Đồ án tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác đấu thầu tại công ty cổ phần xây dựng VINACONEX"

Chia sẻ: Nguyen Nam Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:81

1
584
lượt xem
222
download

Đồ án tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác đấu thầu tại công ty cổ phần xây dựng VINACONEX"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khác với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực khác, Công ty xây dựng cung cấp sản phẩm xây dựng của mình cho khách hàng đặt hàng trước. Khách hàng lựa chọn nhà cung cấp thông qua hoạt động đấu thầu. Trong đó, doanh nghiệp mà ở đây là các Công ty xây dựng cạnh tranh với nhau về giá, về chất lượng, về tiến độ thi công công trình. Doanh nghiệp nào đáp ứng được các tiêu chí mà chủ đầu tư đặt ra một cách tốt nhất sẽ thắng thầu và được...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp "Hoàn thiện công tác đấu thầu tại công ty cổ phần xây dựng VINACONEX"

 1. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 Đồ án tốt nghiệp Hoàn thiện công tác đấu thầu tại công ty cổ phần xây dựng VINACONEX -1- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
 2. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 Mục lục Danh mục các chữ viết tắt ..........................................................................- 1 - Danh mục bảng biểu hình vẽ ......................................................................- 2 - Lời nói đầu .................................................................................................- 3 - Chương 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX 12...................................................... - 5 - 1.1. Tổng quan về Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 ............- 5 - 1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 . ...........................................................................................................- 5 - 1.1.1.1. Một số thông tin cơ bản về Công ty ..................................- 5 - 1.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển ....................................- 5 - 1.1.1.3. Ngành, nghề kinh doanh:.................................................. - 7 - 1.1.1.4. Thông tin về cấu trúc Công ty ..........................................- 9 - 1.1.1.5. Sơ đồ tổ chức quản lý ....................................................... - 9 - 1.1.2. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh ............................... - 20 - 1.1.2.1. Nguồn vốn của Công ty qua các năm ............................. - 20 - 1.1.2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh .......................... - 22 - 1.2. Công tác tham dự đấu thầu tại Công ty........................................... - 27 - 1.2.1. Năng lực dự thầu .................................................................... - 27 - 1.2.1.1. Năng lực về tài chính...................................................... - 27 - 1.2.1.2. Năng lực về nhân sự ....................................................... - 30 - 1.2.1.3. Năng lực máy móc thiết bị ............................................. - 32 - 1.2.1.4. Các công trình Công ty đã thi công (kinh nghiệm của nhà thầu) ......................................................................................................... - 36 - 1.2.2. Qui trình công tác đấu thầu ở Công ty .................................... - 38 - 1.2.2.1. Tìm kiếm thông tin và mua hồ sơ dự thầu ...................... - 38 - -2- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
 3. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 1.2.2.2. Chuẩn bị hồ sơ dự thầu ................................................... - 39 - 1.2.2.2.1. Chuẩn bị nội dung về kĩ thuật ................................. - 40 - 1.2.2.2.2. Chuẩn bị nội dung về tài chính ............................... - 45 - 1.2.2.2.3. Chuẩn bị nội dung về pháp lý ................................. - 49 - 1.2.2.3. Nộp hồ sơ dự thầu .......................................................... - 49 - 1.2.2.4. Hoàn thiện và kí kết hợp đồng ........................................ - 50 - 1.2.3. Tình hình tham dự đấu thầu.................................................... - 50 - 1.2.4. Đánh giá hoạt động đấu thầu ở Công ty .................................. - 52 - 1.2.4.1. Thời cơ - Thách thức ...................................................... - 52 - 1.2.4.1.1. Thời cơ ................................................................... - 52 - 1.2.4.1.2. Thách thức.............................................................. - 53 - 1.2.4.2. Ưu nhược điểm............................................................... - 54 - 1.2.4.2.1.Ưu điểm .................................................................. - 54 - 1.2.4.2.2. Nhược điểm............................................................ - 54 - 1.2.4.3. Nguyên nhân .................................................................. - 55 - 1.2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan ....................................... - 55 - 1.2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan ........................................... - 55 - Chương 2: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX 12 .................... - 57 - 2.1. Phương hướng phát triển ................................................................ - 57 - 2.1.1. Định hướng sản xuất kinh doanh của Công ty ........................ - 57 - 2.1.2. Định hướng trong công tác đấu thầu của Công ty ................... - 59 - 2.2. Giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu .......................................... - 61 - 2.2.1. Tăng cường Marketing ........................................................... - 61 - 2.2.1.1. Phân loại tìm kiếm thị trường ......................................... - 61 - 2.2.1.2. Hoàn thiện công tác thu thập và xử lý thông tin.............. - 62 - 2.2.1.3. Công tác dự báo thị trường ............................................. - 63 - -3- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
 4. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 2.2.2. Nâng cao năng lực lập hồ sơ dự thầu ...................................... - 64 - 2.2.2.1. Thực hiện chuyên môn hóa công tác lập hồ sơ dự thầu... - 64 - 2.2.2.2. Hoàn thiện công tác xác định giá bỏ thầu ....................... - 66 - 2.2.3. Nâng cao năng lực thực hiện thầu........................................... - 67 - 2.2.3.1 Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị ................................... - 67 - 2.2.3.2. Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình ....... - 70 - Kết luận.................................................................................................... - 73 - Tài liệu tham khảo.................................................................................... - 74 - -4- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
 5. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 Danh mục các chữ viết tắt VN : Việt Nam UBND : Uỷ ban nhân dân ĐH : Đại học CP : Cổ phần CPXD : Cổ phần xây dựng Cty : Công ty DD&CN : Dân dụng và công nghiệp ĐHĐ : Đại hội đồng ATLĐ : An toàn lao động QLDA : Quản lý dự án CĐ : Cổ đông BKS : Bản kiểm soát HĐQT : Hội đồng quản trị SXKD : Sản xuất kinh doanh L.xô : Liên Xô HCV : Huy chương vàng Tr.đồng : Triệu đồng -1- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
 6. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 Danh mục bảng biểu hình vẽ Trang Hình vẽ, sơ đồ, biểu đồ : Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức quản lý Cty CPXD VINACONEX 12 - 10 - Hình 1.2: Biểu đồ Doanh thu từ 2004-2007_Cty CPXD - 24 - VINACONEX 12 Hình 1.3: ROE 1 số công ty cùng thuộc tổng công ty - 26 - VINACONEX Hình 1.4: Cơ cấu lao động của công ty Hình 1.5: Biểu đồ tổng giá trị trúng thầu qua các năm - 52 - Bảng số liệu : Bảng 1.1: Cơ cấu tài sản – nguồn vốn - 22 - Bảng 1.2: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty qua các năm - 23 - Bảng 1.3: Các chỉ tiêu về tỷ suất sinh lời của Công ty qua các năm - 25 - Bảng 1.4: Các chỉ tiêu về khả năng thanh toán của Công ty qua - 27 - các năm Bảng 1.5: Tóm tắt các số liệu về tài chính của Công ty qua các - 29 - năm Bảng 1.6: Số lượng cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ của Công ty - 31 - Bảng 1.7: Xe, máy, thiết bị xây dựng - 32 - Bảng 1.8: Các lĩnh vực xây dựng chủ yếu và số năm kinh nhiệm - 36 - Bảng 1.9: Một số công trình được cấp bằng và huy chương vàng - 37 - chất lượng Bảng 1.10: Tiến độ thi công gia cố kênh đoạn K0- K5 + 791 - 42 - Bảng 1.11: Máy móc huy động cho thi công gia cố kênh đoạn K0 - 44 - - K5 + 791 Bảng 1.12: Giá trị và mức tăng trưởng các công trình trúng thầu - 51 - Bảng 2.1: Các chỉ tiêu chủ yếu được xây dựng năm 2009 - 59 - -2- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
 7. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 Lời nói đầu Khác với hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong lĩnh vực khác, Công ty xây dựng cung cấp sản phẩm xây dựng của mình cho khách hàng đặt hàng trước. Khách hàng lựa chọn nhà cung cấp thông qua hoạt động đấu thầu. Trong đó, doanh nghiệp mà ở đây là các Công ty xây dựng cạnh tranh với nhau về giá, về chất lượng, về tiến độ thi công công trình. Doanh nghiệp nào đáp ứng được các tiêu chí mà chủ đầu tư đặt ra một cách tốt nhất sẽ thắng thầu và được kí kết hợp đồng thi công công trình đó. Chỉ có thắng thầu thì doanh nghiệp mới có công ăn việc làm cho công nhân viên, có thu nhập và chỉ có thắng thầu thì các doanh nghiệp xây dựng mới có thể tồn tại, đứng vững trên thị trường xây dựng. Tuy nhiên, khi tiến hành tham gia đấu thầu thì sản phẩm ở đây là công trình chưa được khởi công xây dựng. Hơn nữa sản phẩm xây dựng có tính đơn chiếc, được sản xuất ra ở những địa điểm, điều kiện khác nhau, chi phí cũng thường khác nhau đối với cùng một loại hình sản phẩm. Khả năng trùng lặp về mọi phương diện: kỹ thuật, công nghệ, chi phí, môi trường rất ít, ngay cả trong xu hướng công nghiệp hoá ngành xây dựng thì ảnh hưởng của tính đơn chiếc cũng chưa được loại trừ. Do đó trong quá trình lập hồ sơ dự thầu doanh nghiệp phải trình bày rõ ràng chính xác phương án thiết kế, thi công công trình thể hiện tính khả thi của phương án hoàn thành đúng thời gian, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, thẩm mỹ; ngoài ra còn phải tính toán các biến động về chi phí sản xuất để đảm bảo mức giá dự thầu đưa ra là hợp lý. Các chỉ tiêu này càng cao thì khả năng trúng thầu sẽ càng thấp, nhưng nếu quá thấp thì nhà thầu có khả năng không thể hoàn thành công trình như hợp đồng hoặc không thu được lợi nhuận. -3- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
 8. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 Hoạt động đấu thầu là hoạt động đầu tiên, quan trọng quyết định đến lợi nhuận, hoạt động và phát triển của doanh nghiệp và cũng tồn tại nhiều rủi ro. Nhận thức được điều đó trong quá trình thực tập tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 em đã tìm hiểu về công tác đấu thầu ở Công ty và mạnh dạn chọn đề tài “Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12” Nội dung của đề tài gồm 2 chương : Chương I: Thực trạng công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 Chương II: Giải pháp hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 Em xin chân thành cảm ơn các cán bộ trong Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 đặc biệt là các cô chú, anh chị trong phòng kế hoạch đầu tư và thầy giáo Nguyễn Hồng Minh đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ em hoàn thành bài viết. Do hạn chế về lý luận, kinh nghiệm thực tế, thời gian nghiên cứu nên đề tài có thể còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhân được sự góp ý của thầy cô trong Bộ môn và tất cả các bạn đọc để bài viết của em được hoàn thành tốt hơn. Hà Nội, tháng 5 năm 2009 Sinh viên: Nguyễn Mạnh Chiến Lớp: đầu tư 47 D -4- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
 9. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 Chương 1: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẤU THẦU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VINACONEX 12 1.1. Tổng quan về Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 1.1.1. Giới thiệu chung về Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 1.1.1.1. Một số thông tin cơ bản về Công ty Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 12 Tên giao dịch: VIET NAM CONSTRUCTION JIONT STOCK COMPANY N0 12 Tên viết tắt: VINACONEX N 012.JSC Địa chỉ trụ sợ chính: Tầng 10, nhà CT 1-2 Khu đô thị Mễ Trì hạ, Xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội