Exchange 2007 part 2

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
92
lượt xem
47
download

Exchange 2007 part 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Exchange 2007 Màn hình setup của Exchange Server 2K7 sau khi instal .Net,MMC 3.0 và MS Windows Powershell Lưu ý : Tuy trong chương trình không thông báo, nhưng bạn phải install chương trình Hotfix cho .Net Framework thì bạn mới có thể install Exchange Server 2007. Chạy file NDP20-KB926776-X86.exe và thực hiện theo wizard 6. Install Exchage Server 2007 : (Phiên bản 120 ngày) – Chạy file setup.exe Step 4 : Install Microsoft Exchange click lên.......... ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Exchange 2007 part 2

  1. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên … sau cùng nhấn Finish Màn hình setup của Exchange Server 2K7 sau khi instal .Net,MMC 3.0 và MS Windows Powershell Lưu ý : Tuy trong chương trình không thông báo, nhưng bạn phải install chương trình Hotfix cho .Net Framework thì bạn mới có thể install Exchange Server 2007. Chạy file NDP20-KB926776-X86.exe và thực hiện theo wizard 6. Install Exchage Server 2007 : (Phiên bản 120 ngày) – Chạy file setup.exe click lên Step 4 : Install Microsoft Exchange VSIC Education Corporation Trang 10
  2. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Trong màn hình này, nhấn Next Trong màn hình Error Reporting nhấn No và click Next Trong màn hình Installation Type, chọn Type Exchange Installation (Default) Next VSIC Education Corporation Trang 11
  3. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Trong màn hình Exchange Organization, nhập vào tên của đơn vị của mình. VD : VSIC Lab Next Trong màn hình Client Settings, chọn Yes Next VSIC Education Corporation Trang 12
  4. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Trong màn hình Readiness Checks, đợi trong vòng vài phút để c/trình setup kiểm tra lại toàn bộ hệ thống, nếu OK nó sẽ hiện lên nút Install. Click vào đây. VSIC Education Corporation Trang 13
  5. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Tiến trình Setup đang thực hiện … Sau khi install xong, nhấn Finish. VSIC Education Corporation Trang 14
  6. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên 7. Tạo Send Connector để gởi mail ra internet a. Mở Exchange Management Console Organization Configuration Hub Transport Chọn tab Send Connector b. Right Click (RC) lên vùng màn hình trống chọn New Send Connector VSIC Education Corporation Trang 15
  7. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên c. Hộp thoại New SMTP Send Connector xuất hiện. Trong dòng Name: gõ vào Send To Internet (có thể gõ tùy ý) Next d. Trong Add Address Space, click Add VSIC Education Corporation Trang 16
  8. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên e. Trong dòng Domain, nhập vào ký tự * (dấu sao). Đánh dấu chọn vào ô Include all subdomain OK f. Click Next g. Trong trang Network Setting, click Next h. Trong Source Server, click Add nếu Computer name cua Exchange chưa có ở đây Next i. Trong màn hình New Connector click New và sau cùng là Finish VSIC Education Corporation Trang 17
  9. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên j. Trong cửa sổ của Send Connector sẽ xuất hiện như sau : 8. Tạo Receive Connentor để nhận mail a. Mở Exchange Management Console Server Configuration Hub Transport. Trong tab Receive Connector, RC tr ên Default EX2K7 properties VSIC Education Corporation Trang 18
Đồng bộ tài khoản