Dịch mã Tổng hợp chuỗi polipeptit

Chia sẻ: Nguyen Phuonganh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
351
lượt xem
61
download

Dịch mã Tổng hợp chuỗi polipeptit

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Các thành phần tham gia dịch mã : - mARN : + đoạn dẫn đầu 5’ – UTR: không mã hoá + Khung đọc : AUG 1 bộ ba mở đầu 5’-các bộ ba mã hoá aa 1 bộ ba kết thúc : hoặc UAG hoặc UGA hoặc UAA + Đoạn theo sau: 3’ – UTR : không mã hoá - tARN - riboxom : + 2 thành phần : rARN và protein + 2 tiểu phần : 30S - nhỏ và 50S - lớn ( 3 vị trí : E: tARN chuẩn bị rời khỏi riboxom, P: liên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dịch mã Tổng hợp chuỗi polipeptit

  1. Dịch mã Tổng hợp chuỗi polipeptit CHỈ MỤC BÀI VIẾT Dịch mã - Tổng hợp chuỗi polipeptit So sánh nhân sơ và nhân thực Dịch mã - Tổng hợp chuỗi polipeptit So sánh dịch mã ở nhân sơ và nhân thực
  2. 1. Các thành phần tham gia dịch mã : - mARN : + đoạn dẫn đầu 5’ – UTR: không mã hoá + Khung đọc : 1 bộ ba mở đầu 5’- AUG các bộ ba mã hoá aa 1 bộ ba kết thúc : hoặc UAG hoặc UGA hoặc UAA + Đoạn theo sau: 3’ – UTR : không mã hoá - tARN - riboxom : + 2 thành phần : rARN và protein + 2 tiểu phần : 30S - nhỏ và 50S - lớn ( 3 vị trí : E: tARN chuẩn bị rời khỏi riboxom, P: liên kết peptit hình thành giữa các aa, A: nạp tARN mới
  3. - Các aa , enzim, năng lượng ATP. 2. Nguyên tắc bổ sung trong dịch mã : mARN tARN mA tU mU tA mG tX mX tG 3. Quá trình dịch mã : 2 giai đoạn chính : + GĐ 1 : Hoạt hoá các aa: - các aa được cung cấp năng lượng từ ATP trở thành aa hoạt hoá. - aa hoạt hoá dưới xúc tác của enzim gắn vào tARN
  4. + GĐ2 : Tổng hợp chuỗi polypeptit: gồm : - Khởi đầu dịch mã : 3 bước : + Bước 1: tiểu phần nhỏ của riboxom - 30S tạo phức với yếu tố khởi đầu dịch mã (IF1, IF2, IF3 ) và 1 phân tử GTP liên kết vào. + Bước 2 : Dịch mã tại bộ ba mở đầu : fMet- tARN vào vị trí A, IF3 giải phóng + Bước 3: tiểu phần lớn của riboxom – 50S liên kết với phức hệ khởi đầu dịch mã qua tiểu phần nhỏ - 30S, GTP bị thuỷ phân, IF1, IF2 được giải phóng; phức hệ dịch mã mang cả 2 tiểu phần lớn và nhỏ của riboxom được gọi là phức hệ khởi đầu dịch mã 70S. fMet – tARN ở vị trí P , bộ ba đối mã liên kết bổ sung với bộ ba mở đầu. - Kéo dài chuỗi polypeptit : 3 bước:
  5. + Bước 1 : Sự đính kết 1 aa – tARN vào vị trí A + Bước 2 : Hình thành liên kết peptit giữa các aa và giải phóng tARN ở aa trước + Bước 3 : Sự dịch chuyển của riboxom Quá trình cứ lặp lại cho đến khi riboxom gặp bộ ba kết thúc - Kết thúc dịch mã : + Riboxom gặp bộ ba kết thúc : nhờ yếu tố giải phóng chuỗi RF ( RF1 - nhận biết bộ ba kết thúc UAA hoặc UAG , RF2 - nhận biết bộ ba kết thúc UAA hoặc UGA , RF3 – không nhận biết bộ ba kết thúc nhưng thúc đẩy các quá trình tiếp theo ). + Enzim cắt chuỗi polypeptit + tARN cuối cùng giải phóng riboxom
  6. + phân tách riboxom thành 2 tiểu phần 30S và 50S. Điểm khác nhau cơ bản của quá trình dịch mã ở SV nhân sơ và SV nhân thực Đặc điểm SV nhân sơ SV nhân thực aa mở đầu fMet Met Số lương ít nhiều yếu tố khởi đầu dịch mã Quá trình Diễn ra - dịch mã đồng thời diễn ra trong với quá trình tế bào chất phiên mã - còn quá trình
  7. phiên mã diễn ra trong nhân

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản