Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp qua vệ tinh

Chia sẻ: Anh Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
76
lượt xem
5
download

Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp qua vệ tinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Thành phần, số lượng hồ sơ: - Tờ khai xin cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh; - Văn bản xác nhận địa điểm lắp đặt thiết bị thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh (bản sao có công chứng quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, hợp đồng thuê nhà….);

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giấy phép thu chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp qua vệ tinh

  1. Thủ tục hành chính Phát thanh Truyền hình & Thông tin điện tử-Cục Quản lý PTTH&TTĐT
  2. Giây phep thu chương trinh truyên hinh nươc ngoai trưc tiêp qua vệ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ Tên thủ tục : tinh Cơ quan thưc Cục Quản lý PTTH&TTĐT hiện : Nội dung : Giây phep thu chương trinh truyên hinh nươc ngoai trưc tiêp ́ ́ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ Thủ tục qua vệ tinh - Cơ quan, tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp về Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông - Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử thẩm - Trình tư thưc hiện: định hồ sơ và trình Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ký cấp phép. - Cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận phản hồi về việc cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nươc ngoài trưc tiếp qua vệ tinh trong khoảng thời gian 15 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ. - Trưc tiêp tai trụ sơ Cuc Quan lý phat thanh truyên hinh và thông tin ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̀ ̀ - Cách thức thưc hiện; điên tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ̣ - Tờ khai xin cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nươc ngoài trưc tiếp từ vệ tinh; - Văn bản xác nhận địa điểm lắp đặt thiết bị thu chương trình truyền hình nươc ngoài trưc tiếp từ vệ tinh (bản sao có công chứng quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, giấy chứng nhận quyền sơ hữu nhà, hợp đồng thuê nhà….); - Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc văn bản đề nghị của cơ quan - Thành phần, số lượng hồ sơ: chủ quản (đối vơi các trường hợp sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình trưc tiếp từ vệ tinh cho cán bộ cấp cao của nhà nươc ơ trung ương, cơ quan nhà nươc ơ trung ương, các đài phát thanh, truyền hình trung ương); Bản sao công chứng giấy phép hoạt động đối vơi các trường hợp sử dụng thiết bị thu tín hiệu truyền hình trưc tiếp từ vệ tinh cho các trụ sơ các cơ quan, tổ chức nươc ngoài tại Việt Nam. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: 15 ngay kể từ ngay nhân đủ hồ sơ hợp lệ ̀ ̀ ̣ - Đối tượng thưc hiện thủ tục hành Tổ chức chính: Cá nhân - Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Bộ Thông tin - Cơ quan thưc hiện thủ tục hành và Truyền thông - Cơ quan trưc tiếp thưc hiện TTHC: Cuc Quan lý phat thanh truyên ̣ ̉ ́ ̀ chính: hinh và thông tin điên tử ̀ ̣ - Kết quả thưc hiện thủ tục hành Giấy phép chính: - Lệ phí (nếu có): Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có - Tờ khai xin cấp giấy phép thu chương trình truyền hình nươc và đề nghị đính kèm): ngoài trưc tiếp từ vệ tinh; - Yêu cầu, điều kiện thưc hiện thủ tục Không hành chính (nếu có): Luât bao chí ngay 28/12/1989 ̣ ́ ̀ Luât Sửa đôi, bổ sung môt số điêu cua Luât Bao chí ngay ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ 12/6/1999 Nghị định 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành của Luật Báo chí Quyêt đinh số 79/2002/QĐ-TTg ngay 18/6/2002 cua Thủ tương ̣́ ̀ ̉ chính: Chinh phủ về quan lý viêc thu cac chương trinh truyên hinh cua ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̉ nươc ngoai ̀ Quyêt đinh số 18/2002/QĐ-BVHTT ngay 29/7/2002 cua Bộ Văn hoa ̣́ ̀ ̉ ́ - Thông tin Ban hanh quy chế câp giây phep, thanh tra, kiêm tra xử ̀ ́ ́ ́ ̉ lý vi pham viêc thu chương trinh truyên hinh nươc ngoai ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản