Exercise 1: Window Sharepoint Service standard

Chia sẻ: Tuyen Nguyen Dinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:35

0
178
lượt xem
101
download

Exercise 1: Window Sharepoint Service standard

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài tập về Window Sharepoint Service standard: Microsoft Office SharePoint Server 2007 là một sản phẩm Server thuộc nhóm Microsoft Office 2007. Với sản phẩm này bạn có thể giúp doanh nghiệp mình xây dựng một hệ thống intranet và internet phục vụ cho việc trao đổi thông tin và thiết lập các quy trình làm việc. Với SharePoint Server 2007, người dùng có thể tự mình tạo ra các site riêng cho mình hoặc cho nhóm làm việc của mình với những mục đích chia sẻ thông tin riêng, có thể phân quyền để giới hạn những người truy cập...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Exercise 1: Window Sharepoint Service standard

 1. Exercise 1 Window Sharepoint Service standard Practice 1 ­ Install sharepoint service 3.0 Installation packaged at: \\g2-svr\training\MS-Technology\SharePoint\Software\SPS2007 Practice 2 – Create & configure your Application Step 1: Run sharepoint central admin site.
 2. Step 2. Click “Application management” -> Step 3. Click “Create or extend Web application”
 3. Step 4: Click Create a new Web application Click Learn about creating or extending Web applications. to know how to input
 4. data on this screen for new sharepoint web application Step 6: View web application and extend it. Click Create or extend Web application 
 5. Click  Extend an existing Web application Click Learn about creating or extending Web applications. to know how to input
 6. data on this screen for new sharepoint web application Practice 3 – Create & configure your Sites Step 1: Create site collection (top site) Click on Create site collection
 7. For the detail information on input data click help icon click Creating and managing Web applications and sites ­> Creating and managing  sites ­> Create sites and subsites Step 2: Create sub site Open site collection created in step 1
 8. Click Site Action -> Create Click Sites and workspaces
 9. Click on help icon and then Creating sites, lists, and libraries ­> Creating sites ­> Create a site to get the help for this screen
 10. Practice 4 – Create & customize list Step 1: Create List Open site collection or sub site created above Click on Site action ­> Create
 11. Select type of list you want to create. We suggest you try to create one for each type to see how they work. Or you can create your own list and then customize it. Input List name and description in the screen below.
 12. Step 2: Add column to list Open list you created
 13. Click List settings
 14. Click Create column then Input column info. Practice 4 – Create & customize Views Step 1: Open list you create above
 15. Click on Create view. Select style of view Select column to display, column order, sort column, filter, group by ... for view
 16. Step 2: Open your view Click your view name
 17. Practice 5 – Create web part page Step 1: Create web part page Click Create Click web part page Input page name and the page layout.
 18. sharepoint open the edit mode of this page For this layout there are 5 web part zone in web page and we can add web
 19. part to these web part zone. Click on add a web part button. Select web part you want to add to the web part zone. then click add button.
 20. Click edit -> Modify web part to customize the web part layout.
Đồng bộ tài khoản