intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đối tác trung tâm dữ liệu sẵn sàng kinh doanh của Cisco – tối ưu hóa với Môi trường vận hành theo yêu cầu của IBM

Chia sẻ: Orchid Orchid | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

113
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thành phần eWLM của Động cơ ảo hóa giao tiếp với Mạng Trung tâm dữ liệu sẵn sàng kinh doanh Cisco • Lợi ích: cho phép cân bằng tải ứng dụng thông minh gắn với ưu tiên kinh doanh • Trợ giúp cải thiện hiệu năng và độ sử dụng tại nguyên để đáp ứng mục tiêu mức dịch vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đối tác trung tâm dữ liệu sẵn sàng kinh doanh của Cisco – tối ưu hóa với Môi trường vận hành theo yêu cầu của IBM

 1. Đối tác trung tâm dữ liệu sẵn sàng kinh doanh của Cisco – tối ưu hóa với Môi trường vận hành theo yêu cầu của IBM Dan He Quản lý giải pháp kinh doanh của Trung tâm Dữ liệu Kinh doanh, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương Nhóm giải pháp kinh doanh của Cisco Châu Á – Thái Bình Dương Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 1
 2. Chương trình • Các thách thức đối với trung tâm dữ liệu & sáng kiến IT • Đối tác trung tâm dữ liệu Cisco • Cisco BRDC tối ưu hóa với Môi trường vận hành theo yêu cầu của IBM • Lợi ích khách hàng Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 2
 3. Những thách thức đối với trung tâm dữ liệu & Sáng kiến IT Session Number Presentation_ID Presentation_ID © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 3 3
 4. Những thách thức khách hàng Trông đợi của người dùng CFO Ứng dụng mới Giảm rủi ro, ROI nhanh, Băng thông lơn hơn Cải thiện năng suất Dịch vụ tốt hơn Chi phí biến thiên Cải thiện an ninh Tăng giá trị doanh nghiệp Độ khả dụng cao • Nhiều hơn • Ít tiền hơn • Nhanh • Linh hoạt Côngnghệ J2EE, .NET Tích hợp doanh nghiệp Lưu trữ SAN/phân lớp Kết hợp máy chủ Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 4
 5. Những ưu tiên đầu tư hàng đầu của CIO Những ưu tiên đầu tư hàng đầu của CIO trong năm 2003: Cải thiện hiệu năng kinh doanh và khả năng cạnh tranh 1. Tích hợp ứng dụng 2. Windows 2000/XP cập nhật – máy để bàn 3. Sáng kiến không dây 4. An ninh 5. Cập nhật ERP 6. Phần cứng lưu trữ 7. Sáng kiến thương mại điện tử 8. Các dự án portal Nhân viên/Doanh nghiệp 9. Quản lý tài liệu 10. Các ứng dụng dựa trên XML 7 trên 10 ưu tiên của CIO ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu 2003 CIO Insight Research Study Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Source: Morgan Stanley CIO Survey – June 2003 5
 6. Các sáng kiến IT chính năm 2004 Giảm TCO, Cải thiện Độ linh họat và Khả năng đáp ứng của doanh nghiệp • Giảm TCO - Bằng cách đơn giản hóa nhiều môi trường riêng rẽ • Đơn giản hóa cập nhât ứng dụng - ví dụ.: Oracle, SAP, Siebel • Cải thiện an ninh – Được đánh giá là mối quan tâm thứ nhì của CIO • Truy nhập dựa trên Web - Hệ thống mở và các ứng dụng Mainframe • Kết hợp máy chủ - Giảm chi phí bảo hành máy chủ • Kết hợp trung tâm dữ liệu - Kết hợp năng lực tính toán • Tăng độ sử dụng lưu trữ - Cải thiện độ sử dụng và giảm chi phí lưu trữ bằng lưu trữ nối mạng và ảo hóa • Liên tục trong kinh doanh - Quy tắc của Chính phủ và nâng cao sự hiểu biết về khôi phục sau thảm họa Nguồn: “Các trung tâm dữ liệu lớn của tương lai” 2003 Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 6
 7. Đối tác trung tâm dữ liệu Cisco Session Number Presentation_ID Presentation_ID © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 7 7
 8. Trung tâm dữ liệu sẵn sàng kinh doanh của Cisco Lộ trình Công nghệ Thông lệ thiết kế tối ưu Dịch vụ & Hỗ trợ Đối tác Viễn cảnh cấu trúc toàn trình Liên tục kinh doanh Giảm TCO Linh họat - Mềm dẻo - Ảo hóa - Toàn trình Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 8
 9. Hệ sinh thái kết nối mạng trung tâm dữ liệu của Cisco Các ứng viên ATP Đối tác kênh Tầm với mở rộng/toàn cầu Chuyên môn hóa & năng lực Chào hàng tích hợp Tối ưu Chi phí triển khai thấp và cấu trúc bền vững, tối ưu hóa Bảo vệ Giải pháp đầy đủ, tích Đối tác hỗ trợ hợp và đã thử nghiệm để giảm rủi ro Dễ triển khai Hỗ trợ tích hợp Phát triển Chia sẻ các thông lệ tối ưu Lộ trình chuyển đổi sang thế hệ công nghệ sau Đối tác công nghệ Tạo các giải pháp chung Viễn cảnh Hàng đầu trong ngành Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 9
 10. Cấu trúc hệ thống V2.0 của Microsoft Cấu trúc tham chiếu của Trung tâm dữ liệu doanh nghiệp Internet Cisco 7200 Routers Cisco PIX or Microsoft Mạng biên ISA Server Firewalls Cisco 6500 Switches VLAN VLAN VLAN DMZ Web Services – IIS, NLBS Web Services – IIS, NLBS Network Services (DNS) Cisco PIX Firewalls Internet VLAN VLAN Mạng nội bộ Mạng dữ liệu – SQL Server Clusters liệ Mạng cơ sở hạ tầng – Quản lý, Thư mục tích cực (AD) Quả lý, Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 10
 11. Trung tâm dữ liệu tiện ích của HP internet internet • Tập hợp ảo hóa các nguồn tài nguyên để kích hoạt tức thời Ảo hóa mạng Bể chuyển mạch Cisco • Bảo vệ chuyển đổi và nhân Bộ điều khiển tiện ích Cisco bản dữ liệu để bảo vệ máy bể cân bằng tải chủ, lưu trữ và mạng server pool bể tường lửa Cisco • Ma trận kết nối một lần bể NAS • Phần mềm kiểm tra tiện ích để định nghĩa và tạo dịch vụ Ảo hóa lưu bể chuyển mạch Cisco trữ • Các thành phần kết nối mạng của Cisco bể lưu trữ Mô hình ngang Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 11
 12. Cisco BRDC tối ưu hóa với Môi trường vận hành theo nhu cầu của IBM Session Number Presentation_ID Presentation_ID © 2004, Cisco Systems, Inc. All rights reserved. © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 12 12
 13. Tạo giá trị khách hàng bằng cộng lực thừa kế Chuyển đổi doanh nghiệp và sáng tạo Thúc đẩy năng suất và các mô hình kinh doanh mới Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 13
 14. Bắt đầu với Bức tranh lớn – Kinh doanh và IT Nơi bạn bắt đầu phụ thuộc vào ưu tiên của tổ chức của bạn. • Thừa kế các tài sản hiện có • Cho phép tích hợp • Thiết kế cơ sở hạ tầng phù hợp với thiết kế doanh nghiệp Môi trường vận • Cấu trúc Qu • Xây để thay đổi hành theo nhu yt • Dựa trên tiêu chuẩn cầu rìn Đầu vào Chuyển đổi h kin doanh nghiệp hd oa Đầu vào n h Các lựa chọn tài chính và giao hàng linh hoạt Chìa khóa là tăng độ linh hoạt – Mô hình kinh doanh, Quy trình, Cơ sở hạ tầng, công với Tài chính và Giao hàng Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 14
 15. Thiết kế doanh nghiệp: Mô hình doanh nghiệp thành phần Chu trình mô hình doanh nghiệp thành phần cho 17 ngành, 34 tiểu ngành Ví dụ: Hàng hóa tiêu Quản lý Quản lý Quan hệ Quan hệ Sản xuất Chuỗi cung cấp Chuỗi cung cấp Quản trị Quản trị Sản xuất dùng đóng gói Sản phẩm Sản phẩm Khách hàng Khách hàng & Phân phối & Phân phối Doanh nghiệp Doanh nghiệp Chiến lược sản xuất Chiến lược công ty Chiến lược Chiến lược Chiến lược Chủng loại/Thương hiệu Quan hệ khách hàng chuỗi cung cấp Quy hoạch công ty Cách nhìn Chiến lược Chiến lược Quản lý chuyển đổi Quan hệ nhà cung cấp Quản lý liên minh Quy hoạch Quy hoạch Quy hoạch Chủng loại/Thương hiệu Quan hệ khách hàng Chuỗi cung cấp Quản lý Tìm nhà cung lĩnh vực kinh doanh Quy hoạch cấp/phương tiện Quản lý Đánh giá Sản xuất và Vật tư Quản lý bên ngoài Thương hiệu Sự hài lòng của khách Giám sát phân phối hiệu năng kinh doanh hàng Phân tích Kết hợp cung Nghiên cứu thị trường bên ngoài Kết hợp và/hoặc g Chiến thuật & cầu Giám sát Chiến thuật Khách hàng sản xuất tạo phương tiện Tổ chức và nội bộ Triển khai tiếp thí thiết kế quy trình & Hiệu quả Hậu cần Điều khiển Hậu cần đi Tuân thủ Quản lý khách hàng đến nhà cung cấp luật pháp và quy định Tích hợp và tái Ý tưởng sản phẩm thiết kế Chế tạo Quản lý Kiểm tra sản phẩm tiền bạc và rủi ro Khái niệm/Sản phẩm Dịch vụ gia tăng giá trị Bất động Lắp ráp/đóng gói Vận hành trung tâm Kế toán và Sổ cái Phát triển sản phẩm Dịch vụ khách hàng sản phẩm phân phối Thực thi Mua gián tiếp Thực thi Quản lý sản phẩm Thực thi Quản lý tài sản Tài nguyên Quản lý phương tiện Tiếp thị bán lẻ nhà máy Thực thi tiếp thị vận chuyển và thiết bị Quản lý kiểm kê trong Quản lý Dịch vụ khách hàng cửa hàng nguồn nhân lực Mua bán sản xuất Quản lý tài sản trên đường Hệ thống IT và Danh mục sản phẩm Danh mục khách hàng vận hành Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 15
 16. Dịch vụ tư vấn doanh nghiệp: Quy trình CBM Process Chu trình mô hình doanh nghiệp thành phần cho 17 ngành, 34 tiểu ngành Product Product Customer Customer Manufacturing Supply Chain & Supply Chain & Business Business Manufacturing Management Management Relationship Relationship Distribution Distribution Administration Administration 1. Tạo sơ đồ thành phần của doanh nghiệp Manufacturing Strategy Corporate Strategy Category/Brand Customer Relationship Supply Chain Strategy 2. Quyết định sự khác biệt và vận hành thông thường Strategy Strategy Strategy Strategy Supplier Relationship Corporate Planning Management Alliance Management Category/Brand Customer Relationship Supply Chain Planning 3. Phân tích chi phí Planning Planning Production and Line of Business Planning Brand P&L Assessing Customer Materials Planning Business Performance 4. Tạo ưu tiên cho các sáng kiến chuyển đổi Management Satisfaction Distribution Oversight Management External Market Matching Supply Analysis Customer Insights Manufacturing Tactics Tactics and Demand Oversight 5. Cisco BRDC tối ưu hóa với IBM cho ODOE là một trong những Marketing Development & Effectiveness In-bound Out-bound Organization and Process Design Legal and Regulatory công nghệ cơ sở hạ tầng mà IBM sẽ áp dụng để hỗ trợ chuyển Product Ideation Account Management Supplier Control Logistics Logistics Compliance đổi doanh nghiệp Concept/Product Testing Value-Added Services Make Products Treasury and Risk Management Assemble/Pkg. Distribution Center Accounting and GL Product Development Customer Account Products Operations Servicing Indirect Procurement Execution Execution Product Management Retail Marketing Plant Inventory Transportation Facilities and Equipment Execution Management Marketing Execution Resources Management In-store Inventory Mgmt HR Administration Consumer Service Manufacturing En route Inventory Procurement Management IT Systems and Product Directory Customer Directory Operations Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 16
 17. Môi trường vận hành theo nhu cầu của IBM Dịch vụ Dịch vụ Công ten nơ ứng dụng Dịch vụ Dịch vụ doanh nghiệp doanh nghiệp quản lý quản lý Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ thông tin thông tin Dịch vụ Dịch vụ Người dùng Người dùng Truy nhập Truy nhập Tương tác Tương tác Đồng bộ Đồng bộ Chức năng Chức năng Quy trình kinh doanh Quy trình kinh doanh chung chung Truy nhập Truy nhập Người dùng Người dùng Người dùng Người dùng Kinh doanh Kinh doanh thông tin thông tin Dịch vụ Dịch vụ Tích hợp Tích hợp Các ứng dụng Các ứng dụng doanh nghiệp doanh nghiệp Thích ứng Thích ứng Hợp tác Hợp tác Đồng bộ Đồng bộ Báo cáo Báo cáo thông tin thông tin đóng gói đóng gói Phân tích Phân tích Quy tắc Quy tắc Các ứng dụng Các ứng dụng Dịch vụ Dịch vụ Tương tác Tương tác Trình bày… Trình bày… kinh doanh… kinh doanh… điều chỉnh… điều chỉnh… mua ngoài mua ngoài Nội dung Nội dung Dịch vụ Dịch vụ doanh nghiệp doanh nghiệp Kết nối… Kết nối… Cá nhân hóa… Cá nhân hóa… Dịch vụ Dịch vụ siêu dữ liệu siêu dữ liệu Doanh nghiệp Chuyển đổi, Thông điệp, Sự kiện Quản lý Quản lý hiệu năng hiệu năng Liên kết kinh doanh doanh nghiệp doanh nghiệp Trục dịch vụ doanh nghiệp Các dịch vụ tiện ích doanh nghiệp Các dịch vụ tiện ích doanh nghiệp Dịch vụ đo Dịch vụ đo Đánh giá Đánh giá Tính cước Tính cước Ngang hàng Ngang hàng Thanh toán… Thanh toán… Dịch vụ Dịch vụ doanh nghiệp doanh nghiệp Tự động hóa và Đồng bộ hóa mức dịch vụ Tự động hóa và Đồng bộ hóa mức dịch vụ Quản lý Quản lý Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ vấn đề vấn đề an ninh an ninh tải công việc tải công việc cấu hình cấu hình khả dụng… khả dụng… Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ ảo hóa tài nguyên Dịch vụ ảo hóa tài nguyên doanh nghiệp doanh nghiệp Máy chủ Máy chủ Lưu trũ Lưu trũ Mạng Mạng Lập bản đồ tài nguyên… Lập bản đồ tài nguyên… Dịch vụ cơ sở hạ tầng Lĩnh vực hợp tác ban đầu về ODOE giữa IBM-Cisco Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 17
 18. Trung tâm dữ liệu sẵn sàng kinh doanh Tri thức để Bảo vệ, Tối ưu và Phát triển MINH TIN THÔNG MẠNG THÔNG Ứng dụng nhúng Nhân bản và phân phối dữ liệu và các dịch vụ lưu Ảo hóa trữ Dịch vụ ứng dụng thông minh Khả quản Tri thức hệ Tối ưu hóa giao hàng thống mạng An ninh Khả dụng Kết nối Hạ tầng Cơ sở hạ tầng nền tảng mạng lưu trữ mạng IP thông minh thông minh Tài nguyên Tài nguyên tính toán Người dùng Session Number lưu trữ 18 Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
 19. Trung tâm dữ liệu sẵn sàng kinh doanh Cisco: Trung tâm sơ cấp Trung tâm dữ liệu sẵn sàng Cisco được công bố ngày 14/04/2004 Catalyst 6500 Switches Firewall Firewall Service Modules Service Modules Service Modules Service Modules Content Switching Content Switching Module Module SSL Module SSL Module Blade Center Blade Center Web Servers Web Servers App servers App servers Catalyst 6500 Catalyst 6500 Switches Switches MDS9500 MDS9500 Fibre Channel Fibre Channel Directors Directors Mạng lưu trữ Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 19
 20. Trung tâm dữ liệu sẵn sàng kinh doanh Cisco tối ưu hóa với Môi trường vận hành theo nhu cầu của IBM Tự động hóa và đồng bộ hóa Mức dịch vụ Tự động hóa và đồng bộ hóa Mức dịch vụ Quản lý Quản lý Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ Dịch vụ Sắp xếp Sắp xếp vấn đề vấn đề an ninh an ninh tải công việc tải công việc cấu hình cấu hình khả năng khả năng dữ liệu… dữ liệu… Dịch vụ ảo hóa tài nguyên Dịch vụ ảo hóa tài nguyên Máy chủ Máy chủ Lưu trữ Lưu trữ Mạng Mạng Lập bản đồ tài nguyên Lập bản đồ tài nguyên Thông tin… Thông tin… Dịch vụ cơ sở hạ tầng Firewall Firewall Service Modules Service Modules Service Modules Service Modules Content Switching Content Switching Module Module SSL Module SSL Module Blade Center Blade Center Web Servers Web Servers App servers App servers Catalyst 6500 Catalyst 6500 Switches Switches MDS9500 MDS9500 Fibre Channel Fibre Channel Directors Directors Storage Network Session Number Presentation_ID © 2005 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2