intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp: Hệ thống chiết rót

Chia sẻ: Nguyen Thanh Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:44

0
552
lượt xem
113
download

Đồ án tốt nghiệp: Hệ thống chiết rót

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của đồ án này nhằm nắm được khả năng lập trình PLC. Lập trình đọc được giá trị từ cảm biến nhiệt độ và cảm biến khoảng cách về PLC. Lập trình điều khiển hệ thống chiết rót chai. Thiết kế được hệ SCADA giám sát trên PLC S7-1200.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: Hệ thống chiết rót

TRANG BÌA 1<br /> <br /> TRANG BÌA 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> TRANG BÌA 1..................................................................................................................... 1<br /> TRANG BÌA 2..................................................................................................................... 2<br /> MỤC LỤC ........................................................................................................................... 3<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................................... 5<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ................................................................................................................. 6<br /> A.<br /> <br /> Đặt vấn đề .............................................................................................................. 6<br /> <br /> B.<br /> <br /> Mục tiêu đề tài........................................................................................................ 6<br /> <br /> C.<br /> <br /> Giới hạn đề tài ........................................................................................................ 6<br /> <br /> PHẦN NỘI DUNG .............................................................................................................. 7<br /> Chƣơng 1 ............................................................................................................................. 7<br /> 1.1. Tổng quan về đề tài ................................................................................................ 7<br /> 1.2. Phƣơng pháp thực hiện .......................................................................................... 7<br /> CHƢƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT .................................................................................... 8<br /> 2.1. Quy trình hoạt động của hệ thống ............................................................................ 8<br /> 2.2. Lý thuyết PLC .......................................................................................................... 8<br /> A.<br /> <br /> PLC S7-200 ...................................................................................................... 10<br /> <br /> B. PLC S7-1200. ........................................................................................................ 15<br /> 2.3. TIA -WinCC .......................................................................................................... 17<br /> 2.4. Giao thức truyền thông TCP/IP. ............................................................................. 28<br /> 2.5. Ethernet. .................................................................................................................. 29<br /> CHƢƠNG 3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG CHIẾT RÓT ........................................................ 32<br /> 3.1. Thiết kế cơ khí hệ thống ......................................................................................... 32<br /> 3.1.1. Yêu cầu cơ khí hệ thống .................................................................................. 32<br /> 3.1.2. Thiết kế cơ khí ................................................................................................. 32<br /> 3.2. Thiết kế điện cho hệ thống ..................................................................................... 32<br /> 3.2.1. Yêu cầu hệ thống điện ..................................................................................... 32<br /> <br /> 3.2.2. Sơ đồ khối hệ thống ......................................................................................... 32<br /> 3.2.3. Phân tích các khối điện hệ thống ..................................................................... 33<br /> 3.2.4. Thiết bị điện từng khối .................................................................................... 34<br /> 3.2.5. Sơ đồ đấu nối ................................................................................................... 34<br /> 3.3. Thiết kế phần mềm ................................................................................................. 35<br /> 3.3.1. Yêu cầu lập trình hệ thống............................................................................... 35<br /> 3.3.1. Lƣu đồ giải thuật.............................................................................................. 35<br /> 3.3.2. Sơ đồ đấu dây .................................................................................................. 36<br /> CHƢƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ NHẬN XÉT ....................................................................... 37<br /> 4.1. Địa chỉ biến và đấu nối ........................................................................................... 37<br /> 4.2. Chƣơng trình chính ................................................................................................. 38<br /> 4.3. Nhận xét .................................................................................................................. 43<br /> PHẦN KẾT LUẬN ........................................................................................................... 44<br /> A.<br /> <br /> KẾT LUẬN .......................................................................................................... 44<br /> <br /> B.<br /> <br /> HƢỚNG PHÁT TRIỂN ....................................................................................... 44<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2