Địa lý lớp 10 Bài 36

Chia sẻ: Đinh Thị Kiều Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
878
lượt xem
64
download

Địa lý lớp 10 Bài 36

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I- Vai trò, đặc điểm ngành vận tải: - Giúp cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục, bình thường. - Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân, giúp cho sinh hoạt thuận tiện. - Nhân tố quan trọng phân bố sản xuất và dân cư.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý lớp 10 Bài 36

  1. Bài 36: vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải I- Mục tiêu: Sau bài học, học sinh cần: - Nắm được vai trò, đặc điểm của ngành giao thông vận tải và các chỉ tiêu đánh giá khối lượng dịch vụ của hoạt động vận tải. - Biết được ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên, kinh tế - xã hội đến sự phát triển và phân bố ngành giao thông vận tải cũng như hoạt động của các phương tiện vận tải. - Có kỹ năng sơ đồ hóa một hiện tượng, quá trình được nghiên cứu. - Có kỹ năng phân tích mối quan hệ qua lại, mối quan hệ nhân quả giữa các hiện tượng kinh tế - xã hội. - Liên hệ thực tế ở Việt Nam và ở địa phương để hiểu được mức độ ảnh hưởng
  2. của các nhân tố tới sự phát triển, phân bố ngành giao thông vận tải. II- Thiết bị dạy học: III- Phương pháp dạy học IV- Tiến trình tổ chức dạy học: 1- ổn định lớp. 2- Bài cũ. 3- Bài mới. Hoạt động của giáo Nội dung chính viên và học sinh I- Vai trò, đặc điểm - Hoạt động 1 (cá ngành vận tải: nhân): Nêu vai trò của - Giúp cho quá trình ngành giao thông vận sản xuất diễn ra liên tải tục, bình thường. - Tại sao giao thông - Đảm bảo nhu cầu đi vận tải góp phần phát lại của nhân dân, giúp triển kinh tế - văn hóa cho sinh hoạt thuận miền núi ? tiện. - Nhân tố quan trọng phân bố sản xuất và
  3. dân cư. - Thúc đẩy hoạt động kinh tế - văn hóa ở các vùng núi xa xôi. - Củng cố tính thống nhất của nền KT, tăng cường sức mạnh quốc phòng. - Hoạt động 2: Ngành - Giao lưu kinh tế các giao thông vận tải có nước. đặc điểm gì khác với 2- Đặc điểm: ngành kinh tế khác. - Sản pjẩm là sự - Giáo viên giải thích chuyên chở người và các khái niệm. hàng hóa. - Tiêu chí đánh giá: + Khối lượng vận chuyển (số hành khách, số hàng hóa được vận chuyển) + Khối lượng luân chuyển (người/km ; tấn/km) + Cự ly vận chuyển
  4. - Hoạt động 3: Nêu trung bình (km) các ảnh hưởng của II- Các nhân tố ảnh điều kiện tự nhiên hưởng đến sự phát đến sự phát triển triển, phân bố ngành ngành giao thông vận GTVT tải ? Lấy ví dụ. 1- Điều kiện tự nhiên: - Quy định sự có mặt, vai trò của một số loại hình giao thông vận tải Ví dụ: Nhật, Anh giao thông vận tải đường biển có vị trí quan trọng. - ảnh hưởng lớn đến công tác thiết kế và khai thác các công trình giao thông vận tải. Ví dụ: Núi, eo biển xây dựng hầm đèo - Khí hậu, thời tiết
  5. ảnh hưởng sâu sắc tới hoạt động của phương tiện vận tải. Ví dụ: Sương mù máy bay không hoạt động được. 2- Các điều kiện kinh tế - xã hội: - Sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế quyết định sự phát triển, phân bố hoạt động của giao thông vận tải. - Các ngành kinh tế là khách hàng của ngành giao thông vận tải. - Trang bị cơ sở vật chất cho ngành giao thông vận tải. - Phân bố dân cư, đặc biệt là các thành phố lớn và các chùm đô thị
  6. ảnh hưởng sâu sắc tới vận tải hành khách, vận tải bằng ô tô. 4- Kiểm tra đánh giá: Tại sao nói: Để phát triển kinh tế - văn hóa miền núi, giao thông vận tải phải đi đầu một bước ? 5- Hoạt động nối tiếp:
Đồng bộ tài khoản