intTypePromotion=1

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 3

Chia sẻ: Nguyễn đình Khôi | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
241
lượt xem
23
download

Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'đề thi kết thúc học phần: kỹ thuật thuỷ khí đề số: 3', khoa học tự nhiên, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ khí Đề số: 3

  1. Đề thi kết thúc học phần: Kỹ thuật thuỷ Trưởng Bộ môn ký duyệt HỘI ĐỒNG THI KHOA KHCB khí BỘ MÔN CƠ HỌC Đề số: 3 - Thời gian làm bài: 70 phút Ghi chú: Sinh viên không được: sử dụng tài liệu; viết vẽ vào đề thi. Đề thi phải nộp cùng bài thi. ( C¸c kÕt qu¶ lµm trßn ®Õn 2 sè sau dÊu phÈy) C©u 1 Một quả cầu là một cửa van đóng Áp kế  kín miệng ống tròn có cùng đường kính H d như hình vẽ, van được gắn vào 1 bản F B lề tại A. Biết chất lỏng có tỷ trọng δ=1,2; chỉ số áp kế là pdư=0,35at; đường kính van d=1,6m; H=1,2m. 1/ Tìm áp lực dư chất lỏng tác dụng vào cửa van? A  2/ Tìm lực tối thiểu F cần thiết tác dụng tại điểm B để cửa van cầu cân bằng như hình vẽ? C©u 2 Chất lỏng có trọng lượng riêng γ =8000N/m3 chảy từ bể chứa tương đối lớn theo hai đường ống nối tiếp nhau ra ngoài khí trời (như hình vẽ). Biết áp su ất trên m ặt thoáng của bể có giá trị dư là 0,1at. Biết lưu lượng chảy trong các ống Q=20 (l/s); hệ số nhớt động của chất lỏng ν=0,0065cm2/s; đường kính ống d1=100mm; d2=150mm; chiều dài các ống l1=35m; l2=50m. Hệ s tổn thất cục bộ tại cửa vào ống ξcv=0,5; tại vị trí uốn ξu=2,2; tại khoá K ξK=5; tại vị trí mở rộng ξmr=0,87 (ứng với vận tốc trước tổn thất). 1 λ= Trường hợp chất lỏng chảy rối tính λ theo công thức: (1,8 lg Re− 1,5) 2 và α=1; lấy g=9,81m/s2. Chảy tầng lấy α=2. 1/ Tìm chiều cao cột nước H? 2/ Vẽ đường năng, đường đo áp? po H K d2 d1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2