Đề thi thực hành môn Lập trình Web

Chia sẻ: LE Van Hai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1
618
lượt xem
179
download

Đề thi thực hành môn Lập trình Web

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề thi thực hành môn Lập trình Web, dành cho các học viên sinh viên đang theo học ngành công nghệ thông tin chuyên ngành lập trình web.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thực hành môn Lập trình Web

  1. ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc ĐỀ THI THỰC HÀNH Môn Lập Trình Web Lớp Thời gian 90 phút ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU (Đề 1) Cho cơ sở dữ liệu có tên là Students_Data.MDF trong đường dẫn thư mục R:\GiangVien\T_Hung. Cơ sở dữ liệu này gồm hai bảng, có các trường như sau: 1. Classes: ClassID ClassName 2. Students: StudentID FirstName LastName MobilePhone ClassID Trong đó, ClassID và StudentID là các khoá chính. Xây dựng một ứng dụng Web ASP.NET có tên của project là MSSV của thí sinh theo yêu cầu sau: 1. Trang đầu tiên của ứng dụng có nội dung như sau (1 điểm): 2. Nếu click vào liên kết “Giới thiệu”, một trang khác hiện ra như sau (1 điểm): 1
  2. 3. Nếu click vào liên kết “Đăng nhập”, một trang khác hiện ra như sau (1 điểm): 4. Khi click vào nút “Đăng nhập”, nếu Tên rỗng thì một thông báo lỗi “Tên khác rỗng.” hiện ra (1 điểm): 5. Ngược lại, nếu Tên khác rỗng mà Mật khẩu khác với “admin” thì một thông báo lỗi “Mật khẩu là admin.” hiện ra (1 điểm): 2
  3. 6. Nếu Tên khác rỗng và Mật khẩu là “admin” thì một trang khác hiện ra (1 điểm): 7. Trong trang này, nếu tên người đăng nhập (trong ví dụ là “Testing”) hiển thị đúng (1 điểm). 8. Khi chọn một sinh viên nào đó trong DropDownList và click nút “Xem” thì thông tin về sinh viên đó hiện ra (1 điểm): 9. Để sửa dữ liệu của một sinh viên, chọn sinh viên trong DropDownList rồi click vào nút Sửa, họ và tên của sinh viên đó sẽ hiện ra trong TextBox Họ và Tên tương ứng (1 điểm): 3
  4. 10. Sau khi sửa họ hoặc tên (ví dụ Lâm Hoài Bảo sửa lại là Nguyễn Văn Bảo), rồi click nút Đồng ý thì trong DropDownList cũng như trong cơ sở dữ liệu sẽ thay đổi theo họ hay tên vừa sửa (1 điểm): . ------------------- HẾT ------------------- Ngày 09 tháng 09 năm 2008 Trưởng Khoa duyệt Giáo viên ra đề Tô Oai Hùng 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản