intTypePromotion=1

Đề thi hết môn Tiếng Anh chuyên ngành May thời trang (Mã đề 02)

Chia sẻ: Lem Thai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
36
lượt xem
0
download

Đề thi hết môn Tiếng Anh chuyên ngành May thời trang (Mã đề 02)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi hết môn Tiếng Anh chuyên ngành May thời trang (Mã đề 02) được biên soạn bởi trường Trung cấp nghề Bắc Quang giúp các bạn sinh viên củng cố, rèn luyện kiến thức để vượt qua bài thi với kết quả như mong đợi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi hết môn Tiếng Anh chuyên ngành May thời trang (Mã đề 02)

  1. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BẮC QUANG CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CƠ BẢN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ĐỀ THI HẾT MÔN Đề số: 02 Môn thi : Tiếng anh chuyên ngành  GIÁM THỊ SỐ 1 GIÁM THỊ SỐ 2 Mã môn học :  (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Khóa/Lớp : MTT_KII­01 Ngày thi : 03/09/2015 Thời gian làm bài : 60 Phút Họ và tên học sinh :…………………………. ĐIỂM THI ĐỀ BÀI Câu 1: (2.5điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống A B ……………. Bảng phụ liệu ……………. Dây nịt thân sau Bartack ………………. …………….. Đồ ngủ Bind seam ……………… Back slit ……………. Collar seam ……………. ……………. Đáp cổ tay áo ……………. Đường ráp tay phía sau Double sleeve …………… Câu 2: (2.5điểm) Viết T hoặc F để chỉ ra các câu dưới đây đúng hay sai 1. Fashion design is influenced by culture and social latitudes
  2. 2. Fashion design is the art of the application of design and aesthetics or  natural beauty to clothing and ascessories. 3. Fashion designers attempt to design clothes which are funtional as well  as aesthetically pleasing. 4. They mustn’t consider who is likely to wear a gament and situations in  which it will be worn 5. They haven’t a wide range and combination of materials to work with  and a wide range of colour, pattern and style to choose form. Câu 3: (5 điểm) Dịch đoạn văn sau sang tiếng việt. Until   the   1950s,   fashion   clothing   was   predominately   designed   and  manufactured   on   a made­to­measure or haute   couture basis   (Frenchfor   high­ sewing), with each garment being created for a specific client. A couture garment  is made to order for an individual customer, and is usually made from high­quality,  expensive   fabric,   sewn   with   extreme   attention   to  detail   and  finish,   often   using  time­consuming, hand­executed techniques. Look and fit take priority over the cost  of materials and the time it takes to make ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
  3. ……………………………………………………………………………………… ………………………………………… Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu, Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2