intTypePromotion=1

Đề thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2014-2015 môn Hóa hữu cơ - Trường Đại học Duy Tân (Đề số 1)

Chia sẻ: Nguyen Thi Be | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
468
lượt xem
49
download

Đề thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2014-2015 môn Hóa hữu cơ - Trường Đại học Duy Tân (Đề số 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2014-2015 môn Hóa hữu cơ - Trường Đại học Duy Tân có cấu trúc gồm 5 câu hỏi trong thời gian làm bài 90 phút, mời các bạn cùng tham khảo để củng cố lại kiến thức của mình và làm quen với dạng đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2014-2015 môn Hóa hữu cơ - Trường Đại học Duy Tân (Đề số 1)

  1. Trường Đại học Duy Tân ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Đề số Khoa: Khoa học tự nhiên Môn: Hóa hữu cơ Tổ chuyên môn: Hóa Khối lớp:CHE203 SA, SC 1 Học kỳ Hè. Năm học: 2014 - 2015 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: (2điểm) Hoàn thành chuỗi phản ứng sau, gọi tên các chất A, B, C: Câu 2: (2điểm) 1. Dựa vào hiệu ứng, hãy sắp xếp lực axit của dãy hợp chất sau: 2. Cho biết sản phẩm chính và viết cơ chế của phản ứng Câu 3: (2điểm) Viết đồng phân lập thể và xác định cấu hình (E, Z hoặc R, S) của các chất sau: a. Axit - 2-clopropanoic b. 1-Brom-2-cloeten Câu 4: (2điểm) Từ axetylen và các chất vô cơ cần thiết, viết sơ đồ tổng hợp: a. But-1-yn b. Etanol Câu 5: (2điểm) Một hợp chất A (C4H10O), biết A tách nước tạo anken B(sản phẩm chính), ozôn phân rồi thủy phân B chỉ thu được thu được Axetandehyt.. Xác định công thức cấu tạo của A, B và viết các phương trình phản ứng xảy ra. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sinh viên không được sử dụng tài liệu Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Tổ trưởng chuyên môn Giảng viên ra đề ThS. NGUYỄN VĂN TIẾN ThS. NGUYỄN VĂN TIẾN
  2. Trường Đại học Duy Tân ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Đề số Khoa: Khoa học tự nhiên Môn: Hóa hữu cơ Tổ chuyên môn: Hóa Khối lớp:CHE203 SA, SC Học kỳ Hè. Năm học: 2014 - 2015 1 Thời gian làm bài: 90 phút Câu Đáp án Điểm A: CH3CH=CH2 : Propen (Propylen) 0,5 1 B: CH3CHBrCH3 : 2-Brompropan (isopropylbromua) 0,5 C: (CH3)2CH-CH(CH3)2 : 2,3-dimetylbutan 1,0 1. (5) > (4) > (2) > (3) > (1) 1,0 2. 0,25 δ+ δ- 2 0,25 0,25 0,25 1 3 1 1,5 4 0,5 Chú ý: SV có thể lập các sơ đồ khác, nếu đúng vẫn chấm đủ điểm * A tách H2O tạo anken B=> A là ancol. 5 * Ozon phân rồi thủy phân B chỉ được CH3CHO => B là: CH2CH=CHCH3. => A là CH3CH(OH)CH2CH3 1
  3. Phương trình phản ứng: 1 Tổ trưởng chuyên môn Giảng viên ra đề ThS. NGUYỄN VĂN TIẾN ThS. NGUYỄN VĂN TIẾN
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2