Đồ án tốt nghiệp: " Xây dựng webdatabase cho quản lý thư viện trường ĐH Thủy Sản"

Chia sẻ: Cung Ru | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
52
lượt xem
8
download

Đồ án tốt nghiệp: " Xây dựng webdatabase cho quản lý thư viện trường ĐH Thủy Sản"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày đồ án gồm 3 phần : Khái quát lý thuyết và công cụ cài đặt chương trình, phương pháp xây dựng đề tài Phân tích và thiết kế Cơ sở dữ liệu Giao diện và kết quả chương trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: " Xây dựng webdatabase cho quản lý thư viện trường ĐH Thủy Sản"

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Xây dựng webdatabase cho quản lý Thư viện Trường Đại học Thuỷ sản GVHD: Lê Đức Trung SVTH : Đào Thị Xinh NIÊN KHOÁ 1998 - 2003
 2. Trình bày đồ án gồm 3 phần  Khái quát lý thuyết và phương pháp xây dựng đề tài  Phân tích và thiết kế Cơ sở dữ liệu  Giao diện và kết quả chương trình
 3. Web Database  Web Database được xây dựng trên mô hình Client-Server Database, với giao diện là các trang Web  Mô hình ứng dụng Web Database HTTP WEB SERVER Web Browser & Web Applications ODBC DATABASE
 4. Active Server Page (ASP)  Là một môi trường phát triển ứng dụng cho phép người lập trình kết hợp HTML, Script và các Active Server Component để tạo ra Web Application  ASP xây dựng sẵn một thư viện cho phép giao tiếp với Database thông qua ODBC (Open Database Connectivity) gọi là ADO (ActiveX Data Object). ADO là công cụ phát triển ứng dụng Web Database
 5. Phương pháp xây dựng đề tài  Phân tích và thiết kế hệ thống theo mô hình luồng dữ liệu  Chương trình được cài đặt bằng ngôn ngữ ASP , VBScript.  Cơ sở dữ liệu dùng SQL Server 2000  Xây dựng và cài đặt chương trình trên hệ điều hành Windows XP
 6. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh Ban quản lý Yêu cầu Báo cáo báo cáo thống kê thống kê Yêu cầu Kết quả Quản lý BP. Cấp thẻ Thủ thư Thư viện Kết quả Yêu cầu độc giả Yêu Kết cầu quả BP.Bổ xung tài liệu
 7. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh Hồ sơ xử lý vi phạm Ban quản lý BP.Cấp thẻ Độc giả Yêu Thủ thư Yêu Thẻ/ Báo cầu Không Phiếu mượn cầu cáo cấp Thông Yêu cầu thông chấp tin sách/ tạo thẻ tin nhận Không phiếu chấp mượn nhận sách Thống kê Cấp thẻ báo cáo Cho mượn Phiếu mượn Hồ sơ xử lý sách Hồ sơ vi phạm Hồ sơ quản lý sách cấp thẻ Fic lưu thông tin sách Thẻ Kho sách Không chấp nhận Thủ thư Nhận Thêm BP.Bổ sung sách sách tài liệu Phạt/Không trả mới Yêu cầu thêm sách mới
 8. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Chức năng thêm sách mới BP.Bổ sung tài Hồ sơ quản lý sách Kho sách liệu Yêu cầu Không bổ sung chấp sách nhận Kiểm Thông tin sách cần bổ sung Cập tra nhật Yêu cầu hiệu chỉnh sách sách đã Hiệu hiệu chỉnh chỉnh Phích lưu thông tin sách
 9. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Chức năng cấp thẻ độc giả BP.Cấp thẻ Thẻ Yêu Không Hồ sơ xử lý vi phạm cầu chấp nhận cấp thẻ Thông tin độc giả T ạo Kiểm tra thẻ Hồ sơ cấp thẻ
 10. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Chức năng cho mượn sách Thủ thư Fic lưu thông tin sách Vị trí để sách Thẻ, Không Yêu cầu chấp mượn nhận Hồ sơ cấp thẻ Kho sách sách Chấp nhận Tạo Kiểm Tìm phiếu mượn sách Sách mượn sách Hồ sơ Phiếu mượn quản lý sách
 11. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Chức năng nhận sách trả Thủ thư Kho sách Phiếu mượn không Thẻ chấp nhận Kiểm Nhận tra sách Chấp nhận Hồ sơ xử lý vi phạm Hồ sơ quản lý sách
 12. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh Chức năng thống kê Ban quản lý Hồ sơ quản lý sách Báo cáo Yêu cầu báo cáo In báo cáo Hồ sơ xử lý vi phạm Hồ sơ cấp thẻ Phiếu mượn
 13. Mô hình thực thể liên kết DOCGIA PHIEUMUON SACH SANGTAC MAPM MADG MAS MADG KHOAHOC MAS MATG MAS MASV MAPL NGMUON HOTENDG MAML TACGIA DATRA NGAYSINH MANN TIENPHAT NOISINH MANXB MATG LOP MAVT TENTG BIENLAIDEN-TLY NAMHOC TENS NGAYLT SOBIENLAI SOTRANG PHANLOAI NGAYHH MADG NAMXB MAS SOLUONG MAPL MALD SOCON TENPL NGAYLAP NGAYNHAP KHOA GIATIEN MONLOAI KHOAHOC GHICHU MAML LANMUON TENML VITRI NHAXB LYDO MAVT MANXB NGONNGU KHU TENNXN MALD KE MANN DIACHI TENLD NGAN TENNN TEL
 14. Giao diện và kết quả chương trình Những vấn đề đã giải quyết :  Đối với người quản trị : Có thể truy xuất vào toàn bộ hệ thống - Cập nhật nhân viên sử dụng - Thay đổi thông tin của riêng mình - Cập nhật sách, cập nhật độc giả - Tra cứu sách, tra cứu độc giả theo nhiều thuộc tính khác nhau. - Thống kê sách, độc giả, mượn trả sách theo nhiều thuộc tính khác nhau
 15. Giao diện và kết quả chương trình Những vấn đề đã giải quyết :  Đối với người quản lý : - Thay đổi thông tin của riêng mình - Cập nhật sách, cập nhật độc giả - Tra cứu sách, tra cứu độc giả theo nhiều thuộc tính khác nhau. - Thống kê sách, độc giả, mượn trả sách theo nhiều thuộc tính khác nhau
 16. Giao diện và kết quả chương trình Những vấn đề đã giải quyết :  Đối với nhân viên Thủ thư : - Cho mượn sách và nhận sách trả - Mượn và trả sách - Tra cứu sách theo nhiều thuộc tính khác nhau. - Lập biên lai đền hoặc thanh lý sách đối với độcgiả làm mất sách hoặc đền sách - Tra cứu sách theo nhiều thuộc tính khác nhau.  Đối với Độc giả : Tra cứu sách theo nhiều thuộc tính khác nhau.
 17. Giao diện và kết quả chương trình Những vấn đề chưa giải quyết :  Chưa quản lý được tư liệu là băng đĩa, … Chưa cho phép độc giả tự đăng ký mượn sách ….
 18. Hướng phát triển trong tương lai  Chương trình sẽ được mở rộng ra với nhiều loại tư liệu khác nhau như : băng, đĩa…  Cho phép Độc giả tự đăng ký mượn sách…  Tiếp tục thực hiện, hoàn chỉnh thêm các phần đã cài đặt
 19. Một số màn hình chính

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản