intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi tín dụng Vietinbank (8/8/2010)

Chia sẻ: Nguyễn Minh Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

565
lượt xem
202
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi tín dụng vietinbank (8/8/2010)', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tín dụng Vietinbank (8/8/2010)

  1. TRUNG TÂM ÀO T O REALIFE thi v trí tín d ng vào Vietinbank (8/8/2010) ---------------------- Bài 1: Ngày 02/03/10, Trung tâm ào t o REALIFE g i n NH VietinBank k ho ch vay v n, sau khi th m nh, Ngân hàng ã nh t trí v i Trung tâm REALIFE v ch tiêu k ho ch quý II/10, trong ó nêu rõ: - Vòng quay VL k ho ch là 3.2 vòng - TSL BQ là 3.6 t VN Cu i tháng 3/10, NH và Trung tâm ã ký H TD VL quý II/2010, trong ó nêu rõ: - Th i h n tr n k ho ch là 30 ngày - Doanh s tr n k ho ch úng b ng 80% DTT quý II/2010 T 1/4/10 n 24/4/10 trên TKCV theo HMTD ã di n ra: - Doanh s phát sinh n :18.5 t VN - Doanh s phát sinh có: 17.2 t VN Trong 5 ngày cu i quý ã phát sinh: - 26/6/10: Vay mua NVL 3 t VN - 27/06/10: N p ti n thu bán hàng 2.8 t VN - 28/6/10: Vay chi lương cán b 1.2 t VN - 29/06/10: Vay tr n g c Agribank 1 t VN - 30/06/10: N p ti n thu bán hàng 1 t VN Yêu c u: Xác nh HMTD quý II • Gi i quy t các nghi p v kinh t phát sinh trong 5 ngày cu i tháng 6/2010 và • gi i thích. Bi t r ng: - Cty ư c NH cho vay VL theo phương th c cho vay theo HMTD - Dư n trên TK cho vay theo HMTD t i ngày 31/03/2010 là 1 t VN - Trung tâm REALIFE ho t ng kinh doanh t t, có tín nhi m v i Ngân hàng - Kh năng v n c a Ngân hàng áp ng nhu c u v n h p lý c a Trung tâm
  2. TRUNG TÂM ÀO T O REALIFE Bài 2: nh mua dây chuy n s n xu t, có 2 phương án l a ch n: Công ty A d - Phương án 1: Tr ngay vào u năm th nh t: 2100 tri u VN - Phương án 2: tr vào u năm th 1: 1050tr, u năm th 2: 620 tri u VN , u năm th 3: 550 tri u VN . Bi t r ng: - CP NVL và nhân công hàng năm: 300 tri u VN - D ki n DT hàng năm: 860 tri u VN Sau khi mua v dây chuy n c ưa vào v n hành ngay. DN trích kh u hao theo phương pháp ư ng thang. Sau th i gian h p ng dây chuy n ư c kh u hao h t. Thu TNDN là 25%. Th i gian ho t ng c a daay chuy n là 6 năm (dây chuy n s ư c kh u hao h t giá tr ), sau 6 năm dây chuy n bán i v i giá 500 tri u VN T su t chi t kh u %/năm. Yêu c u: 1/ Theo Anh/ch doanh nghi p nên l a ch n phương án nào ? 2/ Tính NPV c a phương án l a ch n t k t qu cao trong các kỳ thi tuy n d ng vào các ngân hàng, các b n hãy tham gia khóa ào t o tuy n d ng vào ngân hàng do Trung tâm ào t o chuyên nghi p REALIFE t ch c thư ng xuyên. N i dung khóa h c: - Cung c p ki n th c cơ b n v Ngân hàng và ho t ng ngân hàng - Vai trò và nhi m v c a các v trí tuy n d ng, các bư c tuy n d ng c a Ngân hàng - C u trúc c a thi tuy n d ng - K năng, ki n th c thi IQ, G-mat, Tin h c - Ti ng anh tuy n d ng ngân hàng - Ki n th c lý thuy t - Hư ng d n gi i bài t p tuy n d ng
  3. TRUNG TÂM ÀO T O REALIFE - Kinh nghi m và K năng ph ng v n tuy n d ng thành công ăng ký tham gia khóa h c các b n so n tin nh n: TDNH_Tên h c viên_V trí tuy n d ng g i n s 0905.837.137 Chi ti t b n có th xem thông tin t i: http://www.hockinhdoanh.tk HỌC KINH DOANH bLOG
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2