Exchange 2007 part 10

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
96
lượt xem
43
download

Exchange 2007 part 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Exchange 2007 Internet Protocol I. Mục đích: Triển khai các Internet Protocol : SMTP, POP3, IMAP, HTTP, RPC over HTTPs cho các client không sử dụng MAPI II. Các bước chuẩn bị: Máy đã cài Exchange 2007 và Outlook 2007 - Tạo user hpbao và User u1 và cho group Users logon locally - Tạo alias name : mail có IP trỏ đến chính máy exchange III. Thực hiện: 1. SMTP và POP3 a. Cấu hình Service POP3 chứng thực ở chế độ plain text: Gõ vào lệnh sau : Set-PopSettings –LoginType PlainTextLogin Kiểm tra kết quả b. Start services POP3 VSIC Education Corporation...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Exchange 2007 part 10

  1. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Internet Protocol I. Mục đích: Triển khai các Internet Protocol : SMTP, POP3, IMAP, HTTP, RPC over HTTPs cho các client không sử dụng MAPI II. Các bước chuẩn bị: Máy đã cài Exchange 2007 và Outlook 2007 - Tạo user hpbao và User u1 và cho group Users logon locally - Tạo alias name : mail có IP trỏ đến chính máy exchange III. Thực hiện: 1. SMTP và POP3 a. Cấu hình Service POP3 chứng thực ở chế độ plain text: Gõ vào lệnh sau : Set-PopSettings –LoginType PlainTextLogin Kiểm tra kết quả b. Start services POP3 VSIC Education Corporation Trang 81
  2. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên - Vào Run : services.msc - Tìm đến Microsoft Exchange POP3 service chọn Startup Type : Automatic và start service lên c. Cấu hình SMTP chứng thực theo cơ chế “Basic” Mở Exchange Management Console Server Configuration Hub Transport phải chuột trên Default PCxx (PCxx là computer name) properties Chọn tab Authentication, bỏ chọn ô Offer Basic authentication only after starting TLS chọn tab Permission Groups VSIC Education Corporation Trang 82
  3. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Đánh dấu chọn vào ô Anonymous users OK Mở Exchange Management Console Server Configuration Hub Transport phải chuột trên Client PCxx (PCxx là computer name) properties VSIC Education Corporation Trang 83
  4. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Chọn tab Authentication, bỏ chọn ô Offer Basic authentication only after starting TLS chọn tab Permission Groups Đánh dấu chọn vào ô Anonymous users OK Vào services.msc restart Microsoft Exchange Transport service. Chạy Outlook Express với cấu hình sau : o Display name : User u1/123 VSIC Education Corporation Trang 84
  5. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên o Incomming server : POP3 o Incoming mail & Outgoing mail : localhost o Trong Server Properties chọn My server require authenticate. Sau đó gởi thử mail nội bộ rồi gởi thử mail ra ngoài Khai báo lại Outlook Express chạy SMTP port 587 2. SMTPS và POP3S : Khai báo lại cấu hình OE để chạy SSL Outgoing mail : chọn This server requires a secure connection. Incomming mail : chọn This server requires a secure connection. 3. SMTP và IMAP a. Gõ vào lệnh sau : Set-ImapSettings –LoginType PlaintextLogin Và sau đó, kiểm tra lại bằng lệnh : Get-ImapSettings VSIC Education Corporation Trang 85
  6. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên b. Vào service.msc để start Microsoft Exchange IMAP4 service lên. c. Tạo thêm 1 account mới theo thông số sau : Display name : User u1 User/PW : u1/123 Incomming server : IMAP4 VSIC Education Corporation Trang 86
Đồng bộ tài khoản