Điện thoại: 043.2214 3724 - 043.2214 3729 Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng ( ba mươi tỷ đồng ) theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5 ngày 31/7/2007 1.1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần xây dựng 12 là Công ty cổ phần với 51% vốn thuộc Nhà nước và là thành viên của Tổng công ty CP xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam VINACONEX- Bộ Xây dựng. Tiền thân của Công ty là Công ty xây dựng số 12 – Vinaconex được hợp nhất bởi các đơn vị:  Xí nghiệp cơ khí Sóc Sơn thành lập năm 1996  Chi nhánh Xây dựng 5-04 thuộc Công ty xây dựng số 5 Bộ Xậy dựng thành lập năm 1970 -5- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
 10. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12  Công ty xây dựng số 4 thuộc Vinaconex thành lập năm 1990 Từ ngày 31/3/2003 Công ty xây dựng số 12 được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần, theo quyết định số 358/QĐ-BXD của Bộ xây dựng. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003144 ngày 5/11/2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Công ty đã có 5 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 31/07/2007 vốn điều lệ của Công ty là 30.000.000.000 VND ( ba mươi tỷ đồng VN) Từ ngày 31/10/2005 Công ty CP xây dựng số 12 chính thức được công nhận là Doanh nghiệp hạng I theo quyết định số 1938 QĐ/VC-TCLĐ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty VINACONEX. Công ty cổ phần xây dựng số 12 có phạm vi hoạt động trên toàn quốc, đã và đang thi công xây lắp nhiều công trình trọng điểm của Nhà nước như: Kênh dẫn nước Nhà máy nước Sông Đà, Hệ thống thủy lợi Sông Sắt - Ninh Thuận, Hệ thống thủy lợi tỉnh Nam Định, Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại II, Khu đô thị mới Trung Hòa Nhân Chính, Cầu tàu Nam triệu-Tổng công ty công nghiệp Tàu thủy Việt Nam, Khu điều hành Ban quản lý dự án Nhà máy thủy điện Sơn La, Nhà điều hành Trường đại học Y Hà Nội, đường quốc lộ 10, Hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hạ tầng khu công nghiệp Bắc Phú Cát, Hạ tầng Nhà máy nước Sông Đà, Dự án mở rộng đường Láng Hòa Lạc, Dự án xi măng Cẩm Phả, Dự án Nhà máy xi măng Yên Bình, Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, Nhà máy Thủy điện Bản Chát, Dự án thủy lợi Phước Hòa v.v… Hiện nay, Công ty đang thi công xây dựng nhiều công trình thuộc các lĩnh vực dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, nền móng và hạ tầng kĩ thuật, đường giao thông, cầu cảng, đường dây và trạm… Các công trình đã và đang thi công đều được Chủ đầu tư đánh giá đảm bảo chất lượng, tiến độ, nhiều công trình đã đạt Huy chương vàng chất lượng, đặc biệt Công ty có 2 công trình -6- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
 11. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 được UBND Thành Phố Hà Nội gắn biển chao mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng thủ đô (Nhà chung cư 18 T1- Trung Hòa Nhân Chính và Nhà máy giày Thượng Đình-Khu công nghiệp Đồng Văn Hà Nam), công trình Nhà điều hành A1 Trường ĐH Y Hà Nội được Chủ đầu tư chọn là công trình chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập ĐH Y Hà Nội. Trên cở sở đó giá trị sản lượng và doanh thu hàng năm của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch, năm sau cao hơn năm trước. Công ty có một đội ngũ gần 1000 cán bộ, kỹ sư và công nhân lành nghề được đào tạo chính quy ở trong nước và ngoài nước, tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực thi công xây lắp. Công ty không ngừng đổi mới thiết bị công nghệ, không ngừng đào tạo, học hỏi kinh nghiệm, kịp thời nắm bắt những thông tin, những tiến bộ khoa học kỹ thuật để phục vụ nhu cầu xây dựng ngày càng phát triển ở phạm vi trong nước cũng như ở các nước trong khu vực. Bằng khả năng và nỗ lực, Công ty cổ phần xây dựng số 12 đã và đang khẳng định vị thế, uy tín trên thị trường xây dựng, giành được sự tín nhiệm của các Chủ đầu tư trong và ngoài nước. Công ty đã được Tổ chức GLOBAL CERTIFICATION GROUP UNITED KINGDOM của Anh Quốc cấp chứng chỉ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2000 1.1.1.3. Ngành, nghề kinh doanh: Theo giấy chứng nhận kinh doanh số 0103003144 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Công ty được kinh doanh các ngành nghề:  Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp;  Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp;  Xây dựng các đường dây và trạm biến áp đến 220 KV;  Xây dựng các công trình thủy lợi;  Xây dựng đường bộ, cầu, cảng; -7- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
 12. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12  Trang trí nội ngoại thất và tạo cảnh quan kiến trúc công trình;  Sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, xuất nhập khẩu thiết bị xây dưng công nghiệp, nông nghiệp;  Kinh doanh dịch vụ mua bán cho thuê bảo dưỡng, sửa chữa xe máy, thiết bị;  Sản xuất dàn giáo cốp pha;  Kinh doanh và phát triển nhà;  Khai doanh và phát triển nhà;  Khai thác và chế biến các loại cấu kiện và vật liệu xây dựng bao gồm: đá, cát, sỏi, đất, gạch, ngói, xi măng, tấm lợp, kính, nhựa đường và các loại vật liệu dùng trong xây dưng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi;  Lắp đặt các thiệt bị: cơ điện, điện lạnh, nước và các thiết bị dùng trong xây dựng, công nghiệp, nông nghiệp, giao thông, thủy lợi;  Thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu;  Xây dựng các công trình cấp thoát nước;  Lắp đặt các loại đường ống công nghệ và áp lực;  Lắp đặt các loại cấu kiện bê tông, kết cấu thép, các hệ thống kĩ thuật công trình, các loại máy móc, thiết bị như: thang máy, điều hòa không khí, thông gió, phòng cháy, cấp thoát nước;  Xây lắp các công trình thông tin, viễn thông;  Mua bán, lắp đặt thiết bị điện tử, tin học, viễn thông -8- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
 13. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 1.1.1.4. Thông tin về cấu trúc Công ty I. Loại hình doanh nghiệp Công ty cổ phần II. Thời điểm đăng ký 05-11-2003 III. Vốn điều lệ 30.000.000.000 đồng IV. Vốn lưu động 164.270.975.049 đồng V. Vốn vay bình quân 80.000.000.000 đồng VI. Đơn vị trực thuộc I. Công ty CP xây dựng 504 Nam Định: Trụ sở: 100 Nguyễn Hiền – Nam Định ĐT: 0350.3841549 - Fax: 0350.3847599 9 Đội xây dựng II. Dây chuyền sản xuất đá xây dựng tại Mỏ đá Đồng Hấm: Thị trấn Kiện Khê – Hà Nam ĐT: 0351.3858718 - Fax: 0351.3858718 III. Trạm trộn bê tông thương phẩm Khu công nghệ cao Hòa Lạc – Hà Tây IV. Các đội trực thuộc Công ty Thi công công trình DD&CN: 15 đội Thi công điện nước: 02 đội Thi công cơ giới cầu đường và cảng: 04 đội Đội thi công các công trình thủy lợi: 03 đội V. Văn phòng đại diện phía Nam Số 78 Quang Trung – Phường Thanh Sơn – TP Phan Rang – Tháp Chàm – Ninh Thuận ĐT: 068.3826236 - FAX: 068.3826236 1.1.1.5. Sơ đồ tổ chức quản lý -9- Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
 14. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức quản lý Cty CPXD VINACONEX 12 ĐHĐ CỔ ĐÔNG BAN KIỂM SOÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ GIÁM ĐỐC CÔNG TY PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH THI PHỤ TRÁCH CHẤT PHỤ TRÁCH THIẾT PHỤ TRÁCH CÔNG CÔNG LƯỢNG VÀ ATLĐ BỊ- ĐẦU TƯ TY CPXD 504 PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG PHÒNG Tổ chức-Hành chính Tài chính-Kế toán Kế hoạch-Kĩ thuật* Đấu thầu & QLDA Thiết bị & Đầu tư CÁC XƯỞNG BAN ĐIỀU CÁC ĐỘI VĂN PHÒNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT HÀNH XÂY DỰNG ĐẠI DIỆN XÂY DỰNG 504 & KINH DOANH DỰ ÁN CÔNG TRÌNH PHÍA NAM - 10 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
 15. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 o Đại hội đồng Cổ đông Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông có quyền bỏ phiếu hoặc người được cổ đông uỷ quyền. ĐHĐ CĐ có các quyền sau: - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ; - Thông qua kế hoạch phát triển của Công ty, thông qua báo cáo tài chính hàng năm, các báo cáo của BKS, của HĐQT và của các kiểm toán viên; - Quyết định số lượng thành viên của HĐQT; - Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS; phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành; - Các quyền khác được quy định tại Điều lệ. o Hội đồng quản trị Số thành viên HĐQT của Công ty gồm 05 thành viên. HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc ĐHĐ CĐ. HĐQT có các quyền sau: - Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy của Công ty; - Quyết định chiến lược đầu tư, phát triển của Công ty trên cơ sở các mục đích chiến lược do ĐHĐ CĐ thông qua; - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty; - Kiến nghị sửa đổi bổ sung Điều lệ, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm, báo cáo tài chính, quyết toán năm, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận và phương hướng phát triển, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của Công ty trình ĐHĐ CĐ; - 11 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
 16. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 - Triệu tập, chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình cho các cuộc họp ĐHĐ CĐ; - Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty; - Các quyền khác được quy định tại Điều lệ. o Ban Kiểm soát BKS do ĐHĐ CĐ bầu ra gồm 03 thành viên, thay mặt cổ đông để kiểm soát mọi hoạt động quản trị và điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. BKS chịu trách nhiệm trước ĐHĐ CĐ và pháp luật về những công việc thực hiện theo quyền và nghĩa vụ của Ban: - Kiểm tra sổ sách kế toán và các báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; - Trình ĐHĐ CĐ báo cáo thẩm tra các báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của của HĐQT và Ban Giám đốc; - Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHĐ CĐ bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết; o Ban Giám đốc Ban Giám đốc gồm Giám đốc điều hành, Các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng do HĐQT bổ nhiệm. Ban Giám đốc có nhiệm vụ: - Tổ chức điều hành, quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết, quyết định của HĐQT, nghị quyết của ĐHĐ CĐ, Điều lệ Công ty và tuân thủ pháp luật; - 12 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
 17. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 - Xây dựng và trình HĐQT các quy chế quản lý điều hành nội bộ, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính hàng năm và dài hạn của Công ty; - Đề nghị HĐQT quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng kỷ luật đối với Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc chi nhánh; - Ký kết, thực hiện các hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự theo quy định của pháp luật; - Báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động, kết quả sản xuất kinh doanh, chịu trách nhiệm trước HĐQT, ĐHĐ CĐ và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty; - Thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐ CĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐ CĐ thông qua; o Các phòng chức năng  Phòng tổ chức - hành chính - Đảm bảo các mặt về công tác lễ tân, hậu cần, quản lý đất đai nhà cửa của Công ty - Đảm bảo công tác phục vụ, công tác văn thư bảo mật và lưu trữ - Đảm bảo công tác bảo vệ cơ quan - Tham mưu giúp cho Đảng uỷ, Lãnh đạo Công ty về các công việc sau: + Công tác tổ chức biên chế, sắp xếp, điều động nhân lực theo yêu cầu, nhiệm vụ + Quản lý toàn bộ số lượng, chất lượng lao động hiện có của Công ty gồm cán bộ, công nhân viên và các lao động hợp đồng theo mọi hình thức + Tuyển dụng mới lao động theo nhu cầu của sản xuất phát triển mở rộng của Công ty theo đúng luật lao động hiện hành - 13 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
 18. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 + Giải quyết mọi chế độ chính sách với người lao động gồm: giải quyết chế độ hưu, chế độ nâng lương, thi tay nghề, huấn luyện chuyên môn, đào tạo nâng cao trình độ... + Kiểm tra và duy trì công tác an toàn lao động + Quản lý kế hoạch về tiền lương, các chế độ khoán sản phẩm với người lao động + Thực hiện đầy đủ mọi chế độ bảo hiểm xã hội với người lao động  Phòng tài chính - kế toán Phòng tài chính kế toán có chức năng giúp việc cho Hội đồng Quản trị và giám đốc Công ty trong việc tổ chức, chỉ đạo công tác Tài chính – kế toán trong toàn Công ty theo đúng quy chế tài chính và điều lệ Công ty. Phòng tài chính kế toán có nhiệm vụ lập kế hoạch và quản lý kinh tế tài chính chặt chẽ, phục vụ nhu cầu chi tiêu kịp thời và đầy đủ, báo cáo kịp thời chính xác các chứng từ hợp đồng kinh tế,..., lập và gửi báo cáo thống kê, báo cáo tài chính hàng quý và cuối niên độ kế toán để gửi lên HĐQT và ban giám đốc Công ty.  Phòng kế hoạch - kĩ thuật* Chức năng : Là phòng chức năng tham mưu giúp Tổng giám đốc Công ty trong các khâu xây dựng kế hoạch, kiểm tra thực hiện kế hoach, tổng hợp báo cáo thống kê, công tác hợp đồng kinh tế, định mức đơn giá, công tác sản xuất, công tác xuất nhập khấu của Công ty. Nhiệm vụ : - Công tác đấu thầu, lập dự án đầu tư : Lập dự án đầu tư, đấu thầu của từng dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ trì công tác đấu thầu mua sắm thiết bị thuộc dự án đầu tư mà Công ty làm chủ đầu tư. - 14 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
