ĐỀ THI CUỐI MÔN CHÍNH TRỊ

Chia sẻ: Pham Huyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
1.451
lượt xem
49
download

ĐỀ THI CUỐI MÔN CHÍNH TRỊ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐỀ THI CUỐI MÔN CHÍNH TRỊ CHO CÁC LỚP ĐCN , SCCK , KTVTH . KHOA TRUNG CẤP TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP. NĂM HỌC 2004 - 2005. THỜI GIAN THI 90 PHÚT.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI CUỐI MÔN CHÍNH TRỊ

  1. ĐỀ THI CUỐI MÔN CHÍNH TRỊ CHO CÁC LỚP ĐCN , SCCK , KTVTH . KHOA TRUNG CẤP TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Năm học : 2004 – 2005 - Thời gian thi 90 phút - Sinh viên không sử dụng tài liệu - Giám thị không giải thích gì thêm ĐỀ 1 Câu 1 Trình bày nội dung , ý nghĩa định nghĩa vật chất của Lênin? Câu 2 Trình bày nội dung quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập . Từ đó rút ra ý nghĩa phương pháp luận và liên hệ bản thân ? ĐỀ THI CUỐI MÔN CHÍNH TRỊ CHO CÁC LỚP ĐCN , SCCK , KTVTH . KHOA TRUNG CẤP TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Năm học : 2004 – 2005 - Thời gian thi 90 phút - Sinh viên không sử dụng tài liệu - Giám thị không giải thích gì thêm ĐỀ 2 Câu 1 Trình bày khái niệm , cấu trúc và cơ sở hình thành nhân cách ? Nội dung nhân cách con người mới XHCN Việt Nam ? Câu 2 Trình bày nội dung tại sao sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định đến thắng lợi của Cách mạng Việt Nam ?
  2. ĐỀ THI CUỐI MÔN CHÍNH TRỊ CHO CÁC LỚP ĐCN , SCCK , KTVTH . KHOA TRUNG CẤP TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP Năm học : 2004 – 2005 - Thời gian thi 90 phút - Sinh viên không sử dụng tài liệu - Giám thị không giải thích gì thêm ĐỀ 3 Câu 1 Trình bày vai trò của thực tiễn đối với nhận thức ? Câu 2 Trình bày bối cảnh XH Việt Nam trước khi diễn ra ĐH Đảng lần thứ VI ( 1986 ) . Nội dung đường lối đổi mới của Đảng đã được thông qua trong Đại hội Đảng lần thứ VI ?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản