intTypePromotion=1

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Cao Bằng

Chia sẻ: Phạm Vĩ Kỳ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
3
lượt xem
0
download

Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Cao Bằng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi chuyên Toán vào lớp 10 năm 2020 tỉnh Cao Bằng giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập giải đề nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi. Chúc các bạn thi tốt!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi vào lớp 10 chuyên Toán năm 2020-2021 - Sở GD&ĐT Cao Bằng

  1. Þ€· ïò ݸ± ¾·f« ¬¸'½ ° ° ¨î ¨ í¨ õ î ¨ îø¨ ï÷ Ð ã ° ° õ ° ¨õ ¨õï ¨ ¨ ï ª2· ¨ â ðå ¨ êã ï ò ïò Î-¬ ¹;² ¾·f« ¬¸'½ Ð îò Ìd³ ¬y¬ ½} ½½ ¹· ¬®@ ½+¿ ¨ ° ä îò ï ¨ Þ€· îò ¨î õ í§ î 쨧 ¨ õ í§ ã ð ïò Ù·}· ¸e °¸)4²¹ ¬®d²¸ ò ¨î § î õ è¨ õ ïê ã ð Ѩ§ô ½¸± °¿®¿¾±´ øÐ ÷ æ § ã ¨î ø¼÷ æ § ã î ø³ ï÷ ¨ î ³ õ íò Ìd³ ³ ø¼÷ ½s¬ øÐ ÷ ø¨ï å §ï ÷ ª€ ø¨î å §î ÷ ­¿± ½¸±æ §ï õ §î ¨ï ¨î íí ã ðò Þ€· íò í¨ ïò Ìd³ ¬y¬ ½} ½½ ­8 ¼)4²¹ ¨ Ïã ²¸v² ¹· ¬®@ ´€ ²¸&²¹ ­8 ²¹«§j²ò ¨î ¨õï îò Ìd³ ¬y¬ ½} ½½ ­8 ¬$ ²¸·j² ¿ ½> ¾8² ½¸& ­8 ¬¸ ß ã êð × ¾² µc²¸ ® ²5· ¬·h° ¬¿³ ¹·½ ßÞÝ ¬·h° ¨-½ ª2· ½½ ½|²¸ ßÞå ßÝå ÞÝ ´z² ´)/¬ ¬|· Üå Ûå Ú ×Ü ½s¬ ÛÚ ¬|· Õ Õ ­±²¹ ­±²¹ ª2· ÞÝ ½s¬ ßÞå ßÝ ¬¸»± ¬¸' ¬$ ¬|· Óå Òò ïò ݸ'²¹ ³·²¸ ¬' ¹·½ ×ÛßÚ ²5· ¬·h°ò îò ݸ'²¹ ³·²¸ ¸¿· ¬¿³ ¹·½ ×Ó Ò ª€ ×ÛÚ íò Ìd³ ¹· ¬®@ ²¸< ²¸y¬ ½+¿ ¼·e² ¬c½¸ ×Ó Ò ¬¸»± ®ò ï ï Þ€· ëò ݸ± ¨å § â 𠬸
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2