Exchange 2007 part 3

Chia sẻ: Yukogaru | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
107
lượt xem
53
download

Exchange 2007 part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Exchange 2007 Dùng MS Outlook 2007 cấu hình mail client cho Administrator a. Mở MS.Outlook 2007, trong màn hình Welcome to the Outlook … b. Trong màn hình E-mail account, check vào ô Yes Next Next Trong cửa sổ Auto accounts setup, nhấn Next (nếu muốn MS Outlook tự kết nối với Exchange Server) hoặc đánh dấu chọn vào ô Manually configure server …

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Exchange 2007 part 3

  1. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên b. Chọn tab Authentication, bỏ chọn ô Offer Basic authentication only after starting TLS c. Qua tab Permission Groups, đánh dấu chọn vào ô Anonymous user Apply OK 9. Dùng MS Outlook 2007 cấu hình mail client cho Administrator a. Mở MS.Outlook 2007, trong màn hình Welcome to the Outlook … Next b. Trong màn hình E-mail account, check vào ô Yes Next c. Trong cửa sổ Auto accounts setup, nhấn Next (nếu muốn MS Outlook tự kết nối với Exchange Server) hoặc đánh dấu chọn vào ô Manually configure server … VSIC Education Corporation Trang 19
  2. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên d. Chọn Microsoft Exchange Next e. Trong Microsoft Exchange Settings, tại dòng Microsoft Exchange server, nhập vào Computer name (hoặc IP) của máy Exchange Server. Trong dòng User Name, nhập vào tên user đang cấu hình – trường hợp này la administrator click Check Name và sau đó nhấn Next Finish. f. Sau đó, admin tự gởi cho chính mình 1 email để kiểm tra Gởi được. VSIC Education Corporation Trang 20
  3. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên Recipient Manage I. Mục đích: Hướng dẫn cách tạo và quản lý các loại Recipient thông dụng của Ex2K7 II. Các bước chuẩn bị: 1. 2 máy đã cài Exchange Server 2007 và Outlook 2007 2. 2 domain gởi mail qua lại được với nhau III. Thực hiện: 1. Tạo mới User Mailbox : Tạo user và mailbox cùng lúc a. Mở Exchange Management Console Recipient Configuration RC trên Mailbox New Mailbox b. Chọn User Mailbox Next VSIC Education Corporation Trang 21
  4. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên c. Chọn New User Next d. Trong User Information lần lượt khai báo các thông tin cần thiết như hình bên Next VSIC Education Corporation Trang 22
  5. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên e. Trong Mailbox Settings kiểm tra: - Alias - Server - Storage group : First Storage Group - Mailbox database Next f. Trong màn hình Configuration Sumary click New VSIC Education Corporation Trang 23
  6. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên g. Trong màn hình Completion click Finish h. Kiểm tra trong Mailbox thấy có user mới tạo 2. Tạo Mailbox cho User đã có (nhưng chưa có mailbox) a. Vào lại Exchange Management Console làm theo phần hướng dẫn như câu 1a, 1b b. Trong màn hình User Type chọn Existing user click Browse VSIC Education Corporation Trang 24
  7. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên c. Những user nào chưa có mailbox sẽ xuất hiện ở đây click lên tên user và nhấn OK d. Nhấn Next e. Nhấn Next VSIC Education Corporation Trang 25
  8. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên f. Trong màn hình New Mailbox, nhấn New g. Nhấn Finish h. Kiểm tra lại user Hoang Phung Bao đã có được mailbox 3. Tạo Mail Enable User : a. VSIC Education Corporation Trang 26
  9. Exchange 2007 Tài liệu dành cho học viên b. Nhấn Next c. Nhấn Next d. Click Edit VSIC Education Corporation Trang 27
Đồng bộ tài khoản