng và chính xác hơn, đồng thời sẽ là tài liệu tham khảo cho các bạn sinh viên khóa sau. Trong đồ án này chúng em sẽ trình bày quá trình tìm hiểu cách quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên của khoa CNTT- Trường đại học Điện Lực, miêu tả tổng thể bài toán quản lý, các yêu cầu về h ệ thống, tài li ệu phân tích thi ết k ế h ệ thống. Cập nhật, lưu trữ thông tin đồ án sinh viên khoa CNTT. Nội dung của đồ án: Đồ án trình bày quy trình xây dựng một bài toán quản lý đồ án tốt nghi ệp sinh viên bao gồm tìm hiểu thực trạng quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa CNTT- Trường đại học Điện Lực, từ đó đi vào phân tích thiết kế hệ thống để đưa ra một sản phẩm phần mềm có các chức năng cần thiết, c ấu trúc đ ồ án này gồm bốn chương: Chương 1: Tổng quan về Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa CNTT- Trường đại học Điện Lực. Chương 2: Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình sử dụng Chương 3: Phân tích thiết kế hệ thống. SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 18
 19. Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên Chương 4: Lập trình xây dựng và mô tả hệ thống Kết luận và hướng phát triển đề tài. Đối tượng nghiên cứu: Các quá trình quản lý đồ án, lưu trữ, thống kê, tìm kiếm đồ án, qua đó xây dựng chương trình quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên. Phạm vi nghiên cứu: Chương trình được áp dụng quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa CNTT- Trường đại học Điện Lực. CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI QUẢN LÝ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHOA CNTT- TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC Trong chương này, chúng em trình bày tổng quan về đề tài: Mục đích và yêu cầu đặt ra khi xây dựng phần mềm quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên cho khoa CNTT- Trường đại học Điện Lực. Quá trình khảo sát quy trình quản lý đồ án SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 19
 20. Đồ án tốt nghiệp Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên của khoa hiện nay, từ đó đưa ra phương pháp giải quyết bài toán Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên. 1.1 Mục đích, yêu cầu đặt ra khi xây dựng phần mềm Quản lý đồ án tốt nghiệp sinh viên khoa CNTT- Trường đại học Điện Lực 1.1.1 Giới thiệu về khoa CNTT- trường đại học Điện Lực Khoa CNTT trường Đại học Điện lực được thành lập ngày 02/05/2002 theo Quyết định số 487EVN/CĐĐL – TCHC của Hiệu trưởng nhà Trường. Nhiệm vụ của Khoa là đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuy ển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin với các nhiệm vụ sau: - Đào tạo nhân lực công nghệ thông tin có trình đ ộ k ỹ s ư, c ử nhân ph ục v ụ sự nghiệp phát triển của ngành điện và sự phát triển kinh tế - xã h ội của đất nước. - Giảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực công ngh ệ thông tin cho các ngành đào tạo khác trong trường đại học Điện lực . - Tiến hành các hoạt động chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công ngh ệ thông tin. - Tham gia đào tạo nhân lực chuyên sâu về Công nghệ thông tin. - Nghiên cứu, phát triển, triển khai các dịch vụ giá trị gia tăng trên m ạng viễn thông, mạng Internet. - Nghiên cứu – phát triển các sản phẩm và dịch vụ thu ộc lĩnh v ực Công nghệ thông tin phục vụ sự phát triển của ngành điện lực. - Nghiên cứu các phương pháp công nghệ mới ứng dụng vào việc triển khai sản xuất phần mềm. - Thực hiện các dịch vụ tư vấn nghiên cứu khả thi cho các đề án l ớn v ề CNTT. SVTH: Phan Thị Nguyệt- Phạm Thị Thơm GVHD: Nguyễn Thị Thu Hà 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2