 19. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc thực hiện tổ chức đấu thầu thiết bị của dự án theo đúng quy định, quy trình hiện hành của Nhà nước. Phối hợp với các phòng chức năng của Công ty, Ban quản lý dự án theo dõi thực hiện các gói thầu từ khi ký hợp đồng cho đến khi nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu thiết bị dự án đầu tư theo đúng tháng, quý,năm trình cấp quản lý. - Công tác kế hoạch báo cáo thống kê : Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, hàng quý của Công ty để báo cáo với Tổng giám đốc Công ty duyệt. Lập và trình duyệt các kế hoạch định hướng của Công ty 5 năm, 10 năm để làm cơ sở cho công tác chỉ đạo sản xuất kinh doanh và phát triển của Công ty. Hướng dẫn và thừa hành quyền Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng và tổ chức kế hoạch hàng năm, kế hoạch hàng quý, kế hoạch hàng tháng cũng như công tác báo cáo thống kê. Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch, các mục tiêu tiến độ công trình theo định kỳ hàng tháng, quý, năm. Phân tích đánh giá tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty trong công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất, công tác điều động các nguồn lực để đảm bảo phục vụ các mục tiêu và nhiệm vụ kế hoạch. - Công tác sản xuất : Điều động công tác sản xuất giữa các đơn vị trong nội bộ Công ty theo nhiệm vụ kế hoạch sản xuất do Tổng giám đốc Công ty giao. Nắm bắt tình hình sản xuất, các mục tiêu tiến độ công trình để báo cáo với Tổng giám đốc Công ty và phối hợp với các đơn vị giải quyết các phát sinh trong công tác sản xuất.  Phòng đấu thầu và quản lý dự án - 15 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D
 20. Hoàn thiện công tác đấu thầu tại Công ty cổ phần xây dựng VINACONEX 12 Quản lý các hoạt động liên quan đến đầu thầu của Công ty như tổ chức đấu thầu mua sắm thiết bị theo kế hoạch, xác định các dự án có thể tham dự đấu thầu, tiếp thị, chào giá… Đồng thời quản lý dự án về các mặt chất lượng, tiến độ, an toàn kỹ thuật, kinh tế, khoa học công nghệ… Tổng hợp, thống kê, báo cáo, về công tác SXKD của Công ty.  Phòng thiết bị và đầu tư Với chức năng tham mưu và giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty tìm kiếm các cơ hội đầu tư, tham gia đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các dự án kinh doanh phát triển nhà, đầu tư các dự án sản xuất vật liệu xây dựng, đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư chiều sâu, mở rộng năng lực sản xuất, các dự án liên doanh, liên kết trong và ngoài nước. Công tác đầu tư được thực hiện thông qua các quy trình, quy chế và được hỗ trợ bởi hệ thống quản lý thông tin hiện đại, cũng như các mối quan hệ với các đơn vị trong và ngoài ngành nhằm chủ động nghiên cứu tìm kiếm cơ hội, triển khai và quản lý dự án. Quản lý các trang thiết bị, máy móc, chuẩn bị và điều phối cái trang thiết bị máy móc này cho các dự án mà Công ty tham gia. Có kế hoạch đầu tư mới, bổ xung thay thế máy móc trang thiết bị nếu thấy cần thiết. 1.2.Tình hình sản xuất-kinh doanh 1.2.1.Tình hình chung của ngành 1.2.1.1.Triển vọng phát triển của ngành Là một nước đang phát triển nên nhu cầu xây dựng của Việt Nam rất lớn. Trong những năm qua, ngành xây dựng luôn có tỷ lệ tăng trưởng cao, đóng góp vào GDP tăng cả về số tuyệt đối và tương đối. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2007 là 8,2%, năm 2007 là trong đó khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,6% phản ánh triển vọng phát triển cao của ngành xây dựng. Trong - 16 - Nguyễn Mạnh Chiến - Lớp đầu tư 47D

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản