Động cơ điện một chiều P4

Chia sẻ: Tan Lang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
122
lượt xem
24
download

Động cơ điện một chiều P4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương IV : Chế tạo lắp ráp và chạy thử Chương IV. CHẾ TẠO , LẮP RÁP VÀ THỬ NGHIỆM § 4.1. Chế tạo mạch và mô hình động cơ . Sử dụng phần mềm protel thiết kế mạch in và ta có sơ đồ thiết kế như sau : D1 +16 1 C1 C3 Vin 7812 GND 2 +12V 3 C5 Do1 R1 +12 R14 J1 3 2 1 2 GND 1 CL1 AC AC + 4 3 GND C2 D2 +12 11 U2A 1 R15 D7 GND 4 GND J3 +16 D11 G1 D12 6 5 4 3 2 1 R2 C9 C6 Do2 2 3 GND 1 C4...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Động cơ điện một chiều P4

  1. Chương IV : Chế tạo lắp ráp và chạy thử Chương IV. CHẾ TẠO , LẮP RÁP VÀ THỬ NGHIỆM § 4.1. Chế tạo mạch và mô hình động cơ . Sử dụng phần mềm protel thiết kế mạch in và ta có sơ đồ thiết kế như sau : D1 +16 +12 1 3 R14 Vin +12V C1 7812 C5 Do1 C3 +12 R1 GND J1 CL1 2 2 4 3 AC - 11 U2A 2 GND 2 D7 1 R2 R15 1 3 GND 1 GND AC + 1 C9 3 GND J3 C2 C6 Do2 +16 C4 4 D2 7912 GND 2 3 D11 Vin -12V 1 2 3 4 5 6 +12 G1 DZ1 -12 R19 R13 D12 R12 R4 R5 VR1 C8 -12 R8 K1 +12 D13 +12 GND D10 G3 D3 GND D14 11 U1A U1B R3 2 C7 6 VR2 U1C D5 1 7 9 U1D R9 U4A K3 3 D4 5 8 13 VR10 10 14 R11 1 T1 12 3 R18 J5 GND 4 GND D6 2 R7 G1 1 T2 K1 2 -12 K3 3 R10 G3 4 GND Udk GND R20 GND D8 J6 R16 GND G2 1 K2 2 J4 K4 3 J9 G4 4 +16 VR3 1 2 3 4 5 6 VR5 JP1 D9 D16 R17 1 2 3 -12 R22 G2 C11 VR6 T22 D17 GND J7 R24 R25 4 +12 K2 3 11 VR7 U3A D15 D18 2 Shunt- R26 2 1 Shunt+ C10 G4 1 3 D19 GND U4B 4 GND 5 T3 -12 R21 K4 4 6 R_pack T4 COM R7 R6 R5 R4 R3 R2 R1 R0 +12 JP4 JP5 +12 JP2 R23 R28 C12 R27 GND VR8 13 U3B Vcc J10 U5 4 6 10 Iout 5 7 9 msbA1 R31 U2D 6 5 8 A2 7 13 7 A3 8 GND 14 6 A4 VR9 Udk 9 15 12 5 A5 Vrf(-) R35 10 4 A6 R30 R37 11 14 GND 3 A7 Vrf(+) +12 12 2 lsbA8 DZ2 16 C13 1 COMP Vee C14 3 9 16 15 14 13 12 11 10 S1 GND U3D R32 13 U3C -12 Shunt+ 14 R34 9 R36 T26 1 2 3 4 5 6 7 8 12 8 Shunt- JP3 10 GND GND GND R33 GND Sinh viên : Vũ Quang Tiến - Lớp CĐTĐH3 - K47 62
  2. Chương IV : Chế tạo lắp ráp và chạy thử Từ sơ đồ thiết kế ta có sơ đồ mạch in như sau: *Sơ đồ mặt linh kiện : Sinh viên : Vũ Quang Tiến - Lớp CĐTĐH3 - K47 63
  3. Chương IV : Chế tạo lắp ráp và chạy thử *Sơ đồ mặt dưới mạch in : § 4.2. Lắp ráp thiết bị . Sau khi thiết kế song mạch in ta tiến hành lắp ráp thiết bị trên mạch in bằng các linh kiện theo như sơ đồ thiết kế đã chọn ở chương III . § 4.3. Chạy thử và hiệu chỉnh . Sinh viên : Vũ Quang Tiến - Lớp CĐTĐH3 - K47 64
  4. Chương IV : Chế tạo lắp ráp và chạy thử Sinh viên : Vũ Quang Tiến - Lớp CĐTĐH3 - K47 65

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản