intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi Java - Đề 9

Chia sẻ: Vu Tien DUNG | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

172
lượt xem
33
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sr Không có chuy n nh ng ể ượ Hỏi 1. Case Study: • Việc quản lý của Ngân hàng Thương đang xem xét tự động hóa như là một phương tiện để tiết kiệm thời gian và nỗ lực cần thiết trong công việc của họ. Để đạt được điều này, các • Tạo một tài khoản mới quản lý đã có kế hoạch học hóa các giao dịch sau đây: • Rút tiền từ một tài khoản Các giám đốc điều hành của công ty và một đội ngũ chuyên gia đã chọn công ty của bạn để Cọc tiền vào một tài khoản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi Java - Đề 9

  1. E x c e p t io n s ĐỂ 9 : Sr Không có chuyển nhượng Hỏi 1. Case Study: • Việc quản lý của Ngân hàng Thương đang xem xét tự động hóa như là một phương tiện để tiết kiệm thời gian và nỗ lực cần thiết trong công việc của họ. Đ ể đ ạt đ ược điều này, các • Tạo một tài khoản mới quản lý đã có kế hoạch học hóa các giao dịch sau đây: • Rút tiền từ một tài khoản Các giám đốc điều hành của công ty và một đội ngũ chuyên gia đã chọn công ty của bạn để Cọc tiền vào một tài khoản cung cấp một giải pháp cho giống nhau. Hãy xem xét bản thân là một phần của đội mà thực hiện các giải pháp thiết kế các ứng dụng. Tạo một ứng dụng bằng cách sử dụng ngoại lệ và khẳng định, để thực hiện
  2. Account.java 1. giao dịch. Việc áp dụng phải bao gồm các lớp sau. 2. Bank.java 4. BankTest.java InsufficientFundsException.java là như sau. 3. Account.java Mỗi lớp học có một mục đích cụ thể và chức năng. Các mô tả của mỗi lớp • Tài khoản của lớp đại diện cho một tài khoản ngân hàng thực tế. It cửa hàng sau customerName chi tiết của một tài khoản ngân hàng. •
  3. accountNumber • accountbalance Ví dụ các biến được khởi tạo trong constructor của lớp. Tài khoản Bank.java lớp học sẽ được sử dụng bởi lớp Ngân hàng để tạo ra các tài khoản ngân hàng. tất cả các tài khoản ngân hàng. Các lớp học Ngân hàng có chứa các biến sau để thực hiện nhiều hoạt động trên các tài khoản ngân hàng. • nextAccount Lớp Ngân hàng tạo ra một mảng các đối tượng của lớp để lưu trữ tài khoản chi tiết của • maximumAccounts : Sơ thẩm số nguyên biến để lưu trữ các chỉ mục của mảng nơi các chi tiết tài khoản tiếp theo cần được lưu giữ. : Một số nguyên liên tục để xác định tối đa •
  4. nextAccountNumber số tài khoản được phép của ngân hàng. • giao cho các tài khoản kế tiếp tạo ra. Tài khoản [] tài khoản : Một biến số nguyên để xác định số lượng để được chi tiết. : Một mảng các đối tượng để lưu trữ các tài khoản khác nhau lớp thực hiện các phương pháp sau đây: © 2007 Aptech TNHH Phiên bản 1.0 Trang 1 / 3 Các mảng tài khoản được khởi tạo trong constructor của lớp Ngân hàng. Ngân hàng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2