Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do chủ tịch ủy ban Nhân dân cấp Tỉnh quyết định đầu tư

Chia sẻ: Phi Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
92
lượt xem
12
download

Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do chủ tịch ủy ban Nhân dân cấp Tỉnh quyết định đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thời hạn giải quyết: - Không quy định thời gian thẩm định phần điều chỉnh của dự án 21.5. Đối tư¬ợng thực hiện thủ tục hành chính: - Tổ chức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do chủ tịch ủy ban Nhân dân cấp Tỉnh quyết định đầu tư

  1. 7X. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã quyết định đầu tư 12/08/2009 7.1. Trình tự thực hiện: - Nộp hồ sơ trình thẩm định phần điều chỉnh của dự án đầu tư xây dựng công trình tại Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp xã. Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách tiếp nhận hồ sơ và tổ chức thẩm định phần điều chỉnh trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt theo đúng thời hạn quy định - Nộp lệ phí thẩm định dự án. 7.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tai trụ sở cơ quan hành chính 7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: - Tờ trình thẩm định dự án - Phần nội dung thay đổi, điều chỉnh của dự án - Văn bản pháp lý có liên quan b) Số lượng hồ sơ: 03 (bộ) 7.4. Thời gian giải quyết: - Không quy định thời gian thẩm định phần điều chỉnh của dự án 7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp xã 7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: - Báo cáo kết quả thẩm định 7.8. Lệ phí (nếu có):
  2. - Lệ phí thẩm định dự án - Mức phí: Theo tỷ lệ % 7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Tờ trình thẩm định dự án (đính kèm theo thủ tục) 7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: a) Yêu cầu hoặc điều kiện 1: Bị ảnh hưởng bởi thiên tai như động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, địch họa hoặc các sự kiện bất khả kháng khác; b) Yêu cầu hoặc điều kiện 2: Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án; c) Yêu cầu hoặc điều kiện 3: Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, tính chất, mục tiêu của dự án d) Yêu cầu hoặc điều kiện 4: Do biến động bất thường của giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, tỷ giá hối đoái đối với phần vốn có sử dụng ngoại tệ hoặc do Nhà nước ban hành các chế độ, chính sách mới có quy định được thay đổi mặt bằng giá đầu tư xây dựng công trình. đ) Yêu cầu hoặc điều kiện 5: Khi điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu dự án hoặc vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định. Trường hợp điều chỉnh dự án không làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu và không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư được phép tự điều chỉnh dự án. Những nội dung thay đổi phải được thẩm định lại. 7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: - Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình - Thông tư 109/2000/TT-BTC ngày 13/11/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và sử dụng lệ phí thẩm định đầu tư.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản