intTypePromotion=1

Excel Phần 6: Một số hàm nâng cao

Chia sẻ: Trần Triều Huy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

1
175
lượt xem
61
download

Excel Phần 6: Một số hàm nâng cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MATCH ( Trị dò , bảng dò, cách dò) • Công dụng: Trả về vị trí tương đối của ô có giá trị bằng với trị dò trong mảng bảng dò MATCH ( Trị dò , bảng dò, cách dò)Trị dò: Giá trị cần tìm trên mảng bảng dò. Bảng dò: Là địa chỉ của mảng một chiều chứa các dữ liệu để tìm kiếm và lấy về.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Excel Phần 6: Một số hàm nâng cao

  1. Một số hàm nâng cao GV: Huỳnh Phước Hải 1
  2. MATCH ( Trị dò , bảng dò, cách dò) • Công dụng: Trả về vị trí tương đối của ô có giá trị bằng với trị dò trong mảng bảng dò 2 GV: Huỳnh Phước Hải
  3. MATCH ( Trị dò , bảng dò, cách dò) • Trị dò: Giá trị cần tìm trên mảng bảng dò. • Bảng dò: Là địa chỉ của mảng một chiều chứa các dữ liệu để tìm kiếm và lấy về. 3 GV: Huỳnh Phước Hải
  4. MATCH ( Trị dò , bảng dò, cách dò) • Cách dò: 1: Tìm giá trị lớn nhất trong các giá trị nhỏ. Bảng phải có thứ tự tăng dần 0: Tìm giá trị đầu tiên bằng với trị dò. Bảng không cần sắp thứ tự -1: Tìm giá trị nhỏ nhất trong các giá trị lớn. Bảng sắp thứ tự giảm dần. 4 GV: Huỳnh Phước Hải
  5. ISNA(Giá trị) • Kiểm tra giá trị của đối số và trả về TRUE nếu đối số có kết quả #N/A và False nếu ngược lại. • Được sử dụng kết hợp với các hàm INDEX, MATCH 5 GV: Huỳnh Phước Hải
  6. INDEX(Bảng_dò, Cột_dò) • Trả về giá trị của một ô trong vùng Bảng_dò có vị trí được xác định bởi số dòng và cột. • Dòng phía trên nhất của Bảng_dò là dòng 1, cột bên trái nhất của Bảng_dò là cột 1 6 GV: Huỳnh Phước Hải
  7. Các hàm cơ sở dữ liệu • Cú pháp chung: Tên hàm ( Bảng dữ liệu, x, vùng điều kiện) Bảng dữ liệu: Vùng cơ sở dữ liệu được tạo ra X: Xác định cột nào trong bảng dữ liệu tính từ trái qua phải 7 GV: Huỳnh Phước Hải
  8. Ví dụ • DMAX • DMIN • DSUM • DCOUNT 8 GV: Huỳnh Phước Hải
